Megújulásunk támogatója:  

Szőlőhegyi Kápolna

azonosító:
+01544
szélesség (lat):
N 46° 21,031'
hosszúság (lon):
E 18° 6,477'
védettség:
Helyi védelem
eredeti kategória:
Szakrális épület
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
7314
rendelet:
30/1999. (X.26)
rövid leírás:
1870-ben épült.
Szent Anna legendáját Szepessy Lászó dombóvári költő örökítette meg egyik versében:
Szepessy László: Szent Anna kápolnája

Kicsi domb lábánál, kies völgy ölében
Csillogott egy kristálytiszta kis kút szépen.
Gyémántos vizének megreszkető habja
Az égnek kék arcát mosta, mosogatta.

Szomját oltogatni idejárt a pásztor,
Itt állt meg a fáradt, elcsigázott vándor,
Tapsifüles nyulat, tarka gyíkot szomja
Tüzes nyárderékon mind, mind idehozza.

Cirkálgat a pásztor a zöld szőlők között,
Letekint a völgybe…. Szeme megütközött,
Gyönyörű bús asszony ül a kútnál s abba
Kicsike kis lányát mossa, mosogatja.

Nem fiatal asszony! De fényes arcára
Rá van írva mégis egy mennyország bája!
Haja már ezüstös, barázdás homloka,
De orcája mintha napsugárból volna!

Hirtelen durranás… A pásztor megrebben,
Elszólítja dolga… El is inal sebten.
De ez a kép folyvást fejébe motoszkál,
Mit a völgybe látott annál a kis kútnál!

A hegyről a völgybe mereng újra máskor,
S azt a kettőt megint ott látja a pásztor.
De ekkor egy gyerek fut érte loholva,
Siessen, valaki szőlőjüket lopja.

… Harmadszor is ott ül a szőlők közt újra,
S szemével a völgyet véges-végigfutja.
De azt a bús asszonyt s lányát most nem látja,
Unaloműzőnek kezd olvasójába…

S egyszerre, mintha csak földből termett volna,
Megjelent a kútnak halovány asszonya,
És a messze, messze elcsillanó habba
Kisded lányát újra mossa, mosogatja.

Lesiet a pásztor… S a zengő kút mellett
Kétcsövű puskája döfödi a földet,
Bár puska volt nála, nem mert közel menni,
Volt valami félős, valami mennyei…

Leveszi süvegjét, haját elsimítja,
Köszön… s a bús asszonyt illőn megszólítja:
„Lelkem, a kislányát minek mosogatja,
Tiszta hiszen, mintha liliomszál volna?”

„Lányom hótestén a szennyet csak én látom,
Mit a bűn ken rá e hitetlen világon!
Mert e lány: Mária! Magam meg az anyja,
Betlehem ringatott,… Boldog nevem: Anna!”

Bár a tolvajvilág a pásztort megedzte,
Nyárfalevélként most reszketett a teste,
Leborult a földre, arcát fűbe szegte:
„Nem vagyok én méltó nézni ily szentekre!”

„Ha nem volnál méltó, nem is látnál engem,
De nagy jámborságod miatt megjelentem!
Ne félj hát, ne félj hát, de hallgass a szómra,
És légy parancsomnak kész, hű szolgálója!”

„E kerek világnak ahány olvasója,
S minden olvasónak ahány szeme volna,
S minden szemre egy új olvasót szab szavad:
Elimádkozom én, mert megláthattalak!”

„Én ilyen nagy adót nem kívánok tőled,
Életed te úgyis imával töltötted!
Közadakozásból erre a kis dombra
Épüljön egy fehér kis Anna-kápolna!

S ha nyáron fölragyog az én nevemnapja,
Jöjjön el e vidék apraja meg nagyja.
És az ima, ének buzogó patakja
Máriára kent bűnt mossa, mosogassa!”

És mire a pásztor újonnan fölnézett,
Nem látta a kútnál azt az égi képet.
Csak valami édes, drága illat lengett,
Mely beillatozta a völgyet, a berket.

Áll már a kápolna… Zeng a harang benne,
Mintha turbékoló, fehér galamb lenne!
És a hattyúszínű, karcsú, sugár tornya,
Mintha égmutató, óriás ujj volna!

A amint nyáron fölsüt a szent Anna napja,
Jön a jámbor vidék apraja meg nagyja.
S e szép búcsújára közel Dombóvárnak
Falvak, puszták zászlós körmenettel járnak.

És az ima, ének áradó patakja,
Titkos, mély sóhajok csodás szent harmatja,
Fehérruhás lányok liliomos ajka
Máriára kent bűnt mossa, mosogatja….

Az információkat Takács Istvánné helytörténésztől kaptam.
adatlapot készítette:
adatfelvétel időpontja:
2010-06-03 14:48:15

Állapotjelentések

2020.05.06 11:06 carmin állapot: 5 - pont: 11

Nagyon szép állapotban van a kápolna és a környezete.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

zsidó temető (1.681 km)
Védett terület (1.834 km)
kőkereszt (2.394 km)
Lakóépület (2.414 km)
Lakóépület (2.446 km)
Lakóépület (2.446 km)
Lakóépületek (2.454 km)
Lakóépület (2.458 km)