Megújulásunk támogatója:  

Honvéd Főparancsnokság

azonosító:
11468
törzsszám:
16090
szélesség (lat):
N 47° 29,924'
hosszúság (lon):
E 19° 2,197'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Régi
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6462
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Romos
rövid leírás:
A Dísz tér és a Szent György tér közötti területen 1879-82 között épült fel a Honvédelmi Minisztérium új épülete Kallina Mór tevei szerint. Ő tervezte 1889-ben a minisztérium új, U-alakú épületszárnyát is, majd 1895-ben megbízták a Honvéd Főparancsnokság tervezésével. Az 1897-re befejeződött építkezés eredménye a minisztériumi palotához illeszkedő, azzal harmonizáló épülettömb. A főparancsnokság székhelye a Dísz tér felé kilenctengelyes, négyszintes homlokzattal fordult. A minisztérium öv- és zárópárkányának magasságát megtartotta, melyet fent baluszteres attikafal koronázott. Háromaxisos középrizalitját a második szint felett hatalmas korinthoszi féloszlopok fogták át, melyet figurális díszítésű timpanon zárt le. Az épület leghangsúlyosabb eleme az óriási méretű, téglalapra szerkesztett kupola volt, melynek két oldalán állt Szász Gyula, a Háború és Béke allegorikus szobra. A ma is látható, kváderezett alsó két szintet egyenes záródású ablaknyílások törték át, felettük baluszteres mellvéddel és timpanonnal keretezett, míg a felső szinten ismét egyenes szemöldökpárkányú, kapcsolt ablakokat helyeztek. Az oldalhomlokzatok kiképzése hasonló képet nyújtott a főhomlokzatéval, mindössze a főemelet ablakai kaptak váltakozó ritmusú lezárást, íveset, vagy timpanonosat.
A II. világháborúban súlyos károkat szenvedett épületegyüttest 1949-ben rommá nyilvánították, elbontották, s csupán a Honvéd Főparancsnokság épületét tartották meg az első emelet magasságágig.
külső leírás:
A ma látható épület a hajdani pompás historizáló jellegű épület lepusztult állapotban látható csonkja. Nyugat felé a terület enyhén emelkedik, így az épület lábazati zónájának a magassága igazodik a terepviszonyokhoz. A homlokzatokat kváderborítás uralja, ahol megmaradt.
Az épület a Dísz tér felé kilenctengelyes, melynek középső három tengelyében a homlokzat síkja erőteljesen kiugrik rizalitot képezve. Itt egyszintes kiképzést kapott a fal, melynek két szélső axisában egy-egy félköríves ablak, középtengelyben széles kapu nyílik. A középrizalittól keletre és nyugatra fekvő három - három axis kétszintes, egyenes záródású ablakokkal áttört. Az ablakok alatt a lábazati szinten az egykori pinceablakok befalazott nyílásai látszanak.
A főhomlokzathoz az oldalhomlokzatok visszaugratott ívvel csatlakoznak.

állapot leírása:
Az épületen állagmegóvást végeztek, védőtetőt helyeztek el rajta, valamint befalazták, illetve lezárták az ablakait. Az állagmegóvás az 1949-es állapotot konzerválta, az épület külső és belső terei még a II. világháború pusztításai miatt romosak. A vakolat sok helyen lehullott, az építészeti tagozatok hiányosak.

Állapotjelentések

2015.09.09 09:21 prozak01 állapot: 5 - pont: 2

Jelenleg a Csontváry kiállításnak ad otthont

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.063 km)
Lakóház (0.083 km)
Arany-bástya (0.102 km)
Lakóház (0.108 km)
Sándor-palota (0.127 km)
Lakóház (0.151 km)
Lakóház (0.181 km)