Megújulásunk támogatója:  

Nepomuki Szent János-kápolna

azonosító:
8657
törzsszám:
4205
szélesség (lat):
N 46° 31,305'
hosszúság (lon):
E 18° 36,298'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
kápolna
eredeti típus:
r.k. kápolna
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
090/4
település KSH kódja:
10463
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A Jeszenszky-kastélytól (trsz.: 8156) mintegy 150 méterre É-ra álló, pusztuló kápolna, D-i homlokzatához ívesen csatlakozó toronnyal, poligonális záródású szentéllyel. A D-i homlokzat konzolsoros timpanonnal lezárt bejárati középrizalitjában kőkeretes kapu. A torony a hajó homlokfalához szögletes volutákban végződő féloromzatokkal csatlakozik. A hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola. A hajó D-i végében festett mellvédű, falazott karzat. Falképek és kifestés: 18. század vége. Berendezése hiányzik, kriptája kifosztva. Építtette Hiemer János, akit 1810-ben ide temettek. Homlokzata felújítva a 19. század második felében.

Állapotjelentések

2009.08.18 15:55 QnJ állapot: 1 - pont: 2

változatlan állapot

" Hiemer Ignác 1770 körül épült felsőhídvégi kápolnája messzi vidék legszebb ilyen típusú épülete volt. A templom ma romos, és tetőzet hiányában rohamosan pusztul. NepomukiSzent Jánosnak volt szentelve és belsejét falképek borították. Sajnos ezek a tető nélkül maradt épületben a falakról jórészt leáztak, csak a karzat alatti részen maradt meg a Szentlélek galambja, és az oldalfalakon az ornamentális falfestések egy része. Ebben a kápolnában helyezték öröknek szánt nyugalomra 1810-ben Hiemer Jánost is. Egy vörös márvány sírlap alatt békésen pihent itt az ötvenes évekig. Sajnos a kollektivizált birtok pusztulása a templommal, és Hiemer János földi maradványaival együtt totális volt. A templom közepén csak egy gödör utal arra, hogy egykor itt volt az a kripta, amely Hiemer család tagjainak tetemét rejtette. A figyelmes szemlélő azért néhány szétszórt csontmaradványt is felfedezhet."

forrás: http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/mezofold.shtml

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.