Megújulásunk támogatója:  

Zalatnai polgárok emlékoszlopa

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 5,759'
Hosszúság (lon):
E 23° 20,411'
Védettség van?
nem
Típus:
Világi plasztika, szobor
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 4
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falutól keletre, közvetlenül a gyulafehérvári országút mellett
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az apró, Fehér megyei településhez fűződik az 1848-as erdélyi hadi események egyik leggyalázatosabb, legkegyetlenebb mozzanata. A Mócvidék felhergelt - és Bécs által is biztatott - román felkelői, az Erdélyben és Magyarországon zajló, nagy jelentőségű politikai és katonai változásokból mit sem értve, vagy azzal éppenséggel szembefordulva, elérkezettnek látták az időt, hogy fizikailag végezzenek a környék magyarságával. Mivel az 1848. őszén még alakulófélben lévő magyar honvédség és nemzetőrség a felkelt románság ellen csak ideig-óráig tudott védelmet nyújtani, a martalóc csapatok sorra követték el vérengzéseiket a védtelen magyar polgári lakosság ellen. Az 1848. októberétől 1849. májusáig zajló, Avram Iancu, ill. több ortodox román pópa által vezetett, bestiális módszerrel véghezvitt tömeggyilkosságok legdöbbenetesebb, gyakran ezernél is több ártatlan civil áldozatot követelő eseményei - sok más, kisebb település magyarságának kiirtása mellett - Nagyenyeden, Abrudbányán és Zalatnán zajlottak le.

Utóbbi városból a felkelt románok elől mintegy 700 magyar polgári személy igyekezett elmenekülni a biztonságosabbnak vélt keleti irányba. A románok az első falu, a mai Ompolygyepű határában utolérték, bekerítették és 1848. október 24-én kegyetlenül lemészárolták a javarészt nőkből, öregekből és gyerekekből álló tömeget. E néhány hónap vérengzései máig ható érvénnyel változtatták meg Dél-Erdély etnikai viszonyait a magyarok kárára és a románok javára. A tetteseket soha nem vonták felelősségre. Vezetőikről ma is településeket, köztereket és intézményeket neveznek el Romániában.

A sokáig temetetlen, majd esetleges helyszíneken elhantolt ompolygyepűi vértanú áldozatokat az esemény után 50 évvel kihantolták, földi maradványaikat három halomba összegyűjtötték és újratemették. E tömegsír fölé, a gyulafehérvári út mellé egy kőből faragott, eklektikus stílusú, mintegy 9 m magas obeliszket emeltek. Rajta a tömeggyilkosság és az újratemetés dátumán - 1848-1898 - kívül egyetlen szó olvasható: PAX. Talán ez az inkognitó menti meg az alkotást a vandálok pusztításától. Talapzatára időről időre magyar nemzeti színű szalagos koszorúk kerülnek.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-08-14 13:22:49
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.