Megújulásunk támogatója:  

"Adria" Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság székháza

azonosító:
11791
törzsszám:
16216
szélesség (lat):
N 47° 30,282'
hosszúság (lon):
E 19° 2,974'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
eredeti típus:
irodaház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24716
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A Szabadság tér, a Vécsey utca és a Zoltán utca találkozásánál álló belső udvaros, négyemeletes historizáló (neobarokk) stílusú palota egykor az "Adria" Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság székháza volt. Térre néző, homorú ívben hajló főhomlokzatát hajózásra utaló motívumok, ill. ornamentális és figurális gazdag épületplasztikai díszítés jellemzi, két kupolás saroktorony fogja közre. Az első emelet reprezentatív helyiségeiig balusztráddal kísért, márvány lépcsővel, stukkóval és festett faliképes mennyezettel ékes díszlépcsőház vezet. Épült Meinig Artúr tervei szerint.
külső leírás:
A négyemeletes, belsőudvaros, neobarokk-eklektikus épület a Szabadság tér, a Vécsey utca és a Zoltán utca találkozásánál áll. Térre néző, homorú ívben hajló főhomlokzatát két saroktorony fogja közre, köztük öt tengely osztja a falsíkot. A földszint középtengelyében található íves záródású, armírozással kiemelt főbejáratnak aranyozott tengeri motívumokkal (stilizált hal, horgony, hullámok stb.) díszített kovácsoltvas kapuja van. A kaputól jobbra és balra egy-egy egyeneszáródású, timpanonnal koronázott nyílás és két-két félköríves záródású üzletportál található. Az első emelet ablakai egyenes záródásúak, a kapu feletti ablakot rendkívül gazdagon tagolt, faragott kőkeret veszi körül: legfelül látható az "ADRIA" Rt-t jelképező, hajózásra utaló motívumokkal ellátott pajzsmező, alatta kagyló, majd hajóköteleket mintázó díszítés következik, az ablak közepe táján erőteljesen kiugró, profilozott párkány ül egy-egy volután, amelyek az ablak könyöklőpárkányához s az alatta lévő, egymásba fonódó hajókötelekre emlékeztető díszítményhez csatlakoznak. Az első emelet két-két további ablaka egyenes záródású, erőteljesen előreugró, profilozott könyöklőpárkányukat konzolon elhelyezkedő oroszlánfej támasztja alá. A második emelet ablakai alatt övpárkány húzódik végig, melyen erkélymellvéd támaszkodik, s innen indul az a talapzaton álló hat korinthoszi oszlop, mely a második és harmadik emelet teljes magasságát átfogja, s melyek zárólemezén újabb párkány és a negyedik emelet ablakainak erkélymellvédje helyezkedik el. A mellvéd posztamensein négy ülő szobor található, valószínűleg allegorikus alakok. A második emelet oszlopok közt nyíló ablakai félköríves záródásúak konzolos zárókővel, a harmadik emeletéi szegmensívűek, szintén konzolos zárókővel, falsávos keretezéssel és könyöklőpárkánnyal. A negyedik emelet középső három tengelyében kis oszlopokkal elválasztott egyeneszáródású hármas ikerablakok, a két szélső tengelyben kettes ikerablakok találhatóak. A negyedik emeletet frízszerű - triglifek és körmezős metopék váltakozó sora alkotta - sáv zárja. E fölött helyezkedik el a konzolokkal alátámasztott, a széleken előre-, a középső tengelyekben visszaugró profilozott zárópárkány, amelyet végül íves, törtvonalú párkánnyal zárt orommező koronáz. Az orommező közepét hajóorrot formázó, rendkívül díszes kőfaragvány foglalja el.
A főhomlokzat sarkain az első és második emelet között húzódó párkány és erkélyes mellvéd erőteljesebben előreugrik, így kőkorlátos erkéllyé alakul, melyre három nyílás nyílik. Innentől félköríves fallal emelkedik a saroktorony, melynek a második emeleten félköríves-, a harmadikon szegmensíves záródású, díszes kőkerettel körülvett ablakait a két emeletet átfogó, korinthoszi fejezetes, kannelúrázott pilaszterek választják el egymástól. A saroktornyok kis kupolával záródnak, melyek tamburján nyolc ovális ablak nyílik, köztük elválasztó voluta-motívum. A kupolákat vázadísz koronázza.
A Vécsey utcára néző homlokzat nyolctengelyes, az első emeletet záró övpárkányig armírozott falsíkkal, a saroktoronyhoz közelebb eső öt tengely rizalitszerűen enyhén előrelép. A földszint nyílásai félkörívesek, konzolos zárókövekkel, melyeken oroszlánfejek nyugszanak - ezek tartják az első emelet egyenes záródású ablakait. Az előrelépő öt tengely második és harmadik emeletét az ablakok közt emelkedő kannelúrázott, korinthoszi fejezettel ellátott pilaszterek fogják át, a szélső három tengelynek sűrűbb az ablakkiosztása. A második emelet félkörív záródású ablakai kőrácsos mellvéddel, konzolos zárókővel rendelkeznek, a harmadik emeleten szegmensíves záródású, díszes kőkerettel ellátott ablakok vannak. A harmadik emeletet a pilaszterfejezetek által tartott osztópárkány zárja, mely faragott kagyló- és indamotívumokkal díszített. A negyedik emelet egyeneszárósású kettős ikerablakai a főhomlokzatéval megegyező kialakításúak, akárcsak az emeletet záró fríz és a fölötte lévő konzolos koronázópárkány.
A Zoltán utcai homlokzat hattengelyes, nyílásainak kialakítása és faltagolása megegyezik a Vécsey utcai homlokzatéval.
A szabálytalan alakú belső udvarra néző homlokzatok függőfolyosós kialakításúak. A nyílások egyenes záródásúak, egységes, szögletes volutával kombinált szemöldökkel. A kovácsoltvas folyosókorlátok egyszerű mintázatúak.
állapot leírása:
Az épület homlokzatai, tetőszerkezete meglehetősen rossz állapotban vannak, az utóbbi időben elvégzett állagmegóvó munkálatok csak az életveszély elhárítására voltak alkalmasak, s körülbelül két év garancia van rájuk, így az épület felújítása elkerülhetetlen. A ház vezetékrendszere elavult, gyakoriak a beázások. Az első emeleti reprezentatív helyiségek mennyezetei gyakran károsodnak, a díszlépcsőház freskója is folyamatosan romló állagot mutat.
Jelenleg folyik az épület állapotának és esetleges felújítási költségeinek felmérése.

Állapotjelentések

2016.09.10 14:00 piroska állapot: 4 - egyéb

Nem látok változást. Így is jó a filmeseknek - forgatás van.
A függőfolyosón egy helyen a burkolólapokat az eredetivel azonos mintájú műanyag padlóval pótolták!

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Szabadság tér (0.045 km)
Lakóépület (0.063 km)
Lakóház (0.082 km)
Tőzsdepalota (0.088 km)
Lakóépület (0.111 km)
Lakóépület (0.126 km)
Havas-ház (0.131 km)
Walkó-ház (0.140 km)
Lakóépület (0.144 km)