Megújulásunk támogatója:  

Szépművészeti Múzeum

azonosító:
1226
törzsszám:
15764
szélesség (lat):
N 47° 30,934'
hosszúság (lon):
E 19° 4,617'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
eredeti típus:
múzeum
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29732/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Szépművészeti Múzeum, Schikedanz Albert és Herzog Fülöp, 1900.
külső leírás:
Jellege:
Egy hátsó, négyszög alaprajzú és egy ehhez csatlakozó keskenyebb, két belső udvart körülvevő, főhomlokzatán három kiugró portikusszal tagolt tömbből komponált, szabadonálló, déli tájolású, historizáló múzeumépület.

Külső:
Főhomlokzata egy magas, középső, valamint két alacsonyabb, szélső portikuszból tevődik össze, melyeket alacsony oldalszárnyak kötnek össze. Az épület magas lábazaton áll.
A középső, nyolc kanellurás, korinthoszi oszlopból álló, timpanonos oszlopcsarnokhoz egy pofafalaktól övezett egyenes lépcső vezet. A timpanonban az ókori olümpiai Zeusz-templom oromcsoportjának másolata, a Kentaurok és lapithák harca látható. A bejárat, egy egyenes zárású, felülvilágítós kapu itt nyílik. A nyílás tagozott szalagkeretes, fogrovatos szemöldökpárkánya gyámokon nyugszik. A fal két szélén egy-egy korinthoszi pilaszter tagolja a falat, kettő-kettő az oldalfalakra is jut.
Az alacsonyabb összekötő szárnyak előtt is korinthoszi oszlopsor húzódik, mely a gerendázatot tartja. Az oszlopsor két szélén egy-egy háromoldalú, korinthoszi falpillér áll.
A szélső portikuszok hat-hat oszlopból állnak. Az itt látható ajtó hasonló a bejárathoz. A falszéleken egy-egy háromoldalú korinthoszi falpillér emelkedik. A timpanon üres.
Az épület teljesen szimmetrikus, keleti és nyugati homlokzata ugyanolyan.
A nyugati szélső oszlopcsarnok oldalhomlokzata egyszerű pilaszterekkel tagozott, kváderezett vakolatú. Egyszerű, alacsony falsáv köti össze a hátsó tömbbel. Ezt a szakaszt négy sima törzsű korinthoszi pilaszter tagolja. A két szélső falsáv szélesebb. Kváderezett vakolat borítja, a pilaszterek fejezetének sávjában füzérdíszes fríz húzódik.
A magasabb hátsó tömb a déli oldalon egy-egy axissal szélesebb a hozzá kapcsolódó szárnyaknál. A földszinten egy egyenes záródású ablak nyílik. A felső szinten kanellurázott jón pilaszterekkel keretezett, félköríves, kagylódíszes fülke látható, közepén szoborposztamenssel. A pilasztereken nyugszik az egész hátsó tömbön körbefutó fogrovatos főpárkány, melyen balusztrád húzódik Az ív vállvonalában csonkapárkány található, mely a pilaszter "mögött" húzódik. A félkörív tagozott szalagkeretes. A pilaszterek fejezetzónájában füzérdíszes fríz található. A középső portikusz mögött kiemelkedik a hátsó tömb déli homlokzata. Ez fogrovatos párkánnyal zárt, mely felett alacsony mellvéd húzódik. A párkány alatt négyszögletes egyszerű pillérekből álló törpepillérsor található.
A hátsó tömb nyugati, Dózsa György útra néző homlokzata kilenc axis szélességű. Három szintes, a két alsó lábazatként egybe van fogva. Legalul, a lábazaton egyszerű pinceablakok sorakoznak. Ezek felett egyszerű, csonka osztópárkány fut. A középen nyíló, egyenes záródású, felülvilágítós kapu egyszerű, tagozott szalagkeretes. Sima törzsű korinthoszi pilaszterekkel keretezett, melyek fejezeti sávjában, a kapu felett füzérdísz található. Legfelül fogrovatos párkány ugrik a kapu elé, melyet egy-egy bázison álló, sima törzsű korinthoszi oszlop tart. A párkányon balusztrád húzódik. Az alsó szint ablakai egyenes záródásúak, fogrovatos keretezésűek, kiugró könyöklő- és szemöldökpárkánnyal.
