Megújulásunk támogatója:  

Babits Mihály szülőháza

azonosító:
8739
törzsszám:
4061
szélesség (lat):
N 46° 21,026'
hosszúság (lon):
E 18° 41,740'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
1499
település KSH kódja:
22761
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Utcavonalon szabadon álló, az utcavonallal párhuzamos, téglalap alaprajzú, egyemeletes, felülkontyolt nyeregtetős utcai szárnyból és rá merőleges, a telekhatáron az átmenő telek végéig hosszan elnyúló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős udvari szárnyból álló lakóház. Enyhén kilépő középrizalittal tagolt, konzolsoros főpárkánnyal koronázott utcai homlokzatához jobb felől a kerítésfalban nyíló kapu csatlakozik, mellette Babits-emléktábla. A telek É-i végét és K-i oldalát magas kőfal határolja. Az utcai szárny földszintje és emelete is kéttraktusos, síkmennyezetes helyiségekkel. Részben építéskori nyílászárók, az emeleti lépcsőpihenőben copf fa lépcsőkorlát. Az udvari szárny egytraktusos, síkmennyezetes helyiségekkel. Babits-emlékkiállítás és Dienes Valéria-emlékszoba. Az korábban "öreg Kelemen-ház"-ként ismert épület utcai szárnya 1780-1800 körül épült, az udvari szárny későbbi. Felújítva, a múzeumi funkciónak megfelelően átalakítva: 1967, 1979. Az udvarban Babits Mihály ülő bronzszobra: 1981 (Farkas Pál).
:
A Séd -patakot áthidaló, hajlott vonalú Babits Mihály utca kiemelkedő, egyemeletes épülete.
Főhomlokzata az utcavonalba simuló, 4 tengelyes. A falsík 2 ablak szélességű középrésze egy tégla szélességben kiemelkedik.
Az ablakok egyenes záródásúak, melyeket a földszinten faltükrök öveznek. Az övpárkány sima szalagszerű. Az emeleti ablakkönyöklők keskeny, végigfutó párkányt képeznek.
A főpárkány sima konzoldíszekkel tagolt. A falsíkot vízszintes fugázás élesíti, melyet alacsony lábazat zár le. A kissé zömök épületet két végén lekontyolt nyeregtető fedi.
A házba a főhomlokzattól jobbra lévő, vízszintes szemöldökkel, vakolt pillérekkel kialakított fakapun jutunk át. Az udvar bal oldalán földszintes hosszan elnyúló épületszárny húzódik.
A telek végét és jobb oldalát magas kőfal zárja.
A kertben az emlékház bejárata felé néző, fejét jobb kezére támasztó, kőfotelbe "ültetett" Babits Mihályt ábrázoló konzolsor látható.

Állapotjelentések

2018.06.28 11:00 piroska állapot: 4 - pont: 25

Jó állapotú épület. Az udvari oldalon, az eresznél vakolathiány. Lábazati vizesedés (kép).

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.018 km)
Lakóépület (0.036 km)
Lakóépület (0.118 km)
Lakóépület (0.124 km)
Lakóépület (0.128 km)
Lakóépület (0.141 km)
Lakóépület (0.147 km)
Lakóépület (0.147 km)
Lakóépület (0.190 km)