Megújulásunk támogatója:  

Újakna épületei

azonosító:
11443
törzsszám:
11131
szélesség (lat):
N 48° 8,153'
hosszúság (lon):
E 20° 39,954'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Ipari műemlék
eredeti főtípus:
nyersanyagtermelés
eredeti típus:
bányászati létesítmény
jelenlegi kategória:
Ipari műemlék
jelenlegi főtípus:
nyersanyagtermelés
jelenlegi típus:
bányászati létesítmény
jelenlegi altípus:
szénipari üzem
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
helyrajzi szám:
35421/2, 35421/4, 35424/2 (környezet: 35422)
település KSH kódja:
30456
földhivatal:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
A Perecesi Újbánya épületei hosszan elnyúló, szabálytalan alaprajzú, eltérő szintmagasságú, kerítéssel, délnyugatról falazott támfallal határolt, zárt területen állnak. A több épületből álló együttes központja a Bányaigazgatóság irodájának szabálytalan "H" alaprajzú, egy-, illetve kétszintes, épülete. Külső homlokzatait téglaarchitektúra által hangsúlyozott tagozatok, ablak- és ajtónyílások, mustradíszek jellemzik, melyhez Ny felől merevítős-bordás, pilléres-mellvédes öntöttvas híd csatlakozik. Mögötte áll a téglány alaprajzú, egyszintes, középrizalitos öltöző, melynek homlokzatait szintén a klinkertéglából kialakított mustra és fogrovatos díszítés teszi sajátságossá. A többi épület (gép- és trafóház, aknatorony, ventillátor és tanbánya) elsősorban az ipari célokat szolgáltak.
A perecesi bányászat a Diósgyőri Vasgyárhoz tartozott. A perecesi bányatelep kezdetei 1874-re tehetők. 1902-1903 között bővítésre került sor, az új épületek Szvetlik Mátyás és Murányi Lajos tervei szerint, már a helyben alapított téglagyár tégláiból készültek.
külső leírás:
Hosszan elnyúló, szabálytalan alaprajzú, eltérő szintmagasságú, részben támfallal megerősített, kerítéssel elhatárolt, zárt területeken állnak a perecesi Újakna szociális és ipari épületei, építményei: a Bányaigazgatóság épülete és öntöttvas hídja, öltöző, gép- és trafóház aknatorony, ventillátor és tanbánya.
A területen a fent megnevezett, védetté nyilvánításra javasolt épületeken kívül új építésű kiszolgáló épületek állnak, amelyek nem képviselnek jelentősebb építészeti értéket: egykori irodaépületek, tárólószín és egykori lóistálló.