A második, a mezzaninszintet kis, kiugró könyöklőjű ablakok sorakoznak. Az a két alsó szint kváderezett vakolatú, fogrovatos párkány zárja le.
A felső szinten a déli homlokzat két szélső axisáról ismert tagolás látható. A kanellurázott jón pilaszterek helyett ezen a homlokzaton háromnegyedoszlopok fogják közre a falfülkéket. Az ívek vállvonalában futó csonkapárkány itt fogrovatos. A szoborposztamensek figurális díszítésűek. A szélső axisokban háromnegyedoszlop-párok állnak a fülkék mellett, a sarkokról kissé behúzva. A vakolat kváderezett, a főpárkány alatt itt is megtalálható a füzérdíszes fríz. Ugyanez a homlokzat a keleti oldalon is.
A hátsó homlokzatot két szélső és egy középrizalit tagolja. Megmarad az alsó, lábazatszerű kiképzés. Az egy axis szélességű szélső rizalitokra átfordul az oldalhomlokzatok tagolása. A sarkokról behúzott oszloppárok itt egy kis, báboskorlátos erkélyajtót kereteznek. E fölött egy szalagkeretes, egyenes zárású fülke nyílik, gyámokon nyugvó könyöklővel, kagylós könyöklődísszel. A fülke egyenes vonalú szemöldökgerendája íves gyámokra támaszkodik, a szemöldökmezőben füzérdísz, valamint egy két puttó által tartott tondóban egy profilban ábrázolt fej látható.
A homlokzat összesen huszonhárom axisból áll: abbbbbbbbcdddcbbbbbbbba. Az alsó szinten egyszerű, félköríves ablakok sorakoznak groteszk fejes zárókővel. A rizalitok közti szárnyakon a keleti oldal első és a nyugati oldal utolsó axisában az ablakok alatt egy-egy gyámokon nyugvó, egyenes vonalú szemöldökgerendával kialakított ajtó nyílik. A felső szint átveszi az oldalhomlokzatok kialakítását, a szoborfülkék helyett itt azonban félköríves ablakok találhatóak. A vállvonalban húzódó csonkapárkány egyszerű, a tagoló pilaszterek sima törzsűek, a homlokzatszakaszok szélein félpillérekké válnak. A homlokzat ezen az oldalon is kváderezett. A párkány frízében a pilaszterek felett szárnyas angyalfejek találhatóak.
A magasabb, öt axisos középrizalit tagolása: cdddc. Két szélső rizalitja van, melyek egy tengely szélességűek. Az alsó szinten középen az egyszerű, díszes zárókővel kialakított, félköríves ablakok nyílnak. A rizalitokon kisebb, díszes zárókő nélküli íves ablakok kaptak helyet. A felső szinten kanellurázott kompozit féloszlopok állnak az ablakok között, melyek félkörívesek, az osztópárkánytól a főpárkányig emelkednek. A nyílások előtt kőbábos korlát húzódik. Az ívek vállvonalában itt is fut az egyszerű párkány. Ezen az emeleten a két, kis kiülésű oldalsó rizaliton egyenes vonalú erkélyajtó nyílik, előtte kőbáb húzódik. Felette egy kagylós könyöklődíszes, gyámokon nyugvó egyenes szemöldökkel lezárt kis ablak található, melynek szemöldökmezejét füzérdísz tölti ki, egy két puttó által tartott tondót körülvéve. A rizalitok szélein egy-egy kanellurázott kompozit pilaszter előtt ugyanolyan rendű oszlopok tartják az erősen előreugró főpárkányt.
A középrészen a főpárkány és a balusztrád felett attikaemelet húzódik. Tagolása: abbba. Két szélső, egyszerű, a szélekről behúzott pilaszterekkel keretezett rizalit fogja közre. Ezeken vakablakok láthatóak, hangsúlyos szemöldökpárkánnyal. A középső három tengelyben a nyílások között áll egy-egy lapos, egyszerű pilaszter. Az ablakok íves gyámokon nyugvó, egyenes vonalú szemöldökpárkánnyal lettek kialakítva. Az attikán fogrovatos párkány fut körbe, felette alacsony mellvéd húzódik. A vakolat kváderezett.
Minden ablak vas ráccsal fedett.
:
Egy hátsó, négyszög alaprajzú és egy ehhez csatlakozó keskenyebb, két belső udvart körülvevő, főhomlokzatán három kiugró portikusszal tagolt tömbből komponált, szabadonálló, déli tájolású, historizáló múzeumépület.

