Megújulásunk támogatója:  

Banképület; Pénzügyminisztérium

azonosító:
489
törzsszám:
15925
szélesség (lat):
N 47° 29,858'
hosszúság (lon):
E 19° 2,988'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
pénzintézet
eredeti típus:
bank
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24481/2
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Pénzügyminisztérium, volt banképület, eklektikus-szecessziós-modern, 1909-1913, Alpár Ignác.
:
Ötemeletes, belsőudvaros, későeklektikus szecessziós banképület, zártsorú beépítésben, a József nádor tér, a Szende Pál (eredetileg Wurm) és a Dorottya utcák sarkán.
Az ötemeletes kőburkolatos épület homlokzatát, az első emelet fölött övpárkány, a negyedik emelet fölött eklektikus főpárkány koronázza. Az épület ötödik emelete, a meredek manzard jellegű tetőfelépítmény alatt helyezkedik el, kivéve a sarkokat és a rizalitokat, ahol valóságos, felfalazott szintként látható. Az épület alagsori keretezetlen ablaknyílásai, a sima gránitlábazatban kaptak helyet. A földszint és az első ablakai, váltakozva hármasával, illetve egyesével helyezkednek el a növényi díszes, eklektikus oszlopfővel díszített keskeny falsávok között. A hármas nyílások földszinti középső ablakait lizénapárokon elhelyezkedő, kőből faragott puttópárokkal és gyümölcskosárral díszített egyszerű párkány hangsúlyozza. Az övpárkány feletti, emeleti, tagozatos keretezésű, szögletes záródású ablaknyílások váltakozva szélesebb, illetőleg keskenyebb sávokban helyezkednek el. A falsávokat kannelurázott, fonadékos fővel ellátott pilaszterek fogják közre. A harmadik emeleti, keskeny nyílások előtt íves vaskorláttal ellátott erkélyek nyugszanak, a második emeleti ablakokat felül közrefogó puttópár-szobrokkal díszített konzolokon. A harmadik emeleti szélesebb ablakok parapetmezejében széles címerpajzsot tartó puttópárok kaptak helyet. A negyedik emeleti, keskenyebb ablakok mellvédjében füzérdísszel körülvett férfialak-domborművek láthatók. A tetőtéri szint ablakait szegmensíves oromzatot tartó lizénák fogják közre. Az oromzatokban sas-szobrokkal közrefogott kagylódíszben emberfő-szobrok láthatók. Az épület főhomlokzatának kompozíciója befejezetlen. Rizalitja, a tervezett továbbépítés szándéka miatt aszimmetrikusan helyezkedik el az épületen. A 10 tengelyes rizalit két oldalán 3-3 tengelyes hangsúlyos épület falsávok kaptak helyet, amelyeket gyümölcsfonat díszes, címerpajzsokkal ékesített oromzatok koronáznak. A falsávok földszintjén tagozatos keretezésű főbejáratok helyezkednek el, amelyeket két szint magas lizénák fognak közre. A lizénák tetején női szoboralakok állnak. Az északi kapu (József Nádor tér 2.) felett a Szépség és a Tudomány allegorikus alakjait Moiret Ödön készítette, a déli kapu (József nádor tér 3-4) felett az Erény és a Lictor (Jog?, Igazság?) szobrai Maróti Géza munkai. A szoboralakok egy-egy háromablakos zárterkélyt fognak közre. A főpárkány felett, e falsávokat lizénák tagolják, amelyek közé tagozatos keretezésű ablakokat süllyesztettek. E falsávok főpárkány feletti emeleteit, falmélyedésbe illesztett kővázák díszítik. A rizalit két falsávja között, visszahúzott falszakasz előtt, magas posztamenseken ión-eklektikus oszlopok tartják a főpárkányt. E párkányon, a három oszlop fölött az Anyaság, a Kereskedelem és a Termékenység szobrai láthatók, amelyeket Maróti Céza készített. A Kereskedelem allegorikus szobra a bank tervezett épületének modelljét tartja kezében. Az épület íves nyílással díszített oromzatú délkeleti sarkán a keleti rizalit hangsúlyozott falsávjának. Zárterkély megoldása ismétlődik meg. Itt, a zárterkély két oldalán a Mezőgazdaság és a Bortermelés szobrai állnak, Telcs Ede alkotásai. A kupolával kiemelt délnyugati sarok két oldalán monumentális ülő női szoboralakokat helyeztek el. Ezek Maróti Géza munkái, akárcsak a sarok zárterkélye mellett a Kereskedelem és az Ipar szobrai. A Dorottya utcai homlokzat öt tengelyes rizalitjának ötödik emeleti fölfalazását, falmélyedésekbe húzott kővázák díszítik. E rizalit oromzatát eredetileg az angyalok által tartott nagy magyar címer ékesítette. Az épület díszítőszobrai - puttók, angyalok...- Maráti Céza műhelyében készültek.

Állapotjelentések

2016.09.18 10:00 piroska állapot: 5 - egyéb

Jó állapotú és szétdúlt környezetű.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.041 km)
Banképület (0.045 km)
Lakóház (0.056 km)
Lakóház (0.060 km)
Banképület (0.071 km)
Lakóház (0.106 km)
Lakóház (0.109 km)
Banképület (0.110 km)
Lakóház (0.111 km)