1. Bányaigazgatósági épület (a helyszínrajzon: ÁFOR Irodaépület, 35421/2 hrsz-en)
Külső
A tagolt tömegű, H alaprajzú, egy- és kétszintes épület három épületszárnyból áll. Nyereg- és felső csonkakontyos tetőszerkezeteit cseréphéjazat fedi. Az azonos magasságban körbefutó lábazat részben terméskőből, részben téglából falazott, néhol pinceszellőzőkkel áttört.
Homlokoldalait vízszintesen öv- és osztópárkányok, valamint szalagsávok tagolják. Különböző tagozatai változatos mustradíszesek.
A K-i épületszárny földszintes, rövidebb oldalhomlokzata 4 tengelyes, oromzatos lezárású. Hosszoldala 7 tengelyes, ennek a 3. tengelyében álló rizalit ugyancsak oromzatos lezárású, kisebb nyeregtető fedi.
Oromzatai keretsávosak, ablakai két- és háromosztásúak, szegmensívben záródnak, zárókövekkel díszítettek. A főnézeti oldal ikerablakát lizénák fogják közre. Mindkét ablak szemöldökgerendája szegmensívben záródik. Gyám- és záróköves vak körablakait bányászszimbólumok díszítik.
A hátranyúló szárny oldalhomlokzataihoz kis toldaléképítmények csatlakoznak, ahol a fal tagozatai és mustradíszei elmaradnak.
Az épületszárny ablaknyílásai a körbefutó könyöklőpárkány magasságából indulnak, valamennyi szegmensívben záródik; a rövidebb oldalakon szabályos, a hosszabbik oldalakon szabálytalan kiosztásban állnak.
A homlokzat ablakközeit az ablakok felső osztásának magasságában körbefutó szalagsáv díszíti, erről indulnak az ablakok felső szakaszainak keretsávjai, amelyek zárókővel és szemöldökpárkánnyal díszítettek.
A hátranyúló szárny homlokoldalait egy-egy egyenes záródású ajtó töri át.
A 7. tengelyben álló egykori nyílást befalazták.
A kétszintes összekötő épületszárny 6 tengelyes. Az alsó szint az előbbi épület architekturális részleteivel megegyezik. A felső szintről feltételezhetjük, hogy későbbi bővítés, illetve ráépítés következtében került az épületre. Az ablakok tengelykiosztása megfelel az alsó szint ablakkiosztásának, de méretük nagyobb és háromosztatúak.
A harmadik, egyben legimpozánsabb Ny-i épületszárny ugyancsak kétszintes. A homlokzat rövidebb főnézeti, D-i oldala 4, a Ny-i hosszoldala 7 tengelyes. Földszintjének architekturális részletei az előbbi épületszárny kiképzésének felelnek meg. A felső szint ablakainak szemöldökpárkányzatait zárókövek díszítik. A teljes főpárkányzat fogrovatos. A hátoldali homlokzat 3 tengelyes, a második tengely rizalitszerűen előrelép. A homlokzat tagozatkiképzése megfelel az előbbi oldalfalak kialakításának. Balról az 1. és 2. tengelyben álló, eltérő nagyságú ablaknyílások változatos lezárásúak.

2. Öntöttvas híd (35421/2 hrsz-en)
A vashíd az igazgatósági épület Ny-i oldalfalának első szintjéhez csatlakozik, az épületet a magasabban fekvő Ny-i járószinttel köti össze. A merevítő-bordás, szegecselt szerkezetű híd két oldala mellvédes, középrészen két konzoltagos, hengeres öntöttvas pillérrel alátámasztott. Járószintje deszkázott.

3. Öltöző (a helyszínrajzon: Fürdő, 35421/2 hrsz-en)
Külső
Az öltöző az igazgatósági épület mögött szabadon áll. Téglány alaprajzú, egyszintes épület, K-i homlokzata középrizalitos, nyeregtetős, cseréphéjazattal fedett.
A körbefutó lábazat eltérő szintmagasságú, Ny-ról két lépcsővel megemelt betonozott rámpa kapcsolódik hozzá.
Az épület homlokoldalai nagyrészt vakoltak, tagozat nélküliek. A főpárkányzat és az oromzatok klinkertéglából készültek mustradíszekkel ellátva.
A K-i főhomlokzat 6 tengelyes (2+3+1), a szabálytalan kiosztásban álló nyílások eltérő nagyságúak, egyenes záródásúak. A falpillérekkel tagolt, 3 tengelyes rizalit középtengelyében ajtó nyílik. A falpillérek teljes párkánya fogrovatos, téglamustrás. A rizalit oromzatának ívesen záródó keretsávja klinkertéglával burkolt. Az oromzat középen könyöklőpárkányos, szegmensíves záródású, egy ablakkal áttört.
A Ny-i homlokzat 7 tengelyes (3+1+1+1+1), eltérő nagyságú ablakokkal és azonos nagyságú ajtókkal áttört. Valamennyi egyenes záródású.
Az oldalhomlokzatok tagolatlanok, oromzatuk két szellőzővel áttört.

4. Gépház és áramellátó (a helyszínrajzon: Gépház, 35421/4 hrsz-en)
A szabadon álló, L alaprajzú, tagolt tömegű gépház két épületből áll: egy téglány alaprajzú, földszintes, síkfedésű, alápincézett gépházból és egy ugyancsak téglány alaprajzú, betonvázas szerkezetű, vakolatlan téglafalazású, háromszintes csarnoképületből, az áramellátóból.

