Megújulásunk támogatója:  

Unitárius templom


Forrás: wikipedia.org
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 10,561'
Hosszúság (lon):
E 25° 22,519'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
HR-II-a-B-12923
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Homoródszentpéter 81 szám.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A falut 1567-ben a regestrum Zenth Péter néven 9 kapuval jegyzi. 1576-ban Szent Péterként jelölik a források. Neve Szent Péter tiszteletére épített középkori templomáról tanúskodik.

Maga a templom is középkori formákat őriz. Erre a korra jellemző sokszögzáródású szentélye is. Az egykori csúcsíves nyugati kaput átalakították félkörívessé. Átalakították a déli ablakot is.A déli portikusz homlokfalában utólagosan beépített ötszirmú rozettás zárókövet mentettek meg. A déli kapu pálcataggal keretelt szemöldökgyámos, reneszánsz hatással. A diadalívnek csak a nyoma látszik. A hajó festett kazettás mennyezete a XVIII. századból, az 1758–1760. évi átalakítás korából való. A szentély sík fedésű, de közepén megőrizték az egykori boltozat zárókövét, amelyet nyolclevelű rozetta díszít. Az egykori boltozat jele egy-egy megmaradt gyámkő a szentély északi és déli falán. 1937-ben Kelemen Lajos és Debreczeni László felfedezte a késő gótikus kori festett karzat maradványait, amelyek a sepsiszentgyörgyi múzeumba kerültek. Két koszorús címerének egyikén a Jagelló kori címert azonosították, a másikon egy donátor (Varkocs) címert. Készítését az 1520-as évekre teszik. A templomot kőkerítés vette körül, amely a különálló tornyot fogta közre. A kőkerítésből csak egy rövid szakasz maradt meg. Homlokzatán utólagos felírással az 1526-os dátum látható. Felső részét 1851-ben építették rá.

Források:
Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek, Gyulafehérvár, 2000.
Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. I., Bukarest, 1977.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-26 15:18:07
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Bágyi vár (6.624 km)
Parasztvár (7.278 km)
Kustaly vára (8.210 km)