Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
3007
törzsszám:
1324
szélesség (lat):
N 48° 14,554'
hosszúság (lon):
E 21° 25,993'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
helyrajzi szám:
898
település KSH kódja:
31778
földhivatal:
Sátoraljaújhely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, hajója gótikus, 14. sz. Átépítve barokk stílusban a 18. sz.-ban. Tornya 1634-ből, egykorú reneszánsz feliratokkal; magasítva romantikus stílusban a 19. sz. közepén. Berendezés: oltárok, szószék, padok, rokokó, 18. sz. közepe.
:
Körítőfallal övezett területen szabadon álló, keletelt, egyhajós templom, nyugati oldalán négyzetes alaprajzú toronnyal, kívűl a nyolcszög három oldalával, belül félkörívesen záródó szentéllyel, a szentély északi oldalán téglány alaprajzú sekrestyével.
A templomot nyeregtető, a sekrestyét fél nyeregtető, a tornyot gúlasisak fedi, melyeket fémlemezzel borítottak.
A torony nyugati sarkait átlós, északi és déli oldalait a falakra merőleges, lépcsős kiképzésű gótikus támpillérek erősítik. A támpillérek lábazata lekerekített, a vízvetők tagozata homorlat.
A torony nyugati homlokzatán nagy méretű, homorlatos-pálcatagos profilú, csúcsíves, későgótikus kapu nyílik. Felette négy különböző méretű kőtáblán antqua betűkkel irt 17. századi építési táblák, melyek közül balról a harmadikat polgárcímer is díszíti.
A kváderes sarkú torony szintjét homorlatos tagozatú övpárkányok választják el egymástól. Az első emeleten a nyugati oldalon egy, a második emeleten oldalanként egy-egy, csúcsíves, későgótikus, mérmű és osztósudár nélküli ablak nyílik. A második emelet felett háromrétegű konzolokon nyugvó körfolyosó húzódik, kovácsoltvas mellvéddel. A körfolyosóra vezető, álló téglalap alakú, vakolt szalagkeretes ajtó a torony keleti homlokzatán nyílik, a többi oldalon két-két, csúcsíves, élszedett, falazott kávájú vakajtó látható. A körfolyosó feletti falszakaszok felülete sávozott. Ezen a szinten oldalanként egy-egy óra található. Az órák felett mélyített faltükrökkel tagolt mellvéd látható. A faltükrök között és a sarkokon gyámkövekről induló, sokszög alaprajzú pártázatos fiálék emelkednek. A viszonylag egyszerű tagozatú koronázó párkánnyal lezárt hajó déli homlokzata három tengelyes. A nyugati tengelyben egy kisméretű, félköríves záradékú, keret nélküli ablak, a másik kettőben egy-egy, nagyobb, szegmentíves, vakolt szalagkeretes ablak nyílik. A homlokzaton három korábbi nagy, félköríves záradékú, elfalazott, így csak fülkeként bemutatott ablak fedezhető fel. A homlokzat tengelyében igen gazdag, átmetsződő tagozatú, későgótikus kapu látható, elfalazott állapotban.
A szentély déli homlokzatának keleti sarkát (valamint a délkeleti oldal keleti sarkát is) ferde támpillér erősíti. A homlokzaton egyetlen, szegmentíves záradékú, vakolt szalagkeretes ablak nyílik, de a homlokzat keleti szakaszán itt is van egy, elfalazott, félköríves záradékú korábbi ablak.
Egy-egy ugyanilyen korábbi ablak van bemutatva a szentély délkeleti, keleti, északkeleti és északi oldalán is.
A párkánnyal nem koronázott sekrestye keleti oldalán egy félköríves záradékú, tölcséresen szűkülő ablak nyílik.
A sekrestye északi homlokzatán kőből faragott, trapéz alakú talapzaton álló lóhere-kereszt látható, a talapzaton latin nyelvű, 18. századi felirattal.
A sekrestye nyugati oldalán, egy szegmentíves fülkében nyílik a sekrestye egyszerű álló téglány formájú, fakeretes ajtaja.
A hajó északi homlokzatán két, szegmentíves záradékú, vakolt szalagkeretes ablak nyílik, közülük a keleti alatt szegmentíves záradékú, füles megoldású kőkeretes ajtó található. A kőkeret külső szeleit sekély karc követi, a szemöldökkövet zárókőimitáció díszíti. A zárókőimitációban homorúan lekerekített sarkú mező látható.
A torony északi homlokzatának keleti végén alul sokszög, felül kör alaprajzú lépcsőtorony áll. Ezen alul vasajtó, feljebb két keskeny, álló téglalap alakú világítóablak nyílik.

Állapotjelentések

2011.10.30 13:51 ngabi állapot: 4 - pont: 9

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, XIV. században épült, gótikus templomot a XVIII. században barokk stílusban átalakították. Körerkélyes, támpilléres tornya és sokszögzáródású szentélye középkori, előbbi reneszánsz feliratokat is őriz.
A torony a templom legősibb része: katonai őrtoronynak épült. Az erkély magasságában kandalló van, ott tanyáztak a katonák, akik kötélhágcsón jutottak fel. Az erkély fölött a torony kezdetben sisakos volt. Az 1830-as években egy orkán a sisakot ledöntötte a közeli Bodrogba, helyére épült a romantikus stílusú csonka torony, tetején kiemelkedő oszlopokkal, így várszerű hatású az építmény.
információ: turaindex.hu
Hibákkal, de jó állapotú a templom

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kossuth-ház (0.105 km)
Lakóház (0.443 km)
Híd (0.691 km)
Kőhíd (2.787 km)