Megújulásunk támogatója:  

Kálvária

azonosító:
10189
törzsszám:
4837
szélesség (lat):
N 47° 20,478'
hosszúság (lon):
E 17° 27,734'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
kálvária
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
5726
település KSH kódja:
31945
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Kálvária, barokk, 1740-1746. Bővítve 1800 körül.
külső leírás:
Jellege: A Győri út és a Kálvária utca, valamint a kettőt összekötő sétaút mentén, indítókápolnából, öt stációkápolnából, s a Kálvária-építményből álló monumentális, barokk építmény, mely a Kálvária-temetővel és a Temető-kápolnával együtt harmonikus városképi elemet alkot.

Leírása: Az indítókápolna a Győri út mellett áll, kör alakú, lizénákkal tagolt falú, kúpsisakos építmény. Belsejében neoreneszánsz oltár, két szent püspök és a donátor(?) szobra.
Az indítókápolna utáni öt stáció kápolnája 70 méterenként követi egymást. A téglány alaprajzú, nyitott oldalán kovácsoltvas ráccsal elzárt, faltükrös tagolású, súlyos párkánnyal záruló, félboltozattal és tetővel fedett kis kápolnákban Krisztus szenvedéstörténetének öt jelenetét (A getszemáni kertben, Töviskoronázás, Ostorozása, Keresztvitel, Keresztrefeszítés) életnagyságú 2-3 alakos, festett szoborcsoport mutatja be, mely talán grazi mesterek munkája.
A mesterségesen emelt hegyen levő Kálvária bejárata előtt kétoldalt egy-egy angyalszobor áll, íves törpepilléren. Ívesen hajló falak között nyolc lépcsőfok, majd jobbra és balra egy-egy kápolna, köztük kovácsoltvas kapu, majd a következő hat lépcsőfok melletti egy-egy kőváza után érünk fel az első, félköríves teraszra. A szemben lévő fal tengelyében nyílik a sírkápolna bejárata, mellette a falon két szoborfülke, Szt. Péter ill. Szt. Jeromos szobraival. A fal koronáján négy angyalszobor. A sírkápolna teteje a második terasz, ahova a kápolna mellett kétoldalt 3-3 egyeneskarú lépcső visz fel, közben két-két, domborműveket rejtő (angyalok a passió eszközeivel) fülke. A felső, nagy terasz négyzetes, mellvédjén a négy angyalszobor( a két középső térdel, kezükben lámpás). A teraszt nagy, félköríves alaprajzú fülke zárja le, benne három fakereszt korpusszal, valamint a keresztek alatt Mária és Szt. János evangélista szobraival. Középső kereszt alatt írásszalagon felirat: Isten nagyobb dicsőségére / özv. Palkovics Ferencné adományából.

Állapotjelentések

2009.01.12 09:31 petika állapot: 4 - koordináta: N 47° 20,479' E 17° 27,734' - pont: 1

A kálvária szépen rendben tartott, de a vakolat több helyen málladozik, a stációk állapota sajnos valamivel rosszabb. Nyitva tartás csak nagyobb ünnepek alkalmával, illetőleg a plébános úr külön engedélyével lehet bemenni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.