Megújulásunk támogatója:  

Habsburg-Wittelsbach uradalmi központ épületei

azonosító:
11426
törzsszám:
11143
szélesség (lat):
N 47° 9,367'
hosszúság (lon):
E 16° 27,876'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
egyéb
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
plébánia
jelenlegi típus:
r.k. plébánia
megye:
Vas
helység:
helyrajzi szám:
13, 16/3, 145, 146/1, 209 (környezet: 213, 12, 14, 15/1, 15/2, 18, 19, 68, 143, 144, 147, 208, 211, 214, 215, 16/1, 16/2, 67/1, 67/2)
település KSH kódja:
20367
földhivatal:
Szombathely Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
A Pornóapáti birtokközpont épületeit (plébánia-iskola, kocsma, magtár, tiszttartói ház) Habsburg Ferenc főherceg építtette a 18. század végén és a 19. század elején. A 19. század közepétől 1945-ig a Wittelsbach-család tulajdonát képezte. Az egykori hercegi birtok- és faluközpont, az épületek késő-barokk, klasszicista stílusa, valamint funkcióhoz és egymáshoz való igazodása jeles példája a barokk birtokszervezésnek.
külső leírás:
Tiszttartói ház
Külső
Két utca által határolt területen szabadon álló, szabálytalan U alaprajzú, emeletes, nyeregtetős, két építési ütemben készült épület.
Az egykori barokk kori hercegi kastély, majd tiszttartói ház az utcavonalon áll, téglány alaprajzú, főhomlokzata hattengelyes, kontyolt nyeregtetős. Az egyenes záródású, osztott ablakok szalagkeretesek, szabályos kiosztásban állnak. Oldalhomlokzatai kéttengelyesek, a K-i oldalon az ablakokat részben befalazták.
Az épületen pinceszellőzőkkel áttört lábazat fut körbe, a főpárkányzat tagolatlan. A homlokzatok éleit falsávokkal keretezték, a főpárkányzat alatt szélesebb falsáv húzódik. A tetőt kis szellőzők törik át.
Az új építésű É-i szárny L alakban, kissé visszaléptetve kapcsolódik az eredeti épület udvari homlokzatához. Tagozatai és ablakai követik a főépület kialakítását.
Az épülethez K-ről falazott téglakerítés és kőpillér-tagos, szegmensíves kapu kapcsolódik.
Az udvari melléképületek szintén új építésűek. Az épülethez nagyobb kert tartozik.

Magtár
Külső
Két utca által határolt területen, szabadon áll a téglány alaprajzú, háromszintes, kontyolt nyeregtetős, cserép héjazatos, barokk kori magtár.
A körbefutó lábazat azonos magasságú, a szinteket osztópárkány választja el, a hornyolt főpárkányzat tagolatlan.
Az utcai és udvari homlokzatok hét-, az oldalhomlokzatok kéttengelyesek, ezek részben befalazottak. Minden ablak fektetett téglány alakú, a főhomlokzat földszintjének negyedik tengelyében szalagkeretes, egyenes záradékú ajtó áll.
A tető az utcafronton szellőzőkkel áttört.

