Megújulásunk támogatója:  

Új akna irodaház főépület

azonosító:
-16981
szélesség (lat):
N 48° 8,158'
hosszúság (lon):
E 20° 39,961'
védettség:
Helyi védelem
eredeti kategória:
Szakrális épület
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
cím:
helyrajzi szám:
35421/2.
rendelet:
22/2004

Állapotjelentések

2018.03.15 13:26 fehér állapot: 2 - koordináta: N 48° 8,158' E 20° 39,961' - pont: 55

Az igazgatóság épülete 2004, a lyukóbányai bányaüzem bezárása óta pusztul. Kezdetben még használta egy-egy cég, végül magára maradt annak ellenére, hogy 2004 után a bezárást követően a Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériuma Műemlékvédelmi Hivatala a bánya létesítményeit védetté nyilvánította, a telephely tulajdonosát a terület elkerítésére és őrzésére kötelezte. Ennek a kötelezettségének szemlátomást nem tesz eleget. Annyi történt csupán, hogy a bejáratot kapuval lezárta, a többit a térszintkülönbség és a vadul elburjánzott növényzet oldotta meg: a telepre bejutni lehetetlen, ha nincs nyitva a kapu.
Az épület általánosságban nagyon rossz állapotban van. Láttam egy blogban korábban készült belső képeket, melyeken az látszik, hogy belül is romos, és mindent elhurcoltak, leszereltek belőle, ami mozdítható volt.

2011-ben teljes felmérés és hasznosítási terv is készült, de azóta nem történt semmi. A tanulmányt Holló Csaba építész- és tartószerkezet tervező, építésügyi szakértő készítette, és azt állapította meg, hogy az épület megmenthető, sőt kiállítási, múzeumi térnek is kialakítható (lenne).

Az igazgatóság építészeti leírását a müemlekem.hu "Újakna épületei" első szakaszában olvashatjuk, ideidézem:
"1. Bányaigazgatósági épület (a helyszínrajzon: ÁFOR Irodaépület, 35421/2 hrsz-en)
Külső
A tagolt tömegű, H alaprajzú, egy- és kétszintes épület három épületszárnyból áll. Nyereg- és felső csonkakontyos tetőszerkezeteit cseréphéjazat fedi. Az azonos magasságban körbefutó lábazat részben terméskőből, részben téglából falazott, néhol pinceszellőzőkkel áttört.
Homlokoldalait vízszintesen öv- és osztópárkányok, valamint szalagsávok tagolják. Különböző tagozatai változatos mustradíszesek.
A K-i épületszárny földszintes, rövidebb oldalhomlokzata 4 tengelyes, oromzatos lezárású. Hosszoldala 7 tengelyes, ennek a 3. tengelyében álló rizalit ugyancsak oromzatos lezárású, kisebb nyeregtető fedi.
Oromzatai keretsávosak, ablakai két- és háromosztásúak, szegmensívben záródnak, zárókövekkel díszítettek. A főnézeti oldal ikerablakát lizénák fogják közre. Mindkét ablak szemöldökgerendája szegmensívben záródik. Gyám- és záróköves vak körablakait bányászszimbólumok díszítik.
A hátranyúló szárny oldalhomlokzataihoz kis toldaléképítmények csatlakoznak, ahol a fal tagozatai és mustradíszei elmaradnak.
Az épületszárny ablaknyílásai a körbefutó könyöklőpárkány magasságából indulnak, valamennyi szegmensívben záródik; a rövidebb oldalakon szabályos, a hosszabbik oldalakon szabálytalan kiosztásban állnak.
A homlokzat ablakközeit az ablakok felső osztásának magasságában körbefutó szalagsáv díszíti, erről indulnak az ablakok felső szakaszainak keretsávjai, amelyek zárókővel és szemöldökpárkánnyal díszítettek.
A hátranyúló szárny homlokoldalait egy-egy egyenes záródású ajtó töri át.
A 7. tengelyben álló egykori nyílást befalazták.
A kétszintes összekötő épületszárny 6 tengelyes. Az alsó szint az előbbi épület architekturális részleteivel megegyezik. A felső szintről feltételezhetjük, hogy későbbi bővítés, illetve ráépítés következtében került az épületre. Az ablakok tengelykiosztása megfelel az alsó szint ablakkiosztásának, de méretük nagyobb és háromosztatúak.
A harmadik, egyben legimpozánsabb Ny-i épületszárny ugyancsak kétszintes. A homlokzat rövidebb főnézeti, D-i oldala 4, a Ny-i hosszoldala 7 tengelyes. Földszintjének architekturális részletei az előbbi épületszárny kiképzésének felelnek meg. A felső szint ablakainak szemöldökpárkányzatait zárókövek díszítik. A teljes főpárkányzat fogrovatos. A hátoldali homlokzat 3 tengelyes, a második tengely rizalitszerűen előrelép. A homlokzat tagozatkiképzése megfelel az előbbi oldalfalak kialakításának. Balról az 1. és 2. tengelyben álló, eltérő nagyságú ablaknyílások változatos lezárásúak."

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

támfal (0.090 km)
gyógyszertár (0.378 km)
iskola (0.478 km)
Vilma-forrás (0.697 km)
volt állomás (0.743 km)
bányászklub (1.108 km)