Megújulásunk támogatója:  

KálváriaOrszág:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 49° 17,595'
Hosszúság (lon):
E 21° 17,119'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Kálvária
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A belvárostól keletre, a Pod Kalváriou utca fölött a dombtetőn
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A bártfai Kálvária felépítését a belvárostól keletre, a folyó túlpartján emelkedő egyik domb tetején Kaczvinszky Eduárd helybeli lelkész kezdeményezte. Az egyház 1858-ban vásárolta meg az első, ehhez szükséges földterületet, majd ehhez később több további telket csatoltak. A kivitelezés 1863-ban a földmunkákkal kezdődött meg. A munkálatokban a bártfai lakosság, a helybeli iparosok, gazdagok és szegények, vallásfelekezettől függetlenül, tömegesen vettek részt. Az ilyen módon 1869-re felépült, a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt, kéttornyú kálváriatemplomot Perger János kassai püspök szentelte fel. A belső festést N. Gavalier festőművész alkotta. A Kálvária számára IX. Pius pápa évi három alkalommal engedélyezett bűnbocsánattal járó búcsút.

A templom felépültéről és az 1888-as elhunyta után a Kálvária kriptájába temetett alapító lelkészről latin nyelvű emléktábla tájékoztat, melynek szövege:

OPERA AC MUNIFICENTIA
EDUARDI KACZVINSZKY
ABBATIS ARCHIDIACONI ET PAROCHI LOCALIS
PIISQUE OBLATIS FIDELIUM AEDIFICATA
EST ECCLESIA ET AEDICULAE IN MONTE CALVARIAE
MDCCCLXIX
FUNDATOR MORTUUS 1888 FEBRUARII 22

A kálváriatemplomnak már felépültekor két harangja volt. A kisebb, 59 kg-os, Szent István Királynak szentelt harangot Jan Smlinyak bártfai mester öntötte 1865-ben. Felirata: „IN HONOREM STI STEPHANI PROTOREGIS HUNGARIAE SUB VADIACONO PAROCHO BARTPHENSI EDUARDO KACZVINSZKY E PIIS OBLATIS FUSA SUM ANNO 1865 MAGISTRO IOANNE SMILNYAK BARTPHENSI.“ A nagyobb, 136 kg-os, szintén 1865-ben öntött harangot, nyilván nem függetlenül a kálváriát építtető pap személyes védőszentjétől, Szent Eduárd nevére szentelték fel. Ezt később, 1904-ben Thury Ferenc budapesti mester újraöntötte. Mind az István, mind az Eduárd harangot 1915-ben hadi célokra rekvirálták.

1904-ben Thury Ferenc egy új, az eddigiektől jóval nagyobb, 235 kg-os, Páduai Szent Antalnak szentelt harangot is öntött a Kálváriatemplom számára. Ennek feliratai: "VELEM EGYIDEJÜLEG KELETKEZETT BÁRTFÁN SZENT ANTAL KENYERÉNEK ÜDVÖS INTÉZMÉNY" "ÉLETEMET KORÁNYI ANTAL BÁRTFAI PRÉPOST SÁROSI FŐESPERES FÁRADOZÁSAINAK ALAKOMAT S HANGOMAT THURY FERENCZ HARANGŐNTŐDÉJÉNEK KŐSZŐNHETTEM 1904 ÉVBEN. 1597 SZ." "MINDENNAPI IMÁM EZ: JÓSÁGOS ISTENÜNK! ÁLD MEG ORSZÁGUNKAT, MI MAGYAR HAZÁNKAT!" és végül: "PÁDUAI SZENT ANTAL KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"

A Kálvária templom köré 14 stációból álló keresztút épült. Ezek Bártfa város legtekintélyesebb polgárcsaládjainak felajánlásaiból épültek fel - egybekötve azzal a lehetőséggel, hogy e (magyar, német és szlovák) családok a kis kápolnácskákba temetkezhetnek. Ilyen módon e temető Bártfa történetének páratlan emléke, a város 19. század második felében és a 20. század elején élt vezető rétegének, polgárainak, vezetőinek, értelmiségének nyughelye. Az itt eltemetettek között számos magyar nemes és polgár családot, kiemelkedő személyiséget is találunk.

Az épület az I. Világháború Bártfa-környéki harcai során súlyosan megsérült, komoly helyreállítási munkákra volt szükség, amelyet az időközben bekövetkezett impériumváltozást követően, Gejza Žebrácky helyi plébános vezetésével végeztek el 1920-1921-ben. Új tetőzet kellett építeni, de új oltárképet is készíttettek, valamint teljesen kifestették az épületet, ide értve új falfestmények alkotását is. A teljesen tönkrement ablakok helyett új, díszes üvegablakokat építettek be, rajta szentek ábrázolásaival. Az 1915-ben hadi célokra rekvirált harangok helyett újakat önttettek. Ezek egyike az elpusztult korábbi harang után újból a Szent Eduárd nevet kapta: a 143 kg súlyú harangot Oktáv Winter mester öntötte Brünnben 1921-ben. A másik, elpusztult harang Szent István király nevét viselte, amely helyett - nyilván összefüggésben az ekkor Csehszlovákián végigsöprő "magyartalanítással", a helyi hívek többsége nem tartott fontosnak megőrizni. Ehelyett az új harangot a Kálvária patrónája, Mária Magdolna nevére szentelték fel. Az elkészült templomot 1921-ben ünnepélyes körülmények között szentelték fel.

1948-ban újra javították a tetőt és kifestették a templomot.

A leírás adatainak és képeinek forrása: http://rkfubardejov.sk
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2018-06-22 15:54:35
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.