Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
11446
törzsszám:
11174
szélesség (lat):
N 47° 12,829'
hosszúság (lon):
E 17° 20,157'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
70 (környezet: 38, 39, 40, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 158)
település KSH kódja:
9502
földhivatal:
Ajka Körzeti Földhivatal
állapot:
Felújítás / átépítés alatt
rövid leírás:
Az utca és a tér által határolt zárt területen, szabadon áll a DK-ÉNY tájolású, előtornyos, tagolt tömegű templom. A 18. század végén épült templom egyhajós, az egyenes záródású szentély Ny-i oldalához sekrestye kapcsolódik.
A templombelső három szakaszra tagolódik: a csehsüvegboltozatú előcsarnokra, a síkmennyezetes hajóra és a szintén csehsüvegboltozatú szentélyre. Az északnyugati, bejárati oldalon orgonakarzat található. A Szentháromságot ábrázoló főoltár oszlopokkal és pilaszterekkel keretezett fa architectúrájú, melynek jobb oldalán Szent Sebestyén szobra látható, a bal oldali szobor hiányzik. A diadalív jobb oldalfala előtt 18. század végi barokk stílusú Szűz Mária, és bal oldalfala előtt nagyméretű, eklektikus stílusú Jézus Szíve mellékoltár áll. A templom kifestése 1913-ban készült.
külső leírás:
A 18. század végén épült, barokk stílusú, előtornyos, tagolt tömegű templom szabadon áll az utca és a tér által határolt, zárt területen. Az épület egyhajós, egyenes záródású szentélye Ny-i oldalához sekrestye kapcsolódik.
A háromszintes, osztópárkányokkal elválasztott, órapárkánnyal záródó tornyát bádoghéjazatos kúpsisak fedi. Alsó szintjét egyenesen záródó bejárati ajtó és körablak, felső szintjének mind a négy oldalát félköríves ablakok törik át.
A hajó hosszanti oldalai kéttengelyesek, nyeregtetővel és cseréphéjazattal fedettek. Az itt található ablaknyílások félkörívesek. Az egytengelyes szentély alacsonyabb, nem teljes szélességben zárul, tetőzete kontyolt, ugyancsak cseréphéjazatos.
Sekrestyéje a szentély magasságáig emelkedik, félnyeregtetős, cseréphéjazatos. ÉK-i oldalán bejárati ajtó, ÉNy-i oldalán ablak nyílik, mindkettő egyenes záródású.
A lábazat azonos magasságban fut körbe. A főpárkányzat nagyrészt hornyolt, igazodik az épület tömegének szakaszaihoz. A fal felülete vakolt, tagolatlan.
A templomkertben 1879-ben készült kőkereszt áll. Felirata: "Isten dicsőségére készítette Widi Vendel, 1879".
állapot leírása:
A templom tetőzete, belső világítástechnikája felújítás alatt áll. A belső kifestésen, a falfelületeken vizesedések nyomai láthatók. Az oltárasztal alépítménye mállik. A főoltár bal oldali, fából faragott, barokk szobrát ellopták.
A használaton kívül álló szószéket a Jézus Szíve mellékoltár eltakarja.

Állapotjelentések

2010.08.08 11:28 carmin állapot: 4 - pont: 7

Sajnos a zárt kapu miatt csak a kerítéstől lehetett megnézni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.