Megújulásunk támogatója:  

Malonyai-kastély

azonosító:
7073
törzsszám:
9385
szélesség (lat):
N 47° 21,719'
hosszúság (lon):
E 18° 59,327'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Pest
helység:
helyrajzi szám:
933/77
település KSH kódja:
9690
földhivatal:
Ráckeve Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Volt Malonyai-kastély, 19. sz. Lakás.
:
Beépített környezetben álló, az egykori kastélypark maradványán álló 19. század végi neobarokk, eredetileg földszintes, alapterülete alatt alagsoros (szuterénes) manzárdtetős kastély.
Főhomlokzata előtt, az épületre merőlegesen, kétoldalt földszintes nyújtott alaprajzú uradalmi épületek emelkednek. Oldalhomlokzatai részben a főúttal, másrészt lakótömbökkel határosak.
Az épület magántulajdonban van, jelenleg azonban elhagyatottan és üresen áll. Állapota súlyosan pusztuló. Az épületben utóbb TSZ irodák működtek, majd magánlakások számára végeztek benne átalakításokat. E két funkció során építettek be - a nagyterem kivételével - mindenhová közbülső beton födémet, ezzel emeletessé alakítva át az épület belső terét. Az átépítéssel érintett részeken teljesen kivetkőztették az épületet eredeti jellegéből.
A megosztott funkció igénye szerint alakították át az ablakszerkezeteket és építettek új lépcsősházat is. A homlokzatok vakolt része lábazatok, nyíláskeretelések és profilozott részei, a vakolatból készített sarokarmírozások, főpárkányzat, a homlokzat architektonikus elemei - lizénák, faloszlopok, köténydíszek - hámlanak, több helyen nagyobb felületekben is hiányzik. A klinker téglákból kialakított homlokzati mezők és tükrök állapota jó.
Az ablakszerkezeteknek az eredeti tokjai megmaradtak, de teljes felújításra vagy cserére szorulnak. Az ajtószerkezetek közül csak a tokborításos keretek maradtak fenn, és a nagyterem egyetlen ajtószárnya. A bejárati kapuzat szerkezete eredeti, ajtószárnyai viszont cseréltek.
A hátsó homlokzathoz kapcsolódó külső feljáró lépcsője és a teraszhoz kapcsolódó, átépített lépcsőfeljáró súlyosan rongálódott.
A lépcsőfokok és a kovácsoltvas korlátok egymásra zuhanva hevernek. A nagyterem (nappali) mennyezete stukatúr födém, lényegében teljesen tönkrement.
A többi helyiségbe betonfödém került, kivételt a szuterén dongaboltozatos helyiségsora jelenti, ezek szerkezeti állapota jó. Az utóbbi évtizedek nívótlan átalakításai még e rövid idő alatt sem tudták a kívánt állapotot megőrizni.
A tető-, ill. fedélszerkezet anyaga a gerendázat tekintetében jónak mondható, a lécezet azonban több helyen sérül, és a héjalás cserépborítása több helyen hiányos. Egyes részeken nagyobb kiterjedésben is hiányzik, emiatt több helyen is folyamatosan ázik az épület.
A bádogból préselt tojássorral díszített főpárkányzat hosszabb szakaszokon ép, a timpanonokon és környékükön azonban erősen sérült, több helyen leszakadva lóg. A főpárkányzatot tojássorral díszített bádogborítás fedi, illetve fedte.
A kastély tagolt oldalhomlokzatú tömege révén szabálytalan négyszög alaprajzú területen emelkedik. A körülötte történt beépítés következtében eredeti park részét elcsatolták, feltételezett területén fekszik a jelenlegi lakópark.
Főhomlokzatának karaktere erőteljesen előrehelyezett sarokrizalitokkal és tengelyben álló nagyméretű íves kapuzattal hangsúlyozott.
Kaputengelye széles ívvel záródó bejárati előteret képezve kis kiülésű középrizalitban helyezkedik el. A kapuív fölött íves záródású, nyitott timpanon helyezkedik el. a timpanon keretelését bádogból préselt, alul konzolsorral díszített borítás fedi, amely a főpárkány részeként az egész homlokzaton is körbe fut.
