Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szeplőtelen fogantatás
azonosító:
10795
törzsszám:
6425
szélesség (lat):
N 46° 46,506'
hosszúság (lon):
E 16° 51,643'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
304
település KSH kódja:
23436
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A településétől távolabb, dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, félköríves szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, a hajó É-i oldalához csatlakozó sekrestyével, D-i oldalához kapcsolódó oldalhajóval. A hajó nyeregtetővel, az oldalhajó és a sekrestye kontyolt nyeregtetővel, a szentély félkúppal fedett. A szentély homlokzatát fogrovatos, vakívsoros párkány és lizénák tagolják. A hajó D-i oldalán csúcsíves, élszedett kapu és középkori ablakok. Tornyán román kori ikerablak. Fiókos dongaboltozattal fedett hajó, negyedgömb boltozatú szentély, csehsüveg boltozatos oldalhajó. A hajóhoz a szentély csúcsíves, féloszloppárról tagolt diadalívvel kapcsolódik. A hajó bejárati oldalán élszedett pillérpárra falazott karzat. Falképek: az oldalhajóban, 18. század. Berendezés: jellemzően 18-20. század; szószék, 18. század. A 13. század második felében épült templom 1690-ben teljesen romossá vált. 1738-ban helyreállították, 1781-ben kápolnával bővítették. 1141 és 1146 között Gutkeled nemzetbeli Márton ispán által a környéken alapított bencés kolostorból került Admontba az ún. Csatári Biblia, a Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt apátság azonban az 1600-as évek végén elpusztult. A templom előtt: kőkereszt (trsz.: 6426); a templomhoz vezető út melletti fülkében: Nepomuki Szent János-szobor (trsz.: 6427).
külső leírás:
Településtől távolabb, dombon szabadon álló, keletelt, félkörív záródású tengellyel, bővített alaprajzú, homlokzati tornyos gúlasisakos, cserépfedésű félnyeregtetős épület.

Az épület fő töbjét a K-NY-i tengellyel álló, 13. századi rész adja erre merőlegesen, É-D-i tengellyel barokk bővítés tömege áll. A szentély, a hajó nagyobb része és a torony tehát román, a sekrestyéje, oldalkápolnája, berendezése barokk.A két különböző épületrész a homlokzat színével is egymástól elkülönített.

NY-i homlokzata előtt egyszerű tömegű torony áll, félkörív záródású bejárattal. Harangszinten homlok- és hátsó oldalon kis román ikerablak, felette félkörív záródású ablak nyílik, oldalt az utóbbiak elfalazva állnak. Egyszerű zárópárkány felett csúcsos gúlasisak. Toronytól jobbra külső falépcsőn a karzatra vezető, kosárív záródású ajtóhoz jutunk. A barokk tömeg NY-i oldalaán középen szegmentív záródású ablak nyílik.
É-i oldalon a hajóhoz sekrestye kontyolt nyeregtetős tömege csatlakozik. A sekrestyeK-i oldalán szegmentív záródású ablak, NY-i oldalán szegmentív záródású ajtó.
K-i homlokzat jobb oldalán a félkörívzáródású, lizánákkal tagolt szentély, méllyített faltükrökben szegmentív és félkörív záródású ablakokkal, ívsorral, golyvázott lábazattal, félkúptetővel. Ettől balra vakolatszalagokkal három sávra osztott barokk tömegen a szentély mellett szegmentív záródású elfalazott ajtó, a középső szakaszban szalagkeretes szegmentív záródású ablak.
D-i homlokzaton A románkori részen csúcsíves, élszedett, magas küszöbbel álló ajtó és két, csúcsíves, kisméretű ablak látszik. A barokk szakasz ablaktalan.

Állapotjelentések

2018.09.03 14:07 ngabi állapot: 4 - pont: 40

Egy kissé el van hanyagolva, vizesedés, vakolat potyogás

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.