Külső: Főhomlokzata egy magas, középső, valamint két alacsonyabb, szélső portikuszból tevődik össze, melyeket alacsony oldalszárnyak kötnek össze. Az épület magas lábazaton áll.
A középső, nyolc kanellurás, korinthoszi oszlopból álló, timpanonos oszlopcsarnokhoz egy pofafalaktól övezett egyenes lépcső vezet. A timpanonban az ókori olümpiai Zeusz-templom oromcsoportjának másolata, a Kentaurok és lapithák harca látható. A bejárat, egy egyenes zárású, felülvilágítós kapu itt nyílik. A nyílás tagozott szalagkeretes, fogrovatos szemöldökpárkánya gyámokon nyugszik. A fal két szélén egy-egy korinthoszi pilaszter tagolja a falat, kettő-kettő az oldalfalakra is jut.
Az alacsonyabb összekötő szárnyak előtt is korinthoszi oszlopsor húzódik, mely a gerendázatot tartja. Az oszlopsor két szélén egy-egy háromoldalú, korinthoszi falpillér áll.
A szélső portikuszok hat-hat oszlopból állnak. Az itt látható ajtó hasonló a bejárathoz. A falszéleken egy-egy háromoldalú korinthoszi falpillér emelkedik. A timpanon üres.
Az épület teljesen szimmetrikus, keleti és nyugati homlokzata ugyanolyan.
A nyugati szélső oszlopcsarnok oldalhomlokzata egyszerű pilaszterekkel tagozott, kváderezett vakolatú. Egyszerű, alacsony falsáv köti össze a hátsó tömbbel. Ezt a szakaszt négy sima törzsű korinthoszi pilaszter tagolja. A két szélső falsáv szélesebb. Kváderezett vakolat borítja, a pilaszterek fejezetének sávjában füzérdíszes fríz húzódik.
A magasabb hátsó tömb a déli oldalon egy-egy axissal szélesebb a hozzá kapcsolódó szárnyaknál. A földszinten egy egyenes záródású ablak nyílik. A felső szinten kanellurázott jón pilaszterekkel keretezett, félköríves, kagylódíszes fülke látható, közepén szoborposztamenssel. A pilasztereken nyugszik az egész hátsó tömbön körbefutó fogrovatos főpárkány, melyen balusztrád húzódik Az ív vállvonalában csonkapárkány található, mely a pilaszter "mögött" húzódik. A félkörív tagozott szalagkeretes. A pilaszterek fejezetzónájában füzérdíszes fríz található. A középső portikusz mögött kiemelkedik a hátsó tömb déli homlokzata. Ez fogrovatos párkánnyal zárt, mely felett alacsony mellvéd húzódik. A párkány alatt négyszögletes egyszerű pillérekből álló törpepillérsor található.
A hátsó tömb nyugati, Dózsa György útra néző homlokzata kilenc axis szélességű. Három szintes, a két alsó lábazatként egybe van fogva. Legalul, a lábazaton egyszerű pinceablakok sorakoznak. Ezek felett egyszerű, csonka osztópárkány fut. A középen nyíló, egyenes záródású, felülvilágítós kapu egyszerű, tagozott szalagkeretes. Sima törzsű korinthoszi pilaszterekkel keretezett, melyek fejezeti sávjában, a kapu felett füzérdísz található. Legfelül fogrovatos párkány ugrik a kapu elé, melyet egy-egy bázison álló, sima törzsű korinthoszi oszlop tart. A párkányon balusztrád húzódik. Az alsó szint ablakai egyenes záródásúak, fogrovatos keretezésűek, kiugró könyöklő- és szemöldökpárkánnyal.
A második, a mezzaninszintet kis, kiugró könyöklőjű ablakok sorakoznak. Az a két alsó szint kváderezett vakolatú, fogrovatos párkány zárja le.
A felső szinten a déli homlokzat két szélső axisáról ismert tagolás látható. A kanellurázott jón pilaszterek helyett ezen a homlokzaton háromnegyedoszlopok fogják közre a falfülkéket. Az ívek vállvonalában futó csonkapárkány itt fogrovatos. A szoborposztamensek figurális díszítésűek. A szélső axisokban háromnegyedoszlop-párok állnak a fülkék mellett, a sarkokról kissé behúzva. A vakolat kváderezett, a főpárkány alatt itt is megtalálható a füzérdíszes fríz. Ugyanez a homlokzat a keleti oldalon is.
