Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom (Szent Bertalan apostol)

azonosító:
8539
törzsszám:
4078
szélesség (lat):
N 46° 20,291'
hosszúság (lon):
E 18° 27,227'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
26125
földhivatal:
Bonyhád Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Kiteresedésben szabadon álló, keletelt, egyhajós templom, Ny-i homlokzati toronnyal, a hajónál keskenyebb, nyújtott, poligonális záródású, támpilléres szentéllyel, a szentély É-i oldalához épült, félnyeregtetős sekrestye-oratóriummal. Kőkeretes Ny-i kapu, felette háromszögű oromzat, a szemöldökgerendán és a felette lévő kőtáblán latin nyelvű, kronosztikonos építési (1785) és felújítási (1840 körül) feliratok. A Ny-i homlokzat karzatra nyíló hegedűablaka mellett kétoldalt egy-egy üres szoborfülke. A hajóban és a toronyaljban csehsüveg boltozat, a szentélyben élkereszt boltozat félkupolával, a sekrestyében fiókos dongaboltozat. A hajó Ny-i végében oszlopos, csehsüveg boltozatos karzat. Orgona: 1861 (Komornyik Nándor); átépítve: 1866 (Unger Endre). Falképek: 20. század. Berendezés: 18-19. század. A diadalív pillérjén a szentélyben nyugvó, 18. századi apari plébánosok emléktáblája. A szentély D-i falán az aparhanti temetőkben nyugvó, 19-20. századi lelkipásztorok emléktáblája. A 15. század eleji, gótikus, 1405-ben említett, a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt prépostsági templomot 1758-1785 között építették át gróf Apponyi Antal György kegyúr, Tolna vármegye főispánja és a hívek költségén.

Állapotjelentések

2010.10.08 15:25 ngabi állapot: 4 - pont: 11

A templom oldalán a vizesedés nyomai láthatók, a toronyról pereg a festék.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Utcavédelem (4.778 km)
Lakóház (4.814 km)
Utcavédelem (4.866 km)
Lakóház (5.114 km)