Megújulásunk támogatója:  

Majki kamalduli remeteség főépülete, kastély

azonosító:
11915
szélesség (lat):
N 47° 29,872'
hosszúság (lon):
E 18° 20,299'
védettség:
_
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
074/20
település KSH kódja:
30766
földhivatal:
Tatabánya Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
A 2380 tsz. műemlék része: Vendégházak, múzeum - az egykori kamalduli remeteség együttese: kastély, remeteházak és a templom megmaradt tornya; barokk, 1733-1769 között épült F.A. Pilgram tervei alapján. Az egykori rendház refektóriumában és annak előterében falképek, barokk, 18. sz. A kerítések és a kapuk szobrai J. Sartory művei.
külső leírás:
Főépület északnyugati szárnya udvar és külső felől egy szintes. Főépület délkeleti szárnya udvar felől egy-, kívülről kétszintes. Főépület északkeleti szárnya északnyugaton két-, délkeleten három szintes.

Északnyugati szárny vakolatlan udvari homlokzatán balra befalazott, felülvilágítós, kő ajtókeret; ajtókerettől jobbra nagyobb összefüggő falfelület, majd két kőkeretes ablak, egy befalazott, kereteletlen ablaknyílás, majd újabb kőkeretes ablak; majd kőkeretes, felülvilágítós ajtó és újabb két kőkeretes ablak következik. Zárópárkány.
Északnyugati szárny délnyugati falának háromszögű oromfalában lent két nagyobb, fent egy kisebb, fekvő ovális alakú, szalagkeretes szellőző.

Északkeleti szárny kétszintes, tizenhárom tengelyes udvari homlokzatának földszintjén balra három kőkeretes ablak, majd befalazott, kőkeretes, felülvilágítós ajtó, két újabb kőkeretes ablak; majd két szint közötti osztópárkányig nyúló tagolt profilú, kőkeretes, felülvilágítós ajtó kazettás ajtószárnyakkal; majd két kőkeretes ablak, felülvilágítós, kőkeretes ajtó kazettás ajtószárnyakkal, majd három kőkeretes ablak. Homlokzaton középtengelytől jobbra második, negyedik és hatodik tengelyben lévő ablak alatt fekvő téglány alakú pinceszellőző. Északkeleti szárny kétszintes, tizenhárom tengelyes udvari homlokzatának emeletén tengelyenként egy ablak; hat bal oldali ablak kereteletlen, hét jobb oldali ablak kőkeretes. Homlokzat közepén osztópárkány. Hatodik, hetedik és nyolcadik tengely körül lent vízszintes sávozás; fent hetedik és nyolcadik tengely ablakának bal és jobb oldalán vakolt kvádermintás pilaszter; hetedik tengely jobb oldali és nyolcadik tengely bal oldali pilasztere között faltükör. Osztó és zárópárkány.

Délkeleti szárny udvari homlokzatán balra három, kőkeretes ablak, majd befalazott, felülvilágítós, kő ajtókeret; majd négy kőkeretes ablak; majd pincébe vezető, kőkeretes, felülvilágítós ajtó. Délkeleti szárny ablakai alatt egy-egy, vízszintes téglány formájú, enyhén tagolt, kőkeretes pinceszellőző. Tagolatlan, pergő vakolatú homlokzat. Zárópárkány.
Délkeleti szárny délnyugati falán lent kétoldalt egy-egy kőkeretes ajtó, bal oldali befalazva, jobb oldaliban új fém ajtószárny. Ajtók között középen, talajszinttől kb. hatvan centiméterre, falba épített, vízszintesen kiálló vörösmészkő-lap. Háromszögű oromfalban lent két nagyobb, fent egy kisebb, fekvő ovális alakú, szalagkeretes szellőző.

Északnyugati, nyolctengelyes külső homlokzaton lent balról befalazott ablak, majd három bedeszkázott ablak, majd befalazott ablak, ablak és újabb befalazott ablak. Északnyugati homlokzat második szintje kéttengelyes; a földszinti homlokzat első és második tengelye fölötti mindkét tengelyben egy-egy kereteletlen ablaknyílás. Északnyugati homlokzat részben vakolatlan, részben málló vakolatú.

Északkeleti, tizennyolc tengelyes homlokzat bal három tengelyben háromszintes, jobb tizenöt tengelyben kétszintes. Bal három tengely alsó szintjén balról két kőkeretes ablak, bal oldali előtt rézsűs ajtajú pincelejárat; jobbra széles, köríves záradékú kő ajtókeret, két ajtószárnnyal. Északkeleti külső homlokzat főbejáratának megfelelő szinten balra nyolc kőkeretes ablak, majd tagozott, vörösmészkő ajtókeret, szemöldökén feliratos kartussal, fölötte szemöldökhöz kapcsolódó fekvő ovális alakú felülvilágítóval; főbejárattól jobbra kilenc kőkeretes ablak. Felső, tizennyolc tengelyes szinten balról öt kőkeretes ablak, majd négy kőkeretes vakablak, majd kilenc kereteletlen ablaknyílás. Nyolcadik, kilencedik és tizedik tengely körül lent vízszintes sávozás; fent nyolcadik és kilencedik tengely ablakának bal és jobb oldalán vakolt kvádermintás pilaszter; nyolcadik tengely jobb oldali és kilencedik tengely bal oldali pilasztere között faltükör. Homlokzat bal sarkán vakolatkváder. Osztópárkány és zárópárkány.

Délkeleti, tizenkét tengelyes külső homlokzaton lent balról ablak, majd felülvilágítós, kőkeretes ajtó, négy kőkeretes ablak, majd ajtó, három kőkeretes ablak, felülvilágítós, kőkeretes ajtó és ablak. Délkeleti homlokzat második szintjén balról kőkeretes vakablak, majd négy kőkeretes ablak, három ajtó, majd négy kőkeretes ablak. Délkeleti homlokzat második és harmadik szintje között osztópárkány. Délkeleti homlokzat harmadik szintje kéttengelyes; az alsó homlokzatok tizenegyedik és tizenkettedik tengelye fölötti mindkét tengelyben egy-egy kőkeretes ablaknyílás. Alsó két szint jobb sarkán vakolt kvádermintás pilaszter; harmadik, kéttengelyes szint mindkét sarkán vakolt kvádermintás pilaszter. Délkeleti homlokzat hatodik, hetedik és nyolcadik tengelye előtt betontalapzaton álló, második szint ajtajain át elérhető, burkolatát vesztett öntöttvas terasz korláttal, egykori napellenző merevítőivel; betontalapzata szélein álló egy-egy (összesen kettő) nagyméretű kőbábbal.
állapot leírása:
Használaton kívül. Az északkeleti szárny emeletének keleti részén leszakadó mennyezet. A délkeleti szárny délnyugati végén lévő egykori ebédlőterem stukkói repedeznek, falképei peregnek. Az egész épület elhanyagolt, vizesedik, helyenként olajjal szennyezett, vakolata pereg.

Állapotjelentések

2015.10.09 12:50 piroska állapot: 5 - pont: 4

Kiváló állapotban. Látogatható.
A múzeum részben az eredeti szobrok (kép).

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.