Megújulásunk támogatója:  

Egykori cisztercita majorsági épületegyüttes

azonosító:
11445
törzsszám:
11130
szélesség (lat):
N 46° 52,930'
hosszúság (lon):
E 18° 49,136'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
egyéb
jelenlegi kategória:
Agrár műemlék
jelenlegi főtípus:
állattenyésztés, állattartás
jelenlegi típus:
istálló
jelenlegi altípus:
lóistálló
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
0668/16, 0668/17, 0668/24, 0668/31, 0668/32, 0668/21, 0668/4, 0668/18, 0668/26 (környezet: 0668/5, 0668/6, 0668/7, 0668/8, 0668/9, 0668/10, 0668/20, 0668/22, 0668/28)
település KSH kódja:
17552
földhivatal:
Dunaújváros Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
A településtől D-DK-i irányban 5 km-re, Dunaföldvárra vezető út mellett található gazdasági- és lakóépületből álló együttes. A főépületben raktár és présház (0668/21 hrsz.) kapott helyet, 'E' alaprajzú, egyszintes, félkontyolt nyeregtetős, oromzatos lezárású, palafedésű és cseréphéjazatos, részben bővített (20 sz.) épület. A lakóház (0668/17 hrsz.) téglány alaprajzú, egyszintes, főhomlokzatának középtengelyében timpanonos portikuszos, kéttraktusos, félkontyolt nyeregtetős, palafedésű épület. Az istálló (0668/4 hrsz.) téglány alaprajzú, egyszintes, nyeregtetős, cseréphéjazatos, orommezője tégla tagozatokkal díszített. A Gépház (0668/16) az egykori lakóháztól D-Ny-ra, lejtős terepen, szabadon álló, téglány alaprajzú, egyszintes, félkontyolt, nyeregtetős, cseréphéjazatos épület. A főépülettől É-Ny-ra, egymásttól 10 méterre áll két téglány alaprajzú, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős lakóépület (0668/24 és 0668/31, 0668/32). A középkori alapítású majorság a 18. század elején, a török kiűzése után a zirci apátságé lett. 1806 után kezdik meg a majorsági gazdálkodás intenzív kiépítését. 1823 után különvált a zirci apátság többi birtokától (Bernátkút, Kelemenhalom, Ménesmajor, Kiskarácsony).
külső leírás:
Ménesmajor-puszta több, egymástól független gazdasági- és lakóépületből álló együttes.

Egykori istálló, présház és raktár
Külső
Az épületegyüttes 'E' alaprajzú, 19. századi és részben 20. század végi épületszárnnyal bővített, egyszintes, nyeregtetős, illetve a lefutó szárnyak végén félkontyolt tetős, oromzatos lezárású, részben palafedésű, részben cseréphéjazatos és síkfedésű.
A 19. századi főépületrész 'U' alaprajzú, téglafalazású, azonos magasságban lábazat fut körbe. A falfelület nagyrészt vakolt. A lefutó szárnyak tagolt tömegűek, főhomlokzataik rizalitként előrelépnek, 4 tengelyesek, egyenes záródású ablakokkal, a második tengelyben szintén egyenes záródású kapukkal. Az É-i szárny ablakait befalazták. A homlokzat faltükrös, negyedhomorlat átvezetésű, tagolt párkányzat zárja. Az orommezők falsávos keretezésűek, két félköríves szellőzővel áttörtek. A D-i orommező táblájának felirata töredékes: WEZ(?) X J H. Az oldalhomlokzatok félköríves ablaknyílásait szintén befalazták. A Ny-i véghomlokzatok 3 tengelyesek, befalazott félköríves és téglány ablakokkal, a D-i szárnyban az ablakokat kicserélték.
Az összekötő szárny szintén egyszintes, 10 tengelyes, szabálytalan kiosztásban álló félköríves és egyenes záródású ablakokkal, a 2. és 8. tengelyben készárnyú, egyenes záródású fakapuval áttört. A lábazat magassága azonos a főépületrész lábazatának magasságával. A Ny-i homlokzat ablakait és ajtóit részben befalazták.
A 20. század végi épületrész téglány alaprajzú, egyszintes, lapos ívű tetővel fedett, hosszabb homlokzatainak középtengelye előtt, főépületével egybekapcsolt tető alatt teraszokkal bővített. Az épületen a két másik épületrésszel azonos magasságban lábazat fut körbe, vakolt homlokzatát eltérő nagyságú, egyenes záródású ablakok és ajtók törik át. Az ablakok részben műkő keretezésű szalagkeretbe foglaltak.

Lakóház és pince
Az egykori lakóház enyhén lejtős terepen, szabadon áll, téglány alaprajzú, egyszintes, kéttraktusos, félkontyolt nyeregtetős, palafedésű, főhomlokzatának középtengelyében timpanonos portikusszal bővített.
Az épületen azonos magasságban lábazat fut körbe, téglány alakú pinceszellőzőkkel áttört; a K-i homlokzat élein rézsűs gyámmal megtámasztott. A homlokzatok faltükrösek, a tengelyeket és az éleket páros falsávok, illetve pilaszterek keretezik. Valamennyi ablaka egyenes záródású, szalagkeretes, osztott, a főhomlokzaton a szalagkeret részben elmarad, illetve néhol zárókővel gazdagított. A Ny-i oldalhomlokzaton az ablakokat kicserélték. Az ajtók szintén egyenes záródásúak.
A főhomlokzat 6 tengelyes (2+1+1+1+1), itt a páros pilaszterek vízszintesen vonalazottak. A középső tengely bejárati ajtaja előtt egy-egy dór oszlopra támaszkodó, timpanonos lezárású portikusz áll. A hátsó traktus tengelyei fölé hullámpalás szélfogót emeltek.
A hátsó, hosszoldali homlokzat 8 tengelyes, 5. tengelyében pincelejáróval, 8. tengelyében ajtóval.
Az oldalhomlokzatok 2 tengelyesek, az orommezők két soron (2+1) szalagkeretes, félköríves szellőzővel áttörtek.