A hátsó homlokzatot két szélső és egy középrizalit tagolja. Megmarad az alsó, lábazatszerű kiképzés. Az egy axis szélességű szélső rizalitokra átfordul az oldalhomlokzatok tagolása. A sarkokról behúzott oszloppárok itt egy kis, báboskorlátos erkélyajtót kereteznek. E fölött egy szalagkeretes, egyenes zárású fülke nyílik, gyámokon nyugvó könyöklővel, kagylós könyöklődísszel. A fülke egyenes vonalú szemöldökgerendája íves gyámokra támaszkodik, a szemöldökmezőben füzérdísz, valamint egy két puttó által tartott tondóban egy profilban ábrázolt fej látható.
A homlokzat összesen huszonhárom axisból áll: abbbbbbbbcdddcbbbbbbbba. Az alsó szinten egyszerű, félköríves ablakok sorakoznak groteszk fejes zárókővel. A rizalitok közti szárnyakon a keleti oldal első és a nyugati oldal utolsó axisában az ablakok alatt egy-egy gyámokon nyugvó, egyenes vonalú szemöldökgerendával kialakított ajtó nyílik. A felső szint átveszi az oldalhomlokzatok kialakítását, a szoborfülkék helyett itt azonban félköríves ablakok találhatóak. A vállvonalban húzódó csonkapárkány egyszerű, a tagoló pilaszterek sima törzsűek, a homlokzatszakaszok szélein félpillérekké válnak. A homlokzat ezen az oldalon is kváderezett. A párkány frízében a pilaszterek felett szárnyas angyalfejek találhatóak.
A magasabb, öt axisos középrizalit tagolása: cdddc. Két szélső rizalitja van, melyek egy tengely szélességűek. Az alsó szinten középen az egyszerű, díszes zárókővel kialakított, félköríves ablakok nyílnak. A rizalitokon kisebb, díszes zárókő nélküli íves ablakok kaptak helyet. A felső szinten kanellurázott kompozit féloszlopok állnak az ablakok között, melyek félkörívesek, az osztópárkánytól a főpárkányig emelkednek. A nyílások előtt kőbábos korlát húzódik. Az ívek vállvonalában itt is fut az egyszerű párkány. Ezen az emeleten a két, kis kiülésű oldalsó rizaliton egyenes vonalú erkélyajtó nyílik, előtte kőbáb húzódik. Felette egy kagylós könyöklődíszes, gyámokon nyugvó egyenes szemöldökkel lezárt kis ablak található, melynek szemöldökmezejét füzérdísz tölti ki, egy két puttó által tartott tondót körülvéve. A rizalitok szélein egy-egy kanellurázott kompozit pilaszter előtt ugyanolyan rendű oszlopok tartják az erősen előreugró főpárkányt.
A középrészen a főpárkány és a balusztrád felett attikaemelet húzódik. Tagolása: abbba. Két szélső, egyszerű, a szélekről behúzott pilaszterekkel keretezett rizalit fogja közre. Ezeken vakablakok láthatóak, hangsúlyos szemöldökpárkánnyal. A középső három tengelyben a nyílások között áll egy-egy lapos, egyszerű pilaszter. Az ablakok íves gyámokon nyugvó, egyenes vonalú szemöldökpárkánnyal lettek kialakítva. Az attikán fogrovatos párkány fut körbe, felette alacsony mellvéd húzódik. A vakolat kváderezett.
Minden ablak vas ráccsal fedett.

Állapotjelentések

2015.02.23 13:57 közlegény állapot: 4 - pont: 8

A múzeum két nappal korábban zárt be a három éves felújításra. Az állapota vegyes, a főhomlokzat kifejezetten szép, de néhol vannak kisebb hibák, koszolódás. Sikerült bejutni a Román Csarnokba is.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

"Groedel"-villa (0.127 km)
Villaépület (0.195 km)
gr. Apponyi-ház (0.251 km)
Műjégpálya (0.263 km)
Állatkert (0.284 km)
Műcsarnok (0.307 km)
Lakóépület (0.378 km)
"Hirsch"-villa (0.421 km)Kapcsolódó cikkek a Magazinban

Az egyik legrangosabb nemzetközi örökségvédelmi elismeréssel díjazták a Szépművészeti Múzeum átfogó rekonstrukcióját. A felújítás után 2018-ban újranyílt múzeum épülete a Megőrzés kategóriában nyerte el az Europa Nostra, más néven az Európai Unió Kulturális Örökség Díjat.