Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom és Nep. Szt. János szobor

azonosító:
11718
törzsszám:
11195
szélesség (lat):
N 47° 35,732'
hosszúság (lon):
E 19° 14,419'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Pest
helység:
cím:
helyrajzi szám:
87/1
település KSH kódja:
17783
földhivatal:
Gödöllő Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
A templomot 1749-ben szentelték fel Szt. Mihály főangyal tiszteletére Althan Mihály váci püspök költségén, részben a török alatt elpusztult árpád-kori mogyoródi bencés apátság köveiből. Az egyhajós, egy homlokzati toronnyal ellátott barokk templom az 1909-1910-es években keletről kereszthajóval bővült. A belső tér három szakaszos, hevederes, csehsüveg boltozattal fedett. A főoltár-együttesben Bebo Károly magas kvalitású, festett-aranyozott, 18. századi Szt. Mihály arkangyal szobra áll. A főhajó két boltszakaszát Böszörményi Schwarz János 1930-as secco falképei díszítik. A kereszthajó ÉNy-i pillérén historizáló szószék található, mely a csillárokkal, a gyóntatószékekkel, padsorokkal és egyéb templomi felszereltséggel együtt zömében a tízes évekbeli átalakításokkor kerülhettek a templomba.
A templomkertben áll Nepomuki Szent János 1770-es években emelt, műkő posztamensen álló egészalakos szobra. Hosszú reverendát, karinget és birétumot visel, kezében keresztet tart.


külső leírás:
Szabadon álló, nyeregtetővel fedett, egy homlokzati toronnyal ellátott, egyhajós, keletről kereszthajóval bővített templom. A díszítetlen nyugati homlokzat egyszerű kialakítású: a templom szélein és a bejárat két oldalán lizénák futnak a párkányig, két oldalt szoborfülkékkel, bennük gyenge kvalitású, provinciális barokk szobrokkal (Szt. Sebestyén és mártír püspök). A négyzet, majd mind a négy oldalt szögletes sarkú, íves harangablakokkal tagolt toronytesthez az oldalsó oromfalak egyenes kulisszafalazattal csatlakoznak. A hagyományos hullámtagos toronysisak egyszerű, csúcsíves, nyilvánvalóan nem eredeti. Az oldalhomlokzatokon 3-3, nyílván a tízes években elvégzett építkezésekkor átalakított négyzetes, bélletes ablak után következik a toldás kereszthajó vékony, félkörívesen elhelyezett lándzsaablakaival, végül az északkeletről sekrestyével bővített négyzetes szentély azonos kiképzésű nyílásokkal.
állapot leírása:
Az épületek külsejét néhány éve tatarozták. Ekkor készült el a templom lépcsőfeljárója és a rusztikus falazat. A templom belsejének állapota jónak mondható, ám a boltozat bizonyos helyein - különösen a négyezetnél - beázásra utaló nyomokat látni. Nedvesedés tapasztalható a lábazatnál is (főleg a szentélynél).
A Nepomuki Szent János-szobor állapota az 1999-ben végzett revízió szerint jó.

Állapotjelentések

2015.06.27 13:27 klo állapot: 5 - pont: 31

Jó állapotban lévő templom, illetve szobor. Előtéri szenteltvíz-tartója a váci piarista megoldáshoz képest jelentős fejlődést mutat. http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=7551

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kálvária (0.362 km)
Pincesor (0.363 km)
Kálvária (2.671 km)
Zárdaépület (3.301 km)
Présház (3.464 km)