Gépház
Külső
A Ny-i homlokoldalhoz félnyeregtetős toldaléképület, a tárólószín csatlakozik. A Ny-i homlokzat 5 tengelyes, négy tengelye befalazott.
A D-i oldalhomlokzat 3 tengelyes, két ablak- és egy ajtónyílással áttört, ez utóbbi a bejárati ajtó. A K-i oldalhomlokzat 3 tengelyes, két ablakkal és egy nagyméretű vasajtóval áttört. Valamennyi ablaknyílása hálórácsos, könyöklőpárkányos, szegmensíves záródású. Eltérő nagyságú két bejárati ajtaja egyenes záródású.
Az épületen azonos magasságban lábazat fut körbe.

Áramellátó
Külső
A gépház K-i oldalához csatlakozik a háromszintes csarnok, az áramellátó.
A csarnok D-i homlokzata 4, a K-i 3 tengelyes. Az épületet nyeregtető fedi. K-i homlokoldalához az első emelet magasságáig téglafal kapcsolódik. A homlokzatokat keretező beton-falpillérek konzoltagos lezárásúak. Az ablakok hálórácsosak, valamennyi nyílás egyenes záródású.

5. Aknatorony (35421/4 hrsz-en)
Külső
A szegecselt acélszerkezetű, galériákkal tagolt, 3 szintes aknatorony négyszög alaprajzú, falazott, földszintes alépítményből emelkedik ki. A torony É-i oldalán, a felső galéria alsó részéhez 'I' gerendás merevítő-támasz kapcsolódik. A galériákat egypihenős vaslépcsők kötik össze.

6. Ventillátor (35421/4 hrsz-en)
A nyomáskiegyenlítődést az aknatoronytól K-re álló turbinaház turbinái biztosítják, melyet kerítés vesz körbe, illetve alacsonyabb része fölé hullámpalát helyeztek.

7. Tanbánya (35424/2 hrsz-en)
A bányateleptől K-re, a hegyoldal egy szakaszán falazott támfal húzódik, amelyből félköríves bányalejárati nyílások nyílnak. Ez az ún. tanbánya.állapot leírása:
1. Bányaigazgatósági épület
Az épület külső homlokzatának klinkertégla burkolata néhol mállik. A tető cserepezése helyenként elmozdult, ennek következtében beázik. A K-i homlokzaton végigfut egy nagyobb repedés. A pince elhanyagolt.
A belső termek ugyancsak elhanyagoltak. Néhol a mennyezeteken jól láthatók beázások nyomai, a vakolat mállik, a födém deszkázata ennek következtében korhad. A falak repedezettek. A parketta a vizesedéstől több helyen felpúposodott. Az épület ablak- és ajtónyílói, valamint tokai fedőfestésre szorulnak.

2. Öntöttvas híd
A híd rozsdásodik, festése elengedhetetlen.

3. Öltöző
A külső vakolat vizesedik, mállik. A vizesedés nyomai a lábazat felett jól láthatók. Cserepezése hiányos. A főpárkányzat tégladíszei néhol hiányoznak. Az épület ablak- és ajtónyílói, valamint tokai fedőfestésre szorulnak.

4. Gép- és trafóház
A gépház üzemszerűen működik, az épület kisebb felújításra szorul.
Az áramellátó jelenleg üresen áll. Az áramleszedőket eltávolították. Az épület vázszerkezete jó állapotú, a falazat és az ablakok néhol hiányosak.

5. Aknatorony
Az aknatorony szegecselt vas felépítménye jó állapotban van. Az alépítmény kisebb felújításra szorul.


6. Ventillátor
A turbinák működéséről nincsen adatunk.

7. Tanbánya
A tanbánya támfala jó állapotú. Néhol a fugák mentén repedések fedezhetők fel.

Állapotjelentések

2018.03.15 13:25 fehér állapot: 1 - pont: 30

A létesítmény az igazgatósági épületből és a telep működéséhez szükséges építményekből áll. Először a támfalat építették meg nagyméretű téglából, amit a diósgyőri téglagyárban állítottak elő. Egységesen nagyon rossz állapotban van, észrevételeimet a képek mellett teszem meg.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

támfal (0.088 km)
gyógyszertár (0.379 km)
iskola (0.476 km)
Vilma-forrás (0.694 km)
volt állomás (0.741 km)
bányászklub (1.108 km)