Megújulásunk támogatója:  

Jezsuita-, pálos-, majd cisztercita rendház

azonosító:
3828
törzsszám:
1535
szélesség (lat):
N 47° 11,561'
hosszúság (lon):
E 18° 24,545'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kolostor
megye:
Fejér
helység:
cím:
helyrajzi szám:
266
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Múzeum, volt cisztercita, korábban jezsuita rendház, barokk 1744-1763. Lépcsőházában, ebédlőjében és könyvtárában stukkók, rokokó, 1750 körül.
külső leírás:
Jellege:
A rendház épületét délről a templom, nyugatról a gimnázium tömbje egészíti ki. Szabálytalan T alaprajzú, kétemeletes, barokk kolostorépület.
Külső:
Fő utcai homlokzata 4+6+4 tengelyes, a földszint felett erőteljes övpárkány osztja, csonka főpárkány zárja. Középső hat tengelye rizalitszerűen kissé előrelép, az oldalsó részektől kváderezés választja el, felette a főpárkány golyvázódik. A rizalit földszintjén vízszintes vakolatsávozás, emeleti ablakait páros lizénák választják el.
A homlokzat ablakai egyenes záródásúak, füles kialakítású tagozott szalagkerettel, könyöklővel. A piano nobile ablakai az övpárkányig lenyúló mellvéddel, szemöldökkel rendelkeznek, a szemöldökök oldalt egyenesek, a rizaliton törtívesek.
A déli (jobb) harmadik tengelyben gyalogkapu, alul volutával díszített, szemöldökgyámos, szegmensíves záródású, zárókődíszes kőkerete felett volutás konzolon íves párkánnyal indul, törésében jezsuita címerrel. A kapu felett keretezetlen ovális ablak, felette az övpárkány ívesen megemelt.
Az északi (bal) harmadik tengelyben kocsiáthajtós kapu, eredeti kapuszárnyain gyalogbejáró. Kerékvetős kőkerete váll- és zárókőíves, az osztópontok között táblás díszítéssel.
A rizalit ablakközeiben Vörösmarty Mihály, Ányos Pál és Virág Benedek emléktáblái.
Udvari homlokzata megegyezik a főhomlokzat oldalsó tengelyeivel, de az első emeleti ablakok felett elmarad a szemöldök.
Számos ablakon apácarács.
Nyeregtető, cserépfedés.
Belső:
Mindhárom szinten egytraktusos, udvari folyosóval alakított. A személybejáró barokk keresztboltozattal fedett előtérbe nyílik, innen lépünk a földszinti, fiókos dongaboltozattal, helyenként hevederes csehsüvegboltozattal fedett udvari folyosóra. A kapcsolódó helyiségek is hasonló fedésűek. A nyugati oldalszárnyban síkfödémes nagyterem, mennyezeti stukkójának középrészén sugárkoszorúban IHS felirat. A sarokban rokokó kandalló.
Az első emeleti folyosó hevederes csehsüvegboltozatos, a kapcsolódó termek fiókos dongaboltozatait, fiókos barokk keresztboltozatait stukkó díszíti.
A második emeleti folyosó fiókos dongaboltozattal fedett.
Az épületnek két lépcsőháza van. Mindkettő kétkarú, az emelkedőben szegmensíves, a pihenőben fiókos dongaboltozattal fedve. Az utcai szárnyban elhelyezkedő főlépcsőház földszintről induló lépcsőjének teljes falfelületét olasz mester stukkója borítja: az alsó emelkedőben lugast, a felsőben cibóriumot, vázát ábrázol. Az első emeletről induló lépcsőt freskó borítja, mely a lorettói litánia szimbólumait ábrázolja. Az első emeleti indulása feletti fiókban PATRONA REGNI HUNGARIAE felirat alatt a Magyarok Nagyasszonya látható.
Az első emelkedő jobb falán könyvek fölött SEDES SAPIENTIAE és ERBU CARO FACTUM EST (?), bal falán CAUSA NOSTRA LAETITIAE, boltozatán tükör mellett SPECULUM IUSTITIAE, kehely mellett VAS HONORABILE ábrázolások és feliratok. A pihenő jobb oldalfalán kapu (?), bal oldalfalán a frigyláda felett DERIS (?) ARCA, a boltozaton malom, kert és templom felett AUXILIUM CHRISTIANORUM ábrázolások és feliratok. A felső emelkedő jobb falán ház felett ROSA MISTICA ábrázolások és feliratok. A második emeletet szép kovácsoltvas ajtó zárja le.
A nyugati szárny lépcsőházát kevésbé zsúfolt stukkódísz borítja.
A Fő utcáról nyíló kocsibejáró három szakasznyi hevederes csehsüvegboltozattal fedett, utolsó szakaszából jobbra és balra kőkeretes ajtó és felette ablak nyílik.

Állapotjelentések

2021.11.09 12:46 ngabi állapot: 5 - pont: 1

Elakadtam az épület tűzfalán található építményeknél, nagyon szépek. A Környezetében átépítés folyik, így szinte lehetetlen megközelíteni

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.016 km)
Kápolna (0.023 km)
Lakóház (0.030 km)
Lakóház (0.039 km)
Lakóház (0.051 km)
Lakóház (0.054 km)
Lakóház (0.062 km)