Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom, püspöki székesegyház

azonosító:
3806
törzsszám:
1474
szélesség (lat):
N 47° 11,422'
hosszúság (lon):
E 18° 24,589'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. székesegyház
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
379
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, püspöki székesegyház, gótikus eredetű. A jelenlegi barokk templom 1759-1778 között épült Martin Grabner tervei alapján. Barokk falképei 1768-ból, Cimbal alkotásai. Berendezés: copf, 1772 körül. A főoltár F.A. Hillebrandt műve, 1773-1775
:
A barokk stílusú templom keletelt, eltérő szintmagasságú tér közepén, szabadon áll, kéttornyos, egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyét, kétoldalról, az oldalfalak síkjából kilépő téglány formájú sekrestyék fogják közre, cserépfedéses épület.
Az épület tömege tagolt, amelynek főhomlokzati része három- és egy oldaltengely szélességű a hajótól szélesebb, a tornyok által összefogott középrészből áll. A hajó oromfala a tornyok K-i éleihez kapcsolódik. Az épületen részben azonos magasságú lábazat fut körbe, keleten a szinteltérést követi, az egész épületen teljes főpárkányzat fut körbe, követi az épület tagolt tömegét. A főhomlokzat középrészét pillértagos áttört kő-mellvéd zárja le. A pilléreken három Árpád-házi: Szent István, Szent László, Szent Imre szobrával.
A háromtengelyes főhomlokzat kétszintes, középrészét kis osztópárkány tagolja. A szinteket a falpillérekre állított toszkán fejezetes óriás pilaszterek fogják össze, a tornyokon hangsúlyosabb kiképzéssel lépnek elő, az élek mentén összefüggő fejezetek kapcsolják egybe. Az attika szintje ugyancsak fal pillértagos és osztópárkányos, két törtsisakú konzoltagos óratornyát, kompozit fejezetű páros pilaszterek, az éleit kis falsávok tagolják.
A főkapu gazdagon tagolt, hornyolt kőkeretei rézsűsek, volutás fejezetekkel, golyvázott szemöldök párkánnyal záródik, oromzatának volutás keretein puttók ülnek, törtvonalú lezárásán három korsódísszel, középen városcímerrel. A torony és a hajó záróköves ablakai szalagkeretesek, félköríves záradékúak, könyöklő és szemöldök párkányaik változatos kiképzésűek, egyenes és törtvonalúak. A tornyok második ablakzónája felett, mindkét oldalon nyitva hagyott, a középkori templom egykori ablakainak keretbefoglalt mérműves gótikus ablaktöredékeik láthatók. A kapu feletti lantablak, szalagkeretes, palmettákkal, volutákkal díszített, akárcsak a hajó két-két, a sekrestyék egy-egy ablaka, valamint a szentély, két befalazott vakablaka. A hajó orgonakarzatának oldalról nyíló három körablaka, illetve ajtaja, ugyancsak szalagkeretes. A sekrestyék és a kripta ablakai szegmentíves, illetve egyenes záradékúak, az előbbiek záróköves füles szalagkerettel az utóbbiak egyszerű szalagkeretezéssel.
A hajót, valamint a sekrestyék és a szentély falfelületét változó kiosztású tükrös falsávok keretezik. A szentélyfal keleti oldalában háborús emlékmű áll, pilléres és dór oszlopos keretezésű, architrávos gerendatagja felett többalakos szobor fülketagban.

Állapotjelentések

2021.11.09 11:58 ngabi állapot: 5 - pont: 25

Kifogástalan állapotban van

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.