Megújulásunk támogatója:  

Páduai Szent Antal plébániatemplom
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 3,609'
Hosszúság (lon):
E 21° 49,316'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
BH-II-m-B-01182
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Újpalota 125. szám.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Frimont János Mária, Palota grófja 1819-ben kapta meg a községet. 1821-ben a nápolyi királyt egy lázadásban megfosztják trónjától. Frimont főparancsnok kapta a megbízást a lázadók megfékezésére. Rietti és Antrodocco között volt a döntő ütközet, ahol kilőtték alóla a lovat. Ekkor megfogadta, ha megmenekül, templomot épít. A lázadást leverte, a királytól az antrodoccoi herceg címet kapta. Az olasz tervezőknek utasításba adta, hogy „belül a templom közönséges kereszt formára épüljön, de kivül a falak legtöbbre becsült érdemrendemnek, a csapatkeresztnek ábrázolják majd az alakját, középpontjából kifelé szélesedő, négyágú rajzban.” Nemcsak a templom alakjának, hanem méreteinek meghatározásában is szigorúan szem előtt tartották a kereszt formáját: a főhajó hossza, a mellékhajók szélessége és a főhajó magassága (a kupola tetejéig) egyaránt megközelítőleg 25 méter. A német-kereszt alakú templom neoklasszicista stílusban épült, 1825–1829 között. 1829-ben építették az orgonát és a szószéket. 1844-ben a templomot kirabolták. 1862-ben készült el az altemplom. 1910-ben felújították. Utolsó felújítása 1979-ben volt.

Kereszt alakú, monumentális bazilika. Északra néző főhomlokzata timpanonnal van lezárva. Magas főbejárata egyenes lezárású. A homlokzatot lábazatos, fejezetes pilaszterek tagolják. Közöttük hosszúkás ablakok, fölöttük, valamint a bejárat fölött félkör alakú ablakok állnak. A kereszt északi és déli szárnyainak oldalhomlokzatait négy fejezetes pilaszter tagolja, közöttük félköríves árkádok láthatók, melyek mögött fülke van kialakítva. E szárnyak fölött emelkednek a kisméretű, négyszögletes, zömök tornyok. Két övpárkány között félkör alakú ablakok, a felső részen óraszámlapok láthatók. A hátsó, a déli homlokzatot szintén fejezetes pilaszterek tagolják. Az épületet középen, a kereszt szárainak találkozásánál, nagy kupola fedi, melynek tetején kis tornyocska áll, félgömb alakú sisakkal. A főhajó és a két oldalsó hajó hevederes dongaboltozatú. A hevederek páros, lábazatos, ion fejezetes pilaszterekre támaszkodnak. A pilaszterek fölött széles övpárkány húzódik. A félkör alakú ablakok boltozatos mélyedésekben helyezkednek el. A főbejárat fölött van az orgonakarzat. A karzatot oszlopok és pilaszterek tartják, mellvédjén Frimont gróf címere látható. Faragott márványból készült főoltárát és a kereszthajó két végében álló mellékoltárokat Páduában készítették. A mellékoltárok magas, diadalíves keretelésű félköríves mélyedésekben állnak. A templomot életnagyságú szobrok díszítik, amelyek olasz szobrászok művei. Faragott domborműves szószéke a főhajó és a déli mellékhajó találkozásánál áll.
Az északi fülkéből nyílik az altemplom bejárata. A kripta, ahol Frimont gróf örök álmát alussza, szintén kereszt alakban épült. Oltára Bécsben készült 1862-ben. Felső része carrarai fehér, alsó része salzburgi vörös márvány.
A templom külső falán a deportáltak emléktáblája, a templom előtt világháborús emlékmű, feszület és a Frimont-emlékmű látható.

Az adatlap Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökének segítségével készült.
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-06-30 14:00:08
 
 

Állapotjelentések

2015.01.17 17:02 mokuska09 állapot: 5 - koordináta: N 47° 3,641' E 21° 49,320' - egyéb

Nemrégen lett renoválva nagyon jó állapotban van.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.