Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Mihály arkangyal
azonosító:
6345
törzsszám:
2508
szélesség (lat):
N 47° 45,717'
hosszúság (lon):
E 18° 32,806'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
82
település KSH kódja:
15352
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, D-i homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély K-i oldalához épült téglalap alaprajzú sekrestyével. A homlokzat középtengelyében nyíló kapu felett címeres, feliratos kőtábla, építési évszámmal. Csehsüveg boltozatú hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán falazott karzat. Falképek: 1939 (Lohr Ferenc), restaurálva 2004-2005. Berendezés: jellemzően késő barokk; főoltárkép, 1871. A korábbi, valószínűleg középkori templom helyén épült 1720-ban. 1746-ban leégett és 1770-ben Mária Terézia építtette újjá. 1860-ban ismét leégett, Scitovszky János esztergomi érsek állíttatta helyre. A tornyot 1990 körül megerősítették. A templom előtt: vörös mészkő feszület, fém korpusszal, 19. század vége.
külső leírás:
Főutcára merőlegesen, szabadonálló templom a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, nagyon enyhén íves záródású, a hajónál keskenyebb, de azzal azonos magasságú szentéllyel, s a szentély keleti oldalához kapcsolódó téglalap alaprajzú sekrestyével. A templomtest és a sekrestye kontyetője és a torony lanternás kupolája egyaránt cseréppel fedett. A templom homlokzata előtt vörös mészkő feszület áll, fém korpusszal.
Az épületen kétrészes lábazat és egyrészes főpárkány fut körbe, utóbbi a főhomlokzaton és az oldalfalakon a toronyszakasz mélységében háromrészessé bővül.
A főhomlokzatot magas oszlopszéken álló toszkán pilaszterpárok osztják három szakaszra: mindhárom szakasz mindkét szélét ilyenek határolják, s ez a tagolás átfordul az oldalfalakra is, a toronyszakasz mélységében. A középtengelyben félköríves záródású kapu, vörös mészkőből készült, lábazatos, vállköves, záróköves, tagolt szalagkerettel. A karzatszinten szegmentíves záródású, tagolt szalagkeretes ablak. A kapu és az ablak között az ablaknyílás szélességében sima faltükör húzódik, benne a kapu záróköve fölött címeres, feliratos faragott kőtábla, feliratát ld. alább. Az ablak fölött a záródás ívét követő tagolt szemöldök.
A főpárkány fölött a középtengelyben két toronyemelet emelkedik, a főpárkány fölötti egyrészes lábazatról az alsó magasságában alul-fölül volutás oromfalak kapcsolódnak. A két toronyemeletet háromrészes párkány választja el egymástól. A felső alját lábazat, fölül háromrészes órapárkány zárja le. Az alsón ívesen levágott sarkú, téglalap alakú tükörben egyszerű szalagkeretes körablak, a felsőnek mind a négy oldalát egy-egy ión pilaszter határolja. A középtengelyben téglalap alakú, félköríves záródású, egyszerű szalagkeretes ablakok nyílnak, kis lábakon álló könyöklővel, zárókővel, törtívű szemöldökkel.
A torony kupolája lanternás, négy irányban környílásokkal. A lanternát egyszerű párkány zárja, fölötte kúpsisak és gömbön kettőskereszt.
Az oldalfalak első szakaszán a karzatszinten téglalap alakú, tagolt szalagkeretes ablakok, a keleti oldalon alul hasonló keretelésű ajtó.
A többi falszakaszt kettős pilaszterek osztják szakaszokra, a sekrestye falait egyes pilaszterek. A kialakuló faltükrökben szegmentíves záródású, tagolt szalagkeretes ablakok, a sekrestyén kereteletlen, téglalap alakúak. A sekrestyeajtó egyenes záródású, kőkeretes.
:

állapot leírása:
1991-ben a torony rádőlt a templomra, vasbeton megerősítés vált szükségessé, ami a karzat átépítését eredményezte. (Az orgona azóta szétszedve raktárban van.)

Állapotjelentések

2017.01.26 09:57 klo állapot: 4 - pont: 31

Alapvetően jó állapotú, de közelebbről már látszanak a romlás jelei a megfáradó festék képében. A környezete egyébként példaszerűen rendben van tartva.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kőkereszt (0.780 km)
Kernstok-villa (0.838 km)
Temetőkápolna (6.214 km)