Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Kereszt felmagasztalása
azonosító:
2137
törzsszám:
606
szélesség (lat):
N 46° 7,557'
hosszúság (lon):
E 19° 19,901'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
cím:
helyrajzi szám:
1274
település KSH kódja:
10719
földhivatal:
Bácsalmás Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Szabadon álló, kereszthajós, K-i homlokzati tornyos, nyeregtetős templom. A szentély és a keresztszárak félköríves záródásúak, a szárak csatlakozásánál sekrestyék, emeletükön oratóriummal. A K-i homlokzaton karzatszint magasságú oszloppárokra helyezett, íves timpanonnal lezárt kapuépítmény, mellette félköríves záródású szoborfülkékben Szent Orbán és Szent Flórián szobra. Dongaboltozatos főhajó, a bejárati oldalon karzat. Festett üvegablakok: 1904-1905 (Zsellér Imre). Berendezés: jellemzően 20. század eleje; főoltár: 1905; keresztelőkút: 1905 (Zsolnay-gyár); kálvária-sorozat: 1905 után (Zsolnay-gyár: Apáti Abt Sándor, Mack Lajos). 1971-1972-ben elbontották szószékét és a mellékoltárokat, melyek most a karzaton, illetve a cserkészek oratóriumában találhatóak. A templom 1821-1823-ban épült, 1904-1905-ben kereszthajóval és kapcsolódó terekkel bővítették (építész: Petrovácz Gyula).
külső leírás:
Kereszt alaprajzú templom, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, fémlemez fedéssel. A kereszt szárai (szentély és kereszthajó) félköríves záródásúak, a szárak metsződézében alacsonyabb épületrészek emelkednek (sekrestye, oratóriumok).
Az épületen lábazat és háromrészes főpárkány fut körbe. A hajó, a kereszthajó és a szentély falfelületeit bemélyedő faltükrök tagolják, ezeknek középtengelyében helyezkednek el az állótéglány alakú, félköríves záródású, szalagkeretes konzolok tartotta könyöklővel ellátott ablakok.
Az előcsarnokot és a fölötte elhelyezkedő karzatot magában foglaló bejárati tömb tagolása eltér a hajóétól, a főhomlokzatéhoz igazodik.
A bejárati tömbnek külön, a hajóénál alacsonyabban elhelyezkedő, háromrészes főpárkánya van, lábazata azonban az előbbi részekétől nem különbözik. A falfelületek itt is tükrös kialakításúak, a főhomlokzat két szélső tükre vízszintesen sávozott, a sávok ráfordulnak az állótéglány alakú, félköríves záródású, szalagkeretes, záróköves-vállköves-könyöklős szoborfülkékre. Egyikben Szent Orbán püspök, másikban Szent Flórián szobra áll. A főhomlokzat középtengelyében elhelyezkedő, félköríves, reneszánsz típusú vörösmárvány kerettel ellátott kapu fölött a karzat félköríves, záróköves szalagkeretes, könyöklős ablaka helyezkedik el, s e két elemet impozáns kapuépítmény fogja közre: két-két toszkán oszlop tartja a főpárkány előrelépő részét, erre pedig szegmentíves lunetta ül. A főpárkány és a torony közötti átvezetés három lépcsőben történik, a falmezőket változatos formájú tükrök tagolják. A főpárkány fölötti attikáról három toronyszint emelkedik, egymástól osztópárkányok választják el őket, a harmadikat órapárkány zárja le. A két alsó szintet bemélyedő faltükrök tagolják, a harmadik széleit egy-egy toszkán pilaszter hangsúlyozza, az alsó szint ablaka kör alakú, a többié a hajóéihoz hasonló.

Állapotjelentések

2012.08.26 14:01 ngabi állapot: 5 - pont: 8

Nagyon szépen felújított templom

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Csauscher-palota (0.056 km)
Lakóépület (0.069 km)
Lakóépület (0.072 km)
Lakóépület (0.075 km)
Lakóépület (0.079 km)
Lakóépület (0.091 km)
Lakóépület (0.091 km)
Ulrich-palota (0.096 km)