Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
7817
törzsszám:
9284
szélesség (lat):
N 46° 46,652'
hosszúság (lon):
E 17° 57,192'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
megye:
Somogy
helység:
helyrajzi szám:
121 (környezet: 125, 119, 124, 117, 122, 157, 123)
település KSH kódja:
24457
földhivatal:
Siófok Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Ref. templom, késő barokk, 1836.

Állapotjelentések

2014.03.10 10:17 Patikus állapot: 4 - pont: 4


A templom 2012év végén készített szakvéleményében nagyon sürgős munkák elvégzését javasolta a szakértő mérnök, a további súlyos károk megelőzése érdekében.
Mult évben kezdődött Darányi Ignác Terv keretén belül sikerült anyagi forrást kapni a munkálatok elkezdésére. Ez jelenleg is folyik, elsősorban a tető rendbe tételével.
Az alábbi munkák elvégzését javasolta a szakértő:

„Utolsó felújítása: általános felújítás: 1980.
Jelenlegi állapota: 2012.11.12
Az épület falainak belsőfelületei jó állapotúak. Az oldalhomlokzatok és az északi apszis vakolatán csak az elhasználódott tetőfedés és eresz- csatorna hibáiból eredő leázások okoztak kis kiterjedésű károsodásokat.
A torony négy oldalának és az alatta lévő déli homlokzatnak a felületein azonban súlyos, az osztópárkányok fedésének hibáitól eredőleázások nyomai vannak .

A templom palafedése nagyon rossz állapot-ban van, nagy felületeken hiányos . A szarúfák egy része a beázások következtében elkorhadt, gombásodott, amit a pályázó által készíttetett faipari szakvélemény bizonyít. A tetőszerkezet több helyen már évek óta provizórikus alátámasztásra szorult.
A torony bádog szerkezetűsisakja rossz állapotban van, javításra szorul. A toronyba vezető, a harangok megközelítés végett nél-külözhetetlen falépcső hiányos, egyes fokai korhadtak balesetveszélyes állapotban vannak.
Javaslat:

A felsorolt hibák, hiányosságok megszüntetése érde kében kivétel nélkül minden intézkedést meg kell tenni.

Sürgősség:

A bálványosi Somogy megye legnagyobb és legkülönlegesebb szerkezetű református temploma. A helyrehozhatatlan károk elkerülése érdekében a felújítási munkák elő
készületeit, majd kivitelezését azonnal meg kell kezdeni.
Siófok, 2012. november 12.. Kopári Dénes
okl. építészmérnök . „


Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.071 km)
Lakóépület (0.074 km)
Lakóépület (0.119 km)
Lakóépület (0.292 km)
Lakóépület (0.338 km)
Lakóház (0.425 km)
Lakóház (0.447 km)
kereszt (0.550 km)
kastélypark (0.711 km)