Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
7302
törzsszám:
7240
szélesség (lat):
N 47° 35,482'
hosszúság (lon):
E 18° 55,710'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Pest
helység:
cím:
helyrajzi szám:
528
település KSH kódja:
7384
földhivatal:
Budakörnyéki Földhivatal
rövid leírás:
R.k. templom, klasszicizáló késő barokk, 1782-1799. Berendezés: főoltár, szószék, 1762. Bebo Károly műve. Intarziás sekrestyeszekrény, 1770 körül; epitáfium, copf, 18. sz. vége.
:
A falu nyugati magasan fekvő felén, a Templom tér közepén, parkosított környezetben szabadon álló 18. század végi, copf, és barokk stílusjegyeket elegyítő plébániatemplom. Háromtengelyes volutás főhomlokzatából a hajó testébe visszahúzott torony emelkedik. Középtengelyében kétoldalt fejezetpárkánnyal ellátott falpillérekkel közrefogott faragott vörös márvány kapuzat helyezkedik el, melynek szárkövei fölött törtvonalú, csigás szemöldökgyámon nyugvó képszékes párkány látható. A képszékben csüngő díszes lizénafejezetek között koszorús füzérdísz, a párkány fölött (a karzatablak alatti vakolatkeretes köténymezőben) az építtető család címereit helyezték el. A kapuszárnyakat szegecsekkel felerősített vaslemezek borítják. A kaputengely fölött szegmentíves kórusablak. A főhomlokzat szélső, mély tükrében elhelyezett ablakait vakolatmező köti össze, maguk az ablaknyílások a kapuzat mellett kör alakúak, felettük pedig téglány formájúak. Utóbbiak fölött vakolatkeretelés és egyszerű párkányzat kapcsolódik a tükör felső éléhez. A középtengely ablakai lapos szegmentívesek, valamennyi kőkeretes. A széles falsávokkal és striglifes főpárkánnyal tagolt homlokzat közepén timpanon helyezkedik el. Volutás oromzatának csúcsain lángnyelves, füzéres, copf stílusú kővázák. A torony testén körben ion fejezetű falpillérek között kosáríves ablakok nyílnak. A tornyot legfelül szemöldökös óraíves toronypárkány zárja, alatta órával. A toronysisak alacsony sátortetős, horganylemezzel borított. A homlokzatot alul magas kőlábazat övezi lábazati párkányzattal. Oldalhomlokzatát a hajó szélén egy, a homlokzat további részén 3 pár lizéna tagolja, felül a főpárkány alatt keskeny vakolatsávhoz kapcsolódva - alul ez nincs - közvetlenül a lábazatba fut. A hajót mindkét hosszoldalon két magasra helyezett, lapos szegmentíves, kokeretes ablak töri át. Főpárkánya félhenger-lemez tagozatokból áll. A hajó és a keskenyebb szentély rézsűs falszakasszal kapcsolódik. A szentélyfalon egészen felül szegmentíves, de alacsony ablak helyezkedik el. A szentély félköríves záradékú, az apszis kis beugrás után indul el. A szentély záradékához kitelepítési emlékművet (1946-1996) állítottak fel. A sekrestye hosszhomlokzatát két szinten 4 ablak töri át. Alul két szegmentíves, kőkeretes apácarácsos, felül szintén kőkeretes, de egyenes záradékú ablak helyezkedik el. Oldalt vakablak és szalagkeretes ajtó látható. A hajó nyeregtetejét hódfarkas cseréphéjazat borítja.

Állapotjelentések

2022.01.01 12:11 Zerind állapot: 5 - pont: 45

Mind a templom, mind a környezete gondozott. Figyelemre méltó mellette a Trianon-emlékmű és az ülő Krisztus-szobor.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Kút (3.007 km)
gazdakör (3.154 km)
MÁV állomás (3.205 km)
Kápolna (3.248 km)