Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
9191
törzsszám:
7936
szélesség (lat):
N 47° 20,419'
hosszúság (lon):
E 16° 30,859'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Vas
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
20109
földhivatal:
Szombathely Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, (Mindenszentek), román eredetű, gótikus átalakítással, 14. sz. Feltehetően őrtoronyhoz építve. Átépítve barokk stílusban a 18. sz.-ban. A templom védőfalában lévő kapuzat pillérein Szt. Flórián- és Nepomuki Szt. János-szobor, barokk, 18
külső leírás:
Külső: Az egyhajós templom keskenyebb, a nyolcszög öt oldalával záródó szentélyű. Északon és délen sekrestye bővíti, előbbi jelenleg raktárként szolgál. Nyugati homlokzata előtt zömök torony: a felfelé keskenyedő toronytestet ereszpárkányok osztják. Földszintjén csúcsíves záródású, kőkeretes, gótikus kapu. A következő szinten csak nyugati résnyílás van, az azt követő szinten a déli és az északi oldalon egy-egy, a következőn pedig mind a négy oldalon két-két résnyílás látható. A felső emeleten félkörzáródású harangablakok, az órahelyes főpárkány felett nyolcszögű, falazott sisak.
A hajó déli falát két, félkörzáródású, könyöklős, szalagkeretes ablak, s egy modern kialakítású ajtó töri át. A szentélyt kétlépcsős támpillérek támasztják, négy bélletes ablaka közül három került bemutatásra.
Nyeregtető, palafedés.
A templomot kő kerítésfal veszi körül, a déli kapuzat pillérein Szent Flórián és Nepomuki Szt. János barokk szobrai láthatók.

Belső: Az egyhajós templomtérbe dongaboltozatos toronyalj, hevederes csehsüvegboltozatos karzatalj vezet. A hajót két, erősen kiugró falpillérekre támaszkodó csehsüvegboltozat, a barokk diadalíven belül egy keskeny, fiókos dongaboltozat szakasz fedi. A gyámköveken nyugvó gótikus hevederívhez csatlakozik a bordás, záróköves, ötsüveges szentélyboltozat. Az északi sekrestye dongaboltozatos, a déli sekrestyét kétszakaszos hevederes csehsüvegboltozat fedi.
A toronyaljban látható Frantsits Katalin barokk kori, fa síremléke. Felirata:
Te Bünös Olval / sad Szivedben for / gatsad tested s Sze / gény Lelked / hová lészen / Ezt + / Frantsitsk Katalin / Áldozván ste Kérvén / E mulandóságból / butsut veszen / Hogy Ő. s Rokonylága / mint KRISZTUS vér / Á ra / Veled leenl Menyben / Ditserhetsen .
A síremlék oldalain a szenvedés eszközei, illetve Mária hét fájdalmának ábrázolásai láthatók.
A hajó nyugati végében álló karzat három kosáríves nyílású, előredomborodó mellvéddel.
Az északi hajófalon barokk plasztikai alkotások: Szent József és Nepomuki Szt. János szobrai között gazdag díszítésű, angyalokkal övezett baldachin alatt álló Immaculata-szobor.
A déli hajófal első mezejében festmény, mely a Máriát olvasni tanító Annát ábrázolja. A diadalív déli felén barokk szószék: díszes kosarán az evangélisták szobrai, szimbólumaikkal, hangvetőjén alul a Szentlélek, felül a sugaras kőtáblák ábrázolása.
A szentélyben a régi oltár barokk faszobrai, Szent István király, Péter, Pál, László király az ablak mellett állnak. Az oltárképen Mindenszentek, az angyalokkal övezett tabernákulumon ALTARE PRIVILEGATIUM felirat.
A szentélyben található keresztelőmedence gótikus, tetején copf fa felépítmény, a Keresztelés jelenetével.
A templom freskódíszítését Závory Zoltán készítette 1976-ban.
:
Az egyhajós templom keskenyebb, a nyolcszög öt oldalával záródó szentélyű.
Északon és délen sekrestye bővíti, előbbi jelenleg raktárként szolgál. Nyugati homlokzata előtt zömök torony: a felfelé keskenyedő toronytestet ereszpárkányok osztják.
Földszintjén csúcsíves záródású, kőkeretes, gótikus kapu. A következő szinten csak nyugati résnyílás van, az azt követő szinten a déli és az északi oldalon egy-egy, a következőn pedig mind a négy oldalon két-két résnyílás látható.
A felső emeleten félkörzáródású harangablakok, az órahelyes főpárkány felett nyolcszögű, falazott sisak.
A hajó déli falát két, félkörzáródású, könyöklős, szalagkeretes ablak, s egy modern kialakítású ajtó töri át.
A szentélyt kétlépcsős támpillérek támasztják, négy bélletes ablaka közül három került bemutatásra.
Nyeregtető, palafedés.
A templomot kő kerítésfal veszi körül, a déli kapuzat pillérein Szent Flórián és Nepomuki Szt. János barokk szobrai láthatók.

Állapotjelentések

2022.11.15 11:35 ngabi állapot: 4 - pont: 62

Torony oldalán a vakolat leesett, festés hibák

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Feszület (0.710 km)
Szoborfülke (0.836 km)
Mária-szobor (1.206 km)
Feszület (1.213 km)
Présház (1.424 km)
Présház (1.451 km)
Présház (1.486 km)
Présház (1.501 km)
Présház (1.527 km)