A timpanon íves záródásából manzárdablak lapos szegmentíves ívzáradékán stukkó virágdíszek, fölötte a manzárd ívzáradékában női fej reliefje látható. A timpanonon alsó párkányát csigás, volutás, és kétoldalt párkányzatot mintázó stukkódíszítéssel övezett üres ovális címerpajzs szakítja meg.
A bejárati ívet kétoldalt lizéna keretezi, amelyet alul eredetileg félkör alakban végződő stukkó betétek díszítettek. Két kőbázis fogja közre a széles kapuzat emelet szintjéhez vezető alacsony lépcsőt. Kővázák állhattak rajtuk, amelyek azonban már elvesztek.
A homlokzaton, úgy a fő-, illetve oldal-, és hátsó, park felőli homlokzaton kétféle ablaktípus alkalmazása figyelhető meg. A főhomlokzaton eredetileg nagyméretű, magas félköríves záradékú ablakok voltak, amelyeket az utólagos betonfödém beépítésekor úgy osztottak meg, hogy a felső szinten alacsony félköríves ablak maradt, az alsó szinten pedig egyszerű, kétszárnyú ablakokat alakítottak ki. Ennek megfelelően új szárnyakkal pótolták a régit, de az ablaktokok mindenhol eredetiek.
A homlokzatok széleit vakolatból kialakított sarokrarmírozás kereteli, közöttük a falsávokkal két részre osztott homlokzat falmezőit klinker téglával borították. A magas lábazati sáv vakolt volt, benne az ablakok könyöklőpárkányzata alatt - egyszerűen tagolt vakolatkeretben üres rozettával megjelenő - köténydísz gazdagította a homlokzatot. A lábazati párkány egyébként téglából kialakított, legalul - utólag kialakított - mészkő lapokkal burkolták.
A homlokzati mező vakolatsávval két részre osztott. A rizalitok belső oldalhomlokzatait vakolatkeretes, félköríves záradékú ablak töri át.
Oldalhomlokzatai 3 tengelyesek, lényegében azonos kialakításúak. A társasházak felé eső oldalon a változó terepadottságok miatt a szuterén nyílásai - két vakolatkeretes ablak és kőkeretes lejára - is a terepszint fölé kerültek. A homlokzati nyílások átalakítása és a lizénákkal és falsávval osztott homlokzati architektúra a főhomlokzatéival azonosak.
A szélső ablaktengely előtt utólag kialakított, kőbábokon álló, kovácsoltvas kapaszkodóval ellátott lépcsőfeljáró helyezkedik el. Az egykori parkra néző homlokzatból kiemelkedő rizalit oldalhomlokzatán alacsonyabb, félköríves záradékú, kétoldalt vakolatból készült (fejezetpárkányos) pilaszterekkel keretezett, felül ívelt hajlású szemöldökkel záródó nyílik. A záradékív mezejében volutákkal és Az épület hátsó hosszhomlokzatából a nyolcszög öt oldalával záródó középrizalit lép előre, kétoldalt íves hajlású, tégla boltívvel kialakított kerti lépcsőfeljáró ill. az átellenes oldalon betongerendákkal tartott széles terasz kapcsolódik. Az eredeti ajtónyílásokat utóbb mindkét oldalon elfalazták.
A főhomlokzatéinál kisebb méretű nyílásai a középtengely kivételével egyformák. Itt széles nagyméretű, félköríves záradékú ablak helyezkedik el, kiképzése lényegében megismétli a főhomlokzat középtengelyének gazdag kialakítását.
A lizénákkal keretezett ablak záradékát íves oldalú, nyitott timpanon koronázza, fölötte manzárdablak helyezkedik el, párkánya alatt a timpanon bádogborítású ívéhez kapcsolódó köténydísszel. Az ablakot övező lizénák kváderes mintázatúak, ablakpárkánya alatt szintén széles - vakolatkeretbe helyezett üres