Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Mindenszentek
azonosító:
6584
törzsszám:
5744
szélesség (lat):
N 47° 45,600'
hosszúság (lon):
E 19° 32,229'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
024/1, 024/2
település KSH kódja:
21795
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal; a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Bejárata a torony Ny-i oldalán. Hajója síkmennyezetes, bejárati oldalán karzat, a karzatalja poroszsüveg boltozatos. Szentélye keresztboltozatos, stukkóval. A diadalíven a Szentmiklóssy és a Meskó család címere. Színes üvegablakok és stációk: 20. század második fele (Csiby Mihály). Berendezés: 18-20. század; főoltár: 18. század közepe. Szentmiklóssy Antal adományából 1746-tól építették, 1789-1790-ben kifestették és befedték, tornya 1903-ban épült.
külső leírás:
Településen kívül, temetődombon, szabadonálló barokk r. k. templom, téglalap alakú hajóval, egyenes záródású szentéllyel, a szentély déli oldalához épült sekrestyével és a nyugati homlokzat elé épült toronnyal.
Nyugati homlokzata egyszerű, dísztelen, oromzata egyenes. A torony alján félköríves záródású kétszárnyú bejárat festett szalagkerettel, felette kicsi szegmensíves ablak, majd egy kör ablakocska. A tornyot egyszerű övpárkány osztja két részre, az emeleten szegmensíves festett keretben téglalap alakú harangablakok. Bádoggal fedett törtvonalú sisakdísz. Festett lábazat fut körbe.
Az északi oldal teljesen dísztelen, a hajót két szegmensíves záródású, festett szalagkeretes ablak világítja meg. A szentély északi oldalán egy ablak található.
A déli oldal hasonló az északihoz, de a szentélyhez itt a sekrestye kapcsolódik, melynek déli falán szintén hasonló ablak található, bejárata a keleti falon.
A hajó és a sekrestye palával fedett.

Állapotjelentések

2010.03.13 15:14 carmin állapot: 5 - pont: 4

Nagyon jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.