Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus templom

azonosító:
2184
törzsszám:
632
szélesség (lat):
N 46° 41,535'
hosszúság (lon):
E 19° 1,644'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ev. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ev. templom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
18458
földhivatal:
Kalocsa Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, félköríves záródású, a DK-i homlokzat síkjából kissé előrelépő tornyú templom, a záródás felett kontyolt nyeregtetővel, a DNy-i hajófalhoz kapcsolódó, alacsony bejárati építménnyel. A DK-i homlokzat kapuja és a hajó ajtaja fölött építési felirat: 1792, 1798. Csehsüveg boltozatos belső tér, három oldalon fából készült karzat. Berendezés: jellemzően 18. század vége; oltárkép: 1937 (Gottschall Péter). Valószínűleg korábbi épület felhasználásával épült 1792-ben.
külső leírás:
Az utca vonalához igazodó, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyik végén félköríves záródású későbarokk templomépület, a Templom utca felőli homlokzatán egy, a homlokzat síkjából enyhe rizalitszerűen kiugró háromemeletes toronnyal. A tornyon lantalakú és félköríves záródású ablakok pirosra festett bádog barokk sisakdísz, rajta zölddel "1973". Hajó cseréppel fedett. A hajón körbe a földszinti részen és az emeleti szinten kétsorban körbefutó félköríves záródású ablakok.
A templom mögött új (1980-as évek) imaház.

állapot leírása:
A gyülekezet teljesen rendbehozatta a templom fennállásának 200. évfordulójára.

Állapotjelentések

2010.01.10 12:01 piroska állapot: 4 - pont: 5

Kisebb hibák- festékleválás.
Harta honlapjáról:
A hartai evangélikus közösség 1788-ban kapott engedélyt a Tetétlenen birtokos Földváry családtól arra, hogy a földbirtokán lévő Árpád-kori templomrom kőanyagát felhasználva, egy szilárd anyagú új templomot építsen.
A belső berendezés jelentősebb részei: az oltár, a szószék, az orgonaház copfstílusúak. Szószék oltára az oldalbejárattal szemben helyezkedik el. A Jézus feltámadását ábrázoló oltárkép a templom fennállásának 100 éves évfordulójára készült.
A klasszicizáló későbarokk stílusú evangélikus templom, 1791-98 között épült adományokból és rendkívüli adókivetésekből, valamint segélyekből. A hívők önkéntes munkáikkal vettek részt az éveken át tartó építkezésben. A tetétleni köveket a templom aljaiba építették be, falait égetett téglából emelték.
1982-ben épült fel a templom mögött Neuhauser László kecskeméti építész tervei alapján egy új imaház, amelyet dr. Káldy Zoltán püspök szentelt fel. Az imaház a gyülekezet kulturális programjainak is helyet ad.
1934-ben elkészült az egyházi és hitéleti célokra szolgáló evangélikus kultúrház és imaterem. 1966-ban került sor az új parókia építésére. 1987-ben rendezték a templomteret, 1992-ben ismét tatarozták a templomot, 1997-ben felújították a tetőzetét, 2000-ben az orgona generáloztatása valósult meg a hívek révén.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.200 km)
Lakóépület (0.202 km)
Középület (0.207 km)
Posta (0.255 km)
vendéglő (0.265 km)
könyvtár (0.267 km)