Megújulásunk támogatója:  

Szent György nagyvértanú görögkatolikus templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 56,079'
Hosszúság (lon):
E 23° 4,958'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település észak-déli főutcájának nyugati oldalán
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A középkori eredetű településen élő református jobbágyok mellé a földbirtokos Perényi család görögkatolikus ruszinokat telepített a 17. században. Az egyházközség korai fatemploma már e században fennállhatott. 1778-ban e templomot már "réginek" mondták és feljegyezték, hogy 50 évvel korábban már egyszer felújították azt. A 18. század végén e templom 180 ember befogadására volt alkalmas. Az 1860-ból származó leltár szerint a parókia udvarán álló templom 7 öl hosszú, 3 öl széles volt. Kis tornyát fémkereszt díszítette. Harangja viszont a templom mellett álló, zsindely fedésű haranglábban függött. Oltára kőből volt és Szűz Mária képe díszítette.

Az ősi templommal szemben, az utca túloldalán a kegyúrtól kapott telken, 1868-ban új kőtemplom építésébe kezdtek. Az építkezés lassan haladt, így a templom még 1883-as felszentelésekor sem volt készen. Tornya és a templom külső vakolása csak 1903-ra készült el. Ikonosztázát 1925-ben állították fel.

A 18. században római katolikus svábokat telepítettek Túrterebesre, akik jelentős hatást gyakoroltak a görögkatolikusokra is. Utóbbiak a 19. század végére már magyarnak vallották magukat és magyar nyelven beszéltek. Erre tekintettel 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegyébe osztották be őket.

A kis Ung megyei település a vesztes I. Világháborút követően Romániához került. A II. Világháború után a kommunista diktatúra a görögkatolikus egyházat erőszakosan megszüntették, vagyonát a román ortodox egyháznak juttatták. E helyzet csak az 1989-es változások nyomán rendeződött. A ma már ismét görögkatolikus templomot az 1990-es években többször felújították.

A leírás adatainak forrása: Terdik Szilveszter: Túrterebes görögkatolikus temploma. Görögkatolikus Szemle 2012, november 14. A képek forrása: a fenti munka, ill. www.infoturismturt.ro
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2019-02-02 15:10:23
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Vécsey-kastély (8.674 km)
Tájház (10.189 km)
Tamásvár (10.792 km)