Megújulásunk támogatója:  

Esterházy-kastély és parkja

azonosító:
10152
törzsszám:
4812
szélesség (lat):
N 47° 19,946'
hosszúság (lon):
E 17° 27,871'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
1, 2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 6402/9, 6403, 6406, 6408, 6407, 6409, 6410, 6412, 6413/4
település KSH kódja:
31945
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Művelődési központ, volt Esterházy-kastély. Középkori vár falainak felhasználásával épült, barokk, 1783-1784. Egykori kápolnájában falkép, barokk, 18. sz. Parkja védett. Hrsz: 6402/9,6406,6407/2,3,4,5, 6409,6412,6413/4
külső leírás:
Jellege: A Fő tér hátsó részén, a plébániatemplom tengelyében, szabadon álló, U alaprajzú, egyemeletes, rizalitokkal tagolt barokk kastélyépület. Hozzá tartozik két őrház, s az istálló-kocsiszín épülete.

Külső: Főhomlokzata a kastélyparkra néz, mely közép-, és sarokrizalitos kialakítású, a középrizalit felett hajlított vonalú, Esterházy-címeres oromzattal. Tengelytagolása: 2+4+3+4+2. Falán vízszintes vakolatsávozás, a földszint felett övpárkánnyal, háromrészes főpárkánnyal. A rizalitok ablakait íves szemöldök emeli ki, s toronyszerű kis sisakkal fedettek.
Oldalhomlokzatai 2+7+K+5+2 ablaktengelyesek, a rizalitokon vízszintes vakolatsávozás, alul füles szalagkeretes, mellvédes, az emeleten füles, szalagkeretes, tört íves szemöldökű, kagylódíszes ablakok, feljebb kis négyzetablakok, majd attika övezi a nagy, ovális padlásablakokkal áttört manzárdtetőt. A rizalitok sarkain gyémántkváderezés. A középső részek egyszerűbb kialakításúak, övpárkány osztja, háromrészes főpárkány zárja, ablakai alul füles szalagkeretesek, emeleten könyöklővel, szemöldökkel. A kapuk oszlopkeretezésűek, vázadísszel.
A U alaprajz szárnyvégein lévő rizalitok három tengellyel néznek a tér felé, újabb kettővel a díszudvarra, a faltagolás nem változik.
A court d`honneur a rizalit után 10 tengellyel áll az oldalszárnyakon, 3+K+3 tengellyel a középszárnyon. A díszudvar földszintjén vízszintes vakolatsávozás, övpárkány osztja, háromrészes főpárkány zárja, ablakai alul füles szalagkeretesek, emeleten könyöklővel, szemöldökkel. Az oldalszárnyak ötödik tengelyében kapu, konzoldísszel, vázákkal. A középszárny középső tengelyében hasonló kialakítású kapu, a mellette lévő második tengelyekben falfülkében kialakított, volutás, kagylós, maszkos falikút.. A kapu felett erkély. A kapuk feletti ablak szemöldöke mindig díszesebb, általában törtvonalú szemöldökkel alakított.
A rizalitok közötti épületszárnyakon nyeregtető, cserépfedés.
A díszudvaron állnak az egykor kapuőrző, címertartó oroszlán-kőszobrok.
A kastélytól keletre, arra merőleges tengellyel helyezkedik el a szintén Grossmann József(?) tervezte istálló(jobb oldalon) és kocsiszín(bal oldalon) épülete. A sarokrizalitos építmény középső részén vízszintes vakolatsávozás, falfülkékben ovális alakú nyílások (részben átalakítva), középen pillérek keretezte, váll- és záróköves, félkörzáródású, kőkeretes kapu. A sarokrizalitokat falsávok tagolják, közöttük egyenes záródású, szalagkeretes ablakok. Az épületet 1980-81-ben Varga István tervei szerint szállóvá alakították, ám középső része ma is őrzi eredeti formáját: négy dór pilléren nyugvó hevederes csehsüvegboltozatos tér. A rizalitokon manzárd-, középen nyeregtető, cserépfedés.
Az istálló-kocsiszín előtt jobb és bal oldalon őrségházak állnak. Három-, illetve kéttengelyes homlokzatukat falsávok tagolják, háromrészes főpárkány zárja. Az egyenes záródású, szalagkeretes, könyöklős ablakok alatt faltükör, felettük táblázat. Manzárdtető, cserépfedés, ovális padlástéri ablakok. Lakóházakká alakítva.

Belső: Mindkét szint udvari folyosóval kialakított, a földszinten hevederes csehsüvegboltozat, az emeleten dongaboltozat fedi a folyosót. A földszinti helyiségek boltozottak. A bejárattól kissé jobbra helyezkedik el a díszlépcsőház, mely háromkarú, stukkódíszes hevederes csehsüvegboltozattal fedett, kőbábos korlát övezi. Az emeleti helyiségek tükör- és teknőboltozatosak, stukkódíszesek voltak, a jelenlegi teljes födémcserét majd stukkórekonstrukció követi. Az észak-keleti, ma teljesen könyvtárrá alakított szárny végében nyolcszögletű kápolna, kompozit pilasztertagolással, háromrészes, fogazott főpárkánnyal, mely a valamikor itt függő feszület (ma a plébániatemplomban) helye felett félkörívesen kiemelkedik. A nyílások felett törtvonalú szemöldök. A kápolna kifestése a kutatás mai állása szerint Joseph Ignaz Mildorfer műve 1754-ből. A csegelyeken a Passió eszközeit tartó angyalok, a kupolán Jézus Krisztus mennybemenetele.

Állapotjelentések

2010.05.27 13:36 Patikus állapot: 4 - pont: 5

Az Esterházy-kastély az egykori vár alapjainak felhasználásával épült fel. Az 1740-es évektől a kor egyik nagy építésze, Franz Anton Pilgram tervei szerint kezdték kastéllyá átépíteni a várat. Pilgram rokokóba hajló barokk tervezetét a kastély múzeumi részének úgynevezett Nádor-termében függő pannó ábrázolja. Az épület – az alapként felhasznált várfalak elhelyezkedése miatt – kissé szabálytalan „U” alakjával északról lezárja a Fő teret. A két szárny manzardtetős sarokrizalitokkal végződik, és az egész épületet a mértéktartóan alkalmazott díszek teszik változatos megjelenésűvé.
Az épület egyik szárnyában található A. Tóth Sándor életművének emlékkiállítása, valamint a Kastély- és Tájmúzeum, ami felújítás miatt jelenleg nem látogatható. Az épület másik szárnyának emeletén - ahol ma a Jókai Könyvtár működik - volt a kastély kápolnája, ma olvasóterem. A terem helyreállításáért a város Európa Nostra Díjat kapott 1990-ben.
A kastélyból kilépve két szépen faragott nagy vízköpő domborművet és négy szobrot találunk. Az udvar sarkainál két hatalmas kő oroszlán vicsorog, a kastéllyal egykorúak. Az egyik az Eszterházyak címerpajzsát, másik pálmaágat tart mancsában. A kastély előtti parkban Petőfi Sándor bronzszobra, valamint Szervátiusz Jenő Jókai Mórnak emléket állító műve található.
Forrás : Pápa.hu
A kastély épülete jó állapotú, de a lábazaton és néhol a falakon is sok vakolat sérülés van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.083 km)
Lakóépület (0.091 km)
Lakóház (0.108 km)
iskola (0.128 km)
Kenessey-ház (0.136 km)
Lakóépület (0.139 km)
Lakóépület (0.150 km)