Plébánia és iskola
Külső
A barokk stílusú egykori plébánia és iskola a két utca által határolt területen, szabadon áll. 'L' alaprajzú, kétszintes, a lenyúló szárnyban egyszintes, kontyolt nyeregtetős, cserép héjazatos, épület. A keleti telekhatáron álló egyszintes, téglány alaprajzú, kontyolt tetős gazdasági épület az utcafronton kőkerítéssel kapcsolódik a főépülethez.
Az épület téglafalazású. A lábazat körbefut (néhol hiányzik), három téglány alakú pinceszellőző töri át a főhomlokzaton. A homlokzatok keskeny falsávokkal keretezettek, a földszinti falsík vízszintesen sávozott. A szinteket kissé előrelépő osztópárkány választja el, a körbefutó főpárkány tagolatlan.
A főhomlokzat hattengelyes, a szalagkeretes ablakok egyenes záródásúak, a földszinten könyöklőpárkányosak, az emeleti ablakok zsalugáteresek.(néhol a zsalugáterek hiányoznak)
A tetőn két ökörszem padlásszellőző van.
A Ny-i oldalhomlokzat kéttengelyes, ablakait befalazták.
A D-i homlokzat négytengelyes, eltérő nagyságú, szintén egyenes záródású ablakokkal, a földszint harmadik tengelye ajtóval áttört. A főépülethez háromtengelyes, újabb építésű, egyszintes, nyeregtetős toldaléképület kapcsolódik, homlokzata oromzatos lezárású.
Az udvari homlokzat ugyancsak kéttengelyes, egy tengelye befalazott. A földszinti bejárat előtt míves díszítésű, fából készült előtető húzódik.
A téglány alaprajzú gazdasági épület két szakaszból áll. A korábban épült utcafronti szárny szegmensíves nyílásokkal áttört, az újabb építésű hátsó traktus homlokzata részben nyitott, részben faléces kétszárnyú kapukkal áttört. Az utcai főhomlokzat orommezeje szénaledobó ajtóval és két oldalán egy-egy szellőzőnyílással áttört.

Fogadó
Külső
Két utca által határolt területen, utcavonalon álló, földszintes, nyeregtetős épület, az udvari homlokzathoz derékszögben kapcsolódó nyitott kocsiszínnel.
Az épület lábazata pinceszellőzőkkel áttört, tagolt főpárkányzata negyedhomorlat-tagos.
A szabálytalan kiosztású Fő utcai homlokzat öttengelyes. A mélyített mezőben elhelyezett, három Ny-i zsalugáteres ablak kőkeretes, tagolt, egyenes szemöldökpárkányos. A másik két ablakot kicserélték, jellegtelenek.
A homlokzat falsíkja a Ny-i szakaszon kváderezett. Az épülethez nyugatról alacsonyabb, kéttengelyes toldalékrész kapcsolódik.
A K-i homlokzat kéttengelyes, orommezeje két szellőzővel áttört. Ablakait szintén kicserélték.
Az udvari homlokzat jelentősen átalakított, a főbejárattól balra nyílik a pincelejáró.
Az épülethez téglapillérekkel tartott, fagerendás, nyeregtetős kocsiszín kapcsolódik.

állapot leírása:
Tiszttartói ház
Az épület jelenleg üresen áll. A homlokzata felújított, az ablakokat kicserélték. Belül néhol az ablakkönyöklő magasságában vizesedés nyomai láthatók.
A téglány alaprajzú főépületrész - egykori kastély - hattengelyes volt, a szalagkeretes, pálcarácsos ablakok valaha félköríves keretezésűek voltak, az épület architektúráját mára elbontották.

Magtár
Az épület jelenleg üresen áll. A homlokzatokon a vakolat több helyen lehullott, a lábazati szinten néhol a falazat is sérült. Az ablakokat részben bedeszkázták, rácsozatuk és zsalugátereik hiányosak. A fal az udvari homlokzat középtengelyében megrepedt.
A belső tér szintén elhanyagolt állapotú, fából készült tartozékai felújításra szorulnak.

Plébánia és iskola
A homlokzaton vizesedés nyomai fedezhetők fel. Több helyen a vakolat foltokban lehullott. A villanyvezeték mentén a falazat vésett. A vakolt lábazat több helyen hiányzik. A D-i homlokzat földszintjének egészén látható a vizesedés. A gazdasági szárny elhanyagolt.
Az épület földszintje használatban van, felújított. Az ablakokat kicserélték.
A felső szint jelenleg üresen áll, állaga folyamatosan romlik.
A tető felújításra szorul, a kémények újak.

Fogadó
Az épület jelenleg lakóház. A pince használatban van, jó állapotú. A homlokzat kváderezését részben leszedték, a vakolat több helyen lehullott, az ablakokat kicserélték, a lábazat magasságában

Állapotjelentések

2016.05.31 10:36 piroska állapot: 3 - egyéb

Ennyi kép nem fért el.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.