Megújulásunk támogatója:  

Műjégpálya

azonosító:
11503
törzsszám:
16096
szélesség (lat):
N 47° 30,873'
hosszúság (lon):
E 19° 4,784'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
sportlétesítmény
eredeti típus:
télisport építmény
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29732/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Korcsolyacsarnok, historizáló neobarokk. Épült 1894-ben, id. Francsek Imre tervei szerint.
külső leírás:
A korcsolyacsarnok épülete az Olof Palme sétány és a városligeti tó közötti, a tó felé enyhén lejtő keskeny területen húzódik. Az utcafront felé egyszintes épület a tó felé kétszintes kialakítást kapott. Főtengelyének tájolása délnyugat-északkelet irányú. Az egyformán kialakított, alacsonyabb oldalszárnyak középtengelyében pavilonok helyezkednek, melyek ívesen fordulnak a tó felé. Az egykor szimmetrikus épülettömeg az eredeti tervekhez képest megváltozott, a Kós Károly út felöli traktus rövidebb és keskenyebb, mint átellenes párja, csak az indítása maradt meg. Az épület kiemelt központi épülettömege a főbejárat, és az ahhoz csatlakozó előcsarnok, illetve díszterem, mely külső megformálásában is hangsúlyos. Ennek a központi résznek az utcai főhomlokzata kilenctengelyes, melyen reprezentatív neobarokk stíluselemek, építészeti tagozatok és dekoratív vakolatplasztikák jelennek meg. A falsávokat és az épület sarkait sávozott pilaszterek tagolják, körben pedig golyvázott párkányzat fut végig. Az ablaknyílások íves záródásúak, vállmagásságukban párkányzat fut körbe, melyet csak pilaszterek szakítanak meg. Az épületrész kiugró rizalitjának jobb és baloldali első két tengelye azonos kialakítású: az angolaknás ablakok felett, a széleken íves kettősablakok, a második tengelyekben a földszinten hármas kapcsolt ablakok nyílnak.
A középső öt tengely az előcsarnok szélességében ívesen kidomborodik az épületsíkjából. A két szélső tengelyhez egy-egy félköríves ablak tartozik, majd egy-egy sávozott lizéna, és hozzájuk felfutva a lépcsősor oldalsó kőfala található. A bejárat hármas kapuzata előtt széles piramidális lépcsősor terül el. A két szélső, keskenyebb bejárat félköríves, míg a középső szélesebb kapunyílás kosáríves lezárású. A középső bejárati szakasz kis mértékben előreugrik, az átmeneti részt negyedoszlop közbeiktatásával oldották meg. A főbejáratot közös oszlopszéken álló páros ion fejezetű pilaszterek keretezik. A nyílások felett maszkos, füzéres ornamentális díszítések töltik ki az ív és a párkányzat architrávja közötti területet. A bejárat felett magas attikafal, majd többszörösen megtört vonalú, borromineszk oromfal jelenik meg, mely kis kupolát takar. Az oromzaton a Budapesti Korcsolyázó Egylet címere látható, melyet Beck. Ö. Fülöp tervezett. A központi rész kiemelése ezzel nem ér végett, hiszen az oromzat felett magasan emelkedik az épületkomplexum legmagasabb pontja a nagykupola. Ezt a bordás kupolát három oromfal fogta közre egykor, mely közül csak a sétány felöli áll.
A főépület két, az oldalszárnyak egy traktus mélységűek. A homlokzat sétány felöli részén az oldalszárnyak elé mindkét oldalon teraszok épültek. Szemből nézve a baloldalon lépcsőn keresztül lehet feljutni a nyitott teraszra, míg a jobboldalira jelenleg nincsen feljáró. A szárnyak vakolata több helyen sérült, ám látható, vagy felfedezhető a falat tagoló sávozott pilaszterek sora. A szárnyakat nyolcszögletű kupolás kisépítmény tagolja az utca felé félköríves ablakokkal és sávozott falakkal. A tó felöli, három oldalán nagy szögletes záródású ajtók láthatóak. A baloldali terasz túl fut a kis centrális építményen és északi oldalán ér véget.