Gépház
Az egykori lakóháztól DNy-ra, lejtős terepen, szabadon áll a téglány alaprajzú, egyszintes, félkontyolt, nyeregtetős, cseréphéjazatos épület. Az épületen azonos magasságban lábazat fut körbe, igazodva a terep adta lehetőségekhez. A hosszoldali homlokzatok 4, az oldalhomlokzatok 2 tengelyesek. Valamennyi ablak- és ajtónyílása egyenes záródású, a hosszoldalakon szabálytalan kiosztásban állnak. Az ablakokat kicserélték. Az oldalhomlokzatok orommezői falsávos keretezésűek, két sorban félköríves padlásszellőzők törik át.
Az épülethez DNy-on alacsonyabb, nyeregetetős épületet emeltek.

Istálló
A szabadon álló istálló téglány alaprajzú, egyszintes, nyeregtetős, a középtengelyben önálló nyeregtető van, timpanonos orommezővel megtört, cseréphéjazatos. Az épület téglafalazású, azonos magasságban lábazat fut körbe.
Az épület homlokzatait szabálytalan kiosztásban álló, eltérő nagyságú ablak- és ajtónyílások törik át. Az oldalhomlokzat egytengelyes, orommezejét lépcsőzötten rakott tégla armírozások keretezik. Az orommező, illetve a főhomlokzat orommezője téglatagos, hálómintás, vízszintes falsávról indul, az oldalhomlokzat padlásszellőzővel és szénaledobóval áttört.

Lakóházak
A főépülettől É-Ny-ra, egymástól 10 méterre álló épületek földszintesek, cserépfedésű, csonkakontyolt nyeregtetővel. Nyilászáróikat kicserélték. A bejutást a tulajdonosok nem tették lehetővé.

Egykori kultúrház
Az épület 'F' alaprajzú, egyszintes, nyeregtetős, főhomlokzatának középtengelyében különálló nyeregetetős terasszal.
Az épületen azonos magasságban lábazat fut körbe, homlokzatának falfelülete vakolt, az ablakok feletti keskeny falsáv szintén körbefut, a főhomlokzat középtengelyében megszakítva.
A padlástér kissé megemelt. A hosszoldali homlokzatok 5 tengelyesek. A főhomlokzat 3. tengelyében a bejárati kapu előtt falazott mellvédes, pillértagos, önálló nyeregtetős, cseréphéjazatos teraszt emeltek. Az oldalhomlokzatok tagolatlanok, orommezőjük párosan kapcsolt, szalagkeretes, félköríves záródású szellőzőkkel áttört. Az épület É-i véghomlokzatához 'L' alakban alacsonyabb melléképületet építettek.
állapot leírása:
Az épületek 15 éve használaton kívül állnak, ki vannak téve az időjárás mállasztó hatásának.
Mivel az épületek őrizetlenül állnak, az emberi gondatlanság és rongálás veszélye is fenyegeti őket.
A főépület téglafalazását több helyen megbontották, néhol a fal teljesen áttört. A villanyvezetékeket elvágták, a fal külső felületét bevésték. Több helyen a párkányzat és egyéb architekturális elemek sérültek, hiányosak. A megmaradt ablakok üvegeit betörték, több helyen az üveg hiányzik. Az ablakokat berácsozták. A déli szárny tetőszerkezetének gerendázata jó állapotú. A belső terek elhanyagoltak. A különböző burkolatokat feltörték. A cserepezés hiányosságai miatt vizesedés nyomai fedezhetők fel a mennyezeten. A pince téglából rakott csehsüveges boltozata jó állapotú, a tartópilléreket csempével körbeburkolták. Az épület ablakait több helyen befalazták. Az új építésű szárny nagyobb felújításra szorul.
Az egykori lakóház pincéje jó állapotban van, boltozata ép. A lakóterek boltozatai jók, a járószintek kisebb felújítással rendbe hozhatók. Az épület vakolata felújításra szorul, foltokban hiányos. Tagozatai, architekturális részletei több helyen töröttek, repedezettek, hiányosak, de pótolhatók.
A gépház belső terei jó állapotúak, kisebb felújítást igényelnek. Külső vakolata hullik.
Az istálló jelenleg is használatban van. Állapota jó, vakolata, díszítő ornamentikája néhol hiányos.
A két lakóépület műszaki állapota kielégítő, statikai probléma, süllyedésről tanúskodó repedés sehol nem látható. A falak minimálisan egykori vizesedés nyomait mutatják.
A kultúrház használaton kívül áll, állapota az előző épületekéhez hasonló.

Az épületek környezetében életveszélyes a több fedetlen akna.
A területhez kapcsolódó, nagykiterjedésű park elhanyagolt, gondozatlan.

Állapotjelentések

2012.09.20 08:14 Zerind állapot: 1 - egyéb

2012 szeptemberében a 0668/16-os hrsz-en álló épületek védettséget megszűntették.
(Lásd: Magyar Közlöny 120. szám)

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.