Megújulásunk támogatója:  

Kőkereszt

azonosító:
10796
törzsszám:
6426
szélesség (lat):
N 46° 46,505'
hosszúság (lon):
E 16° 51,638'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Plasztika
eredeti főtípus:
kereszt
megye:
Zala
helység:
cím:
helyrajzi szám:
304
település KSH kódja:
23436
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Az r. k. templom (trsz.: 6425) Ny-i homlokzata előtt, a templomkertben, kőfonatos kőkerítéssel körülvett, négyzetes talapzaton, három oldalon reliefekkel díszített posztamensen álló kőkereszt korpusszal. A posztamens előoldalán Szűz Mária, a másik két oldalon Szent Flórián és Szent Vendel domborműve. A talapzat homlokrészén lévő felirat tanúsága szerint 1817-ben állították.
külső leírás:
Településtől távolabb, dombon szabadon álló, keletelt, félkörív záródású tengellyel, bővített alaprajzú, homlokzati tornyos gúlasisakos, cserépfedésű félnyeregtetős épület.

Az épület fő töbjét a K-NY-i tengellyel álló, 13. századi rész adja erre merőlegesen, É-D-i tengellyel barokk bővítés tömege áll. A szentély, a hajó nagyobb része és a torony tehát román, a sekrestyéje, oldalkápolnája, berendezése barokk. A két különböző épületrész a homlokzat színével is egymástól elkülönített.

NY-i homlokzata előtt egyszerű tömegű torony áll, félkörív záródású bejárattal. Harangszinten homlok- és hátsó oldalon kis román ikerablak, felette félkörív záródású ablak nyílik, oldalt az utóbbiak elfalazva állnak. Egyszerű zárópárkány felett csúcsos gúlasisak. Toronytól jobbra külső falépcsőn a karzatra vezető, kosárív záródású ajtóhoz jutunk. A barokk tömeg NY-i oldalaán középen szegmentív záródású ablak nyílik.
É-i oldalon a hajóhoz sekrestye kontyolt nyeregtetős tömege csatlakozik. A sekrestyeK-i oldalán szegmentív záródású ablak, NY-i oldalán szegmentív záródású ajtó.
K-i homlokzat jobb oldalán a félkörívzáródású, lizánákkal tagolt szentély, méllyített faltükrökben szegmentív és félkörív záródású ablakokkal, ívsorral, golyvázott lábazattal, félkúptetővel. Ettől balra vakolatszalagokkal három sávra osztott barokk tömegen a szentély mellett szegmentív záródású elfalazott ajtó, a középső szakaszban szalagkeretes szegmentív záródású ablak.
D-i homlokzaton A románkori részen csúcsíves, élszedett, magas küszöbbel álló ajtó és két, csúcsíves, kisméretű ablak látszik. A barokk szakasz ablaktalan.

Állapotjelentések

2018.09.03 14:06 ngabi állapot: 4 - pont: 40

Újdonság, ilyen keresztet még nem láttam, nagyon szép a három oldalán a plasztika.
Kicsit gazdátlan ez is!

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.