Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom, volt jezsuita, pálos, majd cisztercita templom

azonosító:
3829
törzsszám:
1536
szélesség (lat):
N 47° 11,554'
hosszúság (lon):
E 18° 24,542'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. szerzetesrendi templom
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
268
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. volt cisztercita, korábban jezsuita, majd pálos templom, barokk, 1745-1755. Belsőben falképek, C.F. Sambach alkotása. Berendezés: fő- és mellékoltárok, szószék, padok, sekrestyeberendezés, barokk, 18. sz.
:
Három utcával határolt területen, részben beépítésben álló, kéttornyos, nyeregtetős, barokk stílusú templom, nyugatra néző, rézsűsen alakított, egyenes záródású szentéllyel, huszártoronnyal.
A keleti főhomlokzata háromtengelyes, tornyai előrelépnek, a homlokzat síkjához, az alsó zónában egy-egy, íves vakfülkékkel tagolt, rézsűs kiképzéssel kapcsolódnak. A homlokzat alsó szintjeit tábladíszes oszlopszékről indított, toszkán fejezetű, lépcsősen tagolt óriáspilaszterek tagolják. Az oszloprendeket az óriáspilaszterek profilozott, kőlábazata választja el egymástól, övpárkányszerűen, amely egyben a szinteket megosztja, illetve a középtengely kőkeretes kapujával az épület hangsúlyos elemévé válik.
A járószinttől három lépcsővel emelkedő, egyenes záródású kapu törtíves szemöldökpárkánnyal keretezett, szemöldökmezejében a jezsuiták címerével, illetve lunettával.
A homlokzaton lépcsősen alakított lábazat fut körbe, és triglifes, teljes főpárkányzat zárja.
Az órapárkányos, hagymasisakos tornyai teljes övpárkánnyal tagoltak, kétszintesek, és enyhén íves, orommezős attikás középrészt fognak közre, az éleiket ion, illetve korithoszi fejezetű pilaszterek keretezik. A homlokoldalak falmezőit falsávok keretezik.
A főhomlokzat kétszintes ablakai alul íves záródásúak, könyöklő-és félköríves szemöldökpárkánnyal, zárókövesek, felül egyenes záródásúak, szintén szalagkeretesek, zárókővel. A tengelyeket tábladíszek hangsúlyozzák.
Az orgonakarzat ablakát szegmentíves, szalagkeretes, záróköves, volutatagos falsáv keretezi, könyöklőmezejében tábladísszel.
A tornyokkal közrefogott attikaszintet füles keretezésű, záróköves lantablak töri át.
A tornyok középzónáinak áttört illetve vak ablakai ovális szalagkeretezésűek, zárókövesek. A felsőszint ablakai minden oldalon félköríves lezárású, szalagkeretes, zárókövesek. Itt az ablakokat vállmagasságban kis párkánytagok kötik össze a pilaszterekkel.
A déli homlokzatot falpillérek osztják két nagyobb mezőre, a tengelyekben egy-egy lantablak van, amelyek alatt két-két íves, szalagkeretes kisebb ablak húzódik.
Az észak homlokzat középtengelyében egykori szabadtéri oltár maradványa látható, részben a rendházzal egybeépült.
A szentélyfalat falsávok keretezik.

Állapotjelentések

2021.11.09 11:50 ngabi állapot: 5 - pont: 30

Felújítva, jó állapotú templom

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.018 km)
Lakóház (0.030 km)
Kápolna (0.030 km)
Lakóház (0.031 km)
Lakóház (0.044 km)
Lakóház (0.047 km)
Lakóház (0.049 km)