Megújulásunk támogatója:  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

azonosító:
1225
törzsszám:
15768
szélesség (lat):
N 47° 30,983'
hosszúság (lon):
E 19° 5,346'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29771
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Villa, Lechner Ödön, 1905.
külső leírás:
Jellege:
Szabadonálló, négyszögű alaprajzú, erősen tagolt tömegű, két emeletes, szecessziós villa. Főhomlokzata Nyugat felé néz.

Külső:
Az épület egy kis dombon található. Magas lábazata van. A nyugati homlokzat egy tagolatlan északi és egy enyhén visszaugró, erkélyekkel kialakított déli részből áll. Az északi tengelyben nyíló főkapuhoz egy egykarú, egyenes lépcsőn lehet feljutni. A lépcső után balra (É-ra) egy félköríves, kő kerti pad következik, mely egy itt húzódó mellvéddel van egybeépítve, ami az épület lábazatához csatlakozik. E mellvéd külső oldalán háromkaréjos, belül hullámvonalból és háromszögekből összeállított díszítés látható. A homlokzat északi része három szintes. A kissé mélyített, kétszárnyú fa kapu konkávíves lezárású, szalagkeretes. A szalagdísz íves-gyámos lezárású, rozettadísszel. Felette legyezőszerű üvegtetőzet ugrik előre. A kaputól balra egy félkörívben előreugró, félkupola szerű üvegfal emelkedik. Vasszerkezetének bordáin hullámvonalas dísz van.
Az emeleteken, az épület ÉNy-i oldalán egy sarokerkély emelkedik, mely félkörívesen támaszkodik a homlokzatra. Ez a rész széleit apró lóherékből és szaggatott félholdakból álló motívumsor díszíti. Az erkély északi részén fekvő ovális, felül csúcsban végződő ablak nyílik, alatta erősen kiülő kő könyöklő látható, felette egy három négyágú csillagból álló motívumsor díszíti a vakolatot.
Az erkélytől délre, e homlokzatszakasz közepén, az első emeleten három félköríves ablak nyílik. Ívük felett csillagok sora húzódik. Az ablakok között a vállvonalban pedig fonatdíszes és oroszlánfejes kőszalagok kaptak helyet. A második emeleten kis, íves ablakok rendeződnek 1-3-1 ritmusú csoportba. Íveikben látható a már leírt csillagmotívum. Az ablaksor felett íves, konvex módon felhajló oromzat emelkedik, melynek középrésze visszasüllyed és egyenes. Az oromzatban egy félkörív által összefogott kosáríves ikerárkád található, az íveken a csillagdíszítés húzódik. Az árkádívek indás gyámokon nyugszanak. Középen, szív alakú, stilizált levélsorral övezett pajzsban az 1905-ös évszám olvasható. Az oromzatot fűrészfogas fríz zárja. A zárterkély felett sisakos lefedés, az oromzat felett sátortető emelkedik. A homlokzatszakasz déli sarkában magas, felfelé keskenyedő kémény emelkedik.
A főhomlokzat déli része hátraugrik. Itt egy emelet van. A földszinten a falban egy csehboltozatos, vasrácsos terasz nyílik. Alatta egy szegmensíves pinceablak van. A kosáríves teraszajtó szalagkeretes. A terasz két oldalfalán egy-egy félköríves ablak nyílik.
Az emeleti fal hátraugrik, déli sarka rézsutosan lemetszett, előtte erkély húzódik (ez nincs lemetszve). Az alsó teraszajtó tengelyében itt egy félköríves erkélyajtó nyílik, amely egy ívsoros lezárású, világosabb falmezőben áll. Az ívekben rozettadíszítés található. A falmező tetején keskeny, kiugró párkány húzódik. A homlokzat déli sarkán fedetté válik az erkély. Három, kosáríves árkádokat hordó, kereszt keresztmetszetű pillérre támaszkodik az csillagboltozat. A terasz északi oldalán vasrács húzódik, a fedett részen ez konkáv zárású mellvéddel kombinálódik. Az épület sarkába egy stilizált levéldíszes kőtömb van beépítve. Ezt a homlokzatrészt nyeregtető fedi, az erkély fedett része felett sátortető van. Az egész épületen tagozott kertezésű, kissé mélyebb és világosabb vakolatmezők élénkítik a homlokzatokat.
