Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
2763
törzsszám:
1288
szélesség (lat):
N 48° 32,370'
hosszúság (lon):
E 21° 27,306'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
17109
földhivatal:
Sátoraljaújhely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, román, 13. sz. Barokk átépítéssel 1759-ben. Bővítve és toronnyal ellátva 1804-ben.
:
A település központjában körítőfallal övezve szabadon álló, keletelt, félköríves szentélyzáródású templom, nyugati oldalán négyzetes toronnyal, a szentély északi oldalán sekrestyével. A szentély a hajóhoz homorú ívvel kapcsolódik. A hajót nyeregtető, a sekrestyét félnyeregtető, a tornyot többszörösen Ívelt vonalú gúlasisak fedi. A tető anyaga sík műpala, a toronyé fémlemez. A torony sarkait a cementes lábazat és a templom főpárkányának megfelelő, erősen tagolt profilú osztópárkány között függőleges, vakolt sávok követik. A torony nyugati homlokzatának tengelyében alul szegmentíves záródású, kőkeretes ajtó nyílik. A keret külső széleit keskeny szegély követi, a szemöldökkövön zárókő imitáció van. Az osztópárkány feletti homlokzatszakaszon a sarkokat követő függőleges vakolt sávok folytatódnak, s a tornyot koronázó órapárkányhoz kapcsolódnak. Az órapárkány alatt újabb, egyszerű osztópárkány fut körbe. Ezen a szinten oldalanként (a keleti oldal kivételével) egy-egy, félköríves záradékú, vakolatból készült tagolt szalagkeretes ablak nyílik. Ugyanezen a szinten, a keleti oldalon egy vakolt szalagkeretes körablakot találunk. A hajó nyugati fala háromszög alakú oromfalakkal csatlakozik a toronyhoz. Az oromfalak sarkait négyzetes formájú, falazott pillér zárja le. Az oromfalak külső széleit vakolt sáv követi. A nyugati homlokzat északi és déli sarkát egy-egy, a hosszanti hajófalakra merőleges támpillér erősíti. A déli hajófal nyugati, középkori szakasza élesen meg van különböztetve a későbarokk bővítés során keletkezett keleti szakasztól. A középkori rész tengelyében félköríves záradékú fülkében lépcsős tagozatú, bélletes román kori kapuzat látható, modern védőtető alatt. A lépcsőkben két-két, párnatagos lábazatról induló, nyolcszög keresztmetszetű oszlop áll. A nyugati oszlopok fejezete leveles, a keletieké bimbós. A fejezetekről nyolcszög keresztmetszetű archivoltok követik a kapufülke ívét. A nyílás maga álló téglalap formájú, tagolatlan. Az ívmezőben vörös festésű, primitív ornamentikus díszítés látható. A déli szentélyfalon három, szegmentíves záradékú, vakolt szalagkeretes késő barokk ablak nyílik. Közülük kettő még a középkori falszakaszban található, s mindkettő vág egy-egy korábbi, ugyancsak szegmentíves záradékú barokk ablakot, melyeket a helyreállítás során bemutattak. A két nyugati késő barokk ablak között egy fülkeszerűen bemutatott, félköríves záradékú, tölcséresen szűkülő, faragott kő kávájú ablak látható. A szentély déli homlokzatán egy további késő barokk ablakot találunk. A sekrestye áltó téglalap formájú, vakolt szalagkeretes ajtaja a keleti oldalon nyílik. A hajó északi homlokzatának keleti szakaszában egy szegmentíves záradékú, vakolt szalagkeretes, a nyugati szakaszban pedig egy keretezés nélküli körablak nyílik.

Állapotjelentések

2019.04.20 17:00 piroska állapot: 4 - pont: 40

Változatlan állapotú, a lábazat hibái ugyanolyanok, mint az utolsó jelentésben.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kőkereszt (0.022 km)
Lakóház (0.280 km)
Várrom (0.463 km)
harangláb (8.283 km)