A szemből nézett, jobboldali szárny lépcsőzetes kialakítású épülettömeg. A földszint falsíkja a sarokpavilon előtt ívesen előredomborodik, melyet az emeleti rész nem követ, vagyis a homlokzati falak egymástól függetlenül mozognak. A domborulat után a homlokzat visszalép az eredet falsíkba, illetve enyhén a tó felé kanyarodik. Délkeleti végén a földszintes épülettömeg az egyenesen záródó emeleti rész oldalsó homlokzata elé kanyarodik, és ívesen a tó felöli homlokzathoz csatlakozik. Az ekkor feltáruló délkeleti oldalhomlokzat vakárkádsorral tagolt, sávozott falfelületet mutat, faragott zárókővel és négyszögletes mezőben megjelenő reliefdíszítéssel, melyen a korcsolyaegylet címere látható.
A tó felől tárul fel az épület teljes tömege, építészeti formáinak egységes képe. A kétszintes épület középtengyelyét a rizalitszerűen kiugró tömegalakítás, illetve a bordás kupola hangsúlyozza. Ez az északkeleti homlokzat mutatja az oldalsó traktusok aszimmetriáját. A homlokzat itt is kilenctengelyes, melynek szintjeit övpárkány választja ketté. A földszint fala és az árkádívek sávozottak, míg az emeleten csak a pilaszterek kaptak sávozást. A kupola alátámasztását szolgáló sávozott felületű széles pillérek az alsó két szinten három-három félköríves nyílást fognak közre, melyek közül a földszinti középsőt szoborfülkévé alakították át. Itt kapott helyet Buschbach Péter 1909-ben elkészült márvány mellszobra. A szobor két oldalán a magyar korcsolyasport bajnokainak névsorát jegyezték fel az 1930-as évek végéig. A pillérek felső végződése hiányzik, így ma pusztán a párkányzat íves, füzérdíszes töredéke szolgál utalásként ezekre. Az emeleti ablakokat oszlopszéken álló, ion fejezetű pilaszterek, felettük torzfejes zárókövek tagolják. A földszintet patkóíves árkádsor, fent az emeletet Palladio-motívum töri át. A nagy kupola alatt az egész középsőtengely pillérközében félköríves nyílás látható vakbaluszteres mellvéddel, középen címerpajzzsal, melyről a címer mára eltűnt. A két szélső tengely felett attika fallal keretezett, két kisebb kupolát alakítottak ki.
A szárnyak tó felöli homlokzata a körpavilonokig héttengelyes, majd a baloldalon hattengelyes épületrészben folytatódik. A földszintet az emelettől övpárkány választja el. A földszinti üvegezett árkádnyílások váltakozó ritmusúak, keskenyebb egyenes és szélesebb íves záródásúak, melyeket pilaszterek választanak el egymástól. Az emelet teljes felülete üvegezett kisebb nyitható szárnyakkal. A balszárny pavilon utáni szakaszának emeletén, az üvegezett szakasz helyén négy ablak látható. A szárnyakat bádogozott dongaalakú boltozat fedi. A kupolával fedett pavilonok a szárnyak tengelyéből a nyolcszög három oldalával ugranak ki. A földszinti és emeleti nyílások közös fülkében helyezkednek el. A földszinten a sarkokat háromnegyed oszlopok díszítik, melynek tetején voluták kapcsolódnak az emeleti rész falsíkjához.

állapot leírása:
A korcsolyacsarnok állapota indokolttá teszi a mielőbbi rekonstrukciós munkálatokat. A Városliget teljes területére vonatkozóan az R-35.560 tervtári számon jóváhagyott részletes rendezési terv van érvényben, amely tartalmazza a korcsolyacsarnok rekonstrukciós munkálatait, többek közt a lebombázott északnyugati szárnynak visszaépítési lehetőségét.
Az épület tartó-és tetőszerkezete, héjalása, fal-és padlóburkolatai elavultak, felújításra szorulnak. Az elektromos, víz-és csatornahálózat elavult, az ajtó-és ablaknyílások rossz állapotban vannak.

Állapotjelentések

2015.02.23 13:51 közlegény állapot: 5 - pont: 8

A jégpálya és az épület állapota egyaránt tökéletes. Az enyhe idő miatt nem lehetett használni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.