A déli homlokzat nyugati oldalán a fedett erkély előreugrik. Az ezt alátámasztó fal keleti oldalán egy kis ajtó nyílik a pincébe. A lábazat szalagpárkánnyal van lezárva és szegmensíves, rácsos pinceablakok tagolják. Kettő (melyek közül a jobb oldali szélesebb) a homlokzatot tagoló nagy zárterkély alatt, míg a másik négy az Északra átforduló, íves sarkon található. A földszintet 2-2-1-es ritmusban félköríves ablakok tagolják. Az utolsó az íves sarokrészen nyílik. Az emeleten zárterkély található, mely a felső szint fölé emelkedik. Tőle balra egy félköríves ablak kapott helyet. Az erkély négy gyámon nyugszik melyek csúcsban végződő háromkaréjos íveket tartanak. A középső ezek közül szélesebb. Rozettadíszítés található bennük. Az erkély két lekerekített sarkán egy-egy félköríves kis ablak látható, közepén széles, kosáríves ablak nyílik. E fölött két félköríves ablak figyelhető meg, vállvonalukban egy, a már leírtakhoz hasonló kőtömb van befalazva. Az erkélytől közvetlenül jobbra egy félköríves, keskeny kis ablak következik. A többi nyílás, három hasonló, félköríves ablak a sarokrészen nyílik. Köztük a már ismert befalazott kőtömbök láthatóak. E sarokrész után visszaugrik a homlokzat, csak két kis pincsablak nyílik ezen a szakaszon. A fűrészfogas főpárkány a keleti homlokzatra is átfordulva egész szélességében végigfut.
A keleti homlokzathoz a főpárkánynál alacsonyabban hozzáépítettek egy jellegtelen, modern betonépületet. Déli oldalán két félköríves kis ablak nyílik, köztük a beépített kőtömbbel. A jobb oldali ablak valamivel nagyobb. Az északi részen még egy félköríves ablak látható.
Az északi homlokzat középrészén egy, a homlokzat többi részénél alacsonyabb, háromaxisos rizalit emelkedik ki. A rizalit nyugati oldalán pinceajtó nyílik. Az északkeleti sarokban egy magasabb, toronyszerű felépítmény emelkedik, az ezt követő tengelyben, a rizalit mellett az emeleti fal hátraugrik, előtte egy erkély van. Az északkeleti sarokban a lábazatba vágva egy szalagkeretes, kosáríves, kétszárnyú ajtó nyílik. Innen a hátsó lépcsőházba juthatunk. A földszinten a terasz alatt egy félköríves ablak látható, a rizaliton négy kis egyenes záródású ablak kapott helyet, míg a kiugró résztől nyugatra egy félköríves ablak található. A keleti oldalon lévő nyílás alatt pinceablak van.
Az emeleti szinten a "tornyon" egy félköríves ablak kapott helyet, mely alatt kő rozettadíszítés húzódik. Az erkély vas rácsos, két félköríves ajtaja van. A rizaliton két félköríves ablak egy magasabb, széles, szegmensíves ablakot fog közre. Köztük a befalazott kőtömbökkel találkozhatunk.
A keleti sarokrészen harmadik szint is emelkedik, itt három félköríves ablak nyílik, köztük az ismert kőtömbök láthatóak. Az erkély felett is van még egy szint, ezen egy kis félköríves, rácsos erkély ugrik előre, ajtaja háromkaréjos megoldású. A fűrészfogas párkány az épületnek ezen az oldalán is végigfut.
Az északi oldal sátortetején, a nyugati oldal csúcsán oszlopokkal elválasztott, kis íves nyílásokkal tagolt, kúpsisakkal fedett laterna emelkedik, csúcsán szélkakassal.

Állapotjelentések

2019.10.28 17:00 piroska állapot: 4 - pont: 6

2020 januárjában a MVGYOSZ kiköltözik az épületből, és megkezdődik a felújítás. Kutató kapirgálások láthatók bent, de ezeket nem fényképeztem le.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Róheim-villa (0.018 km)
Hermina-kápolna (0.361 km)
Vakok Intézete (0.421 km)
Dodgem (0.435 km)
Mesecsónak (0.482 km)
villa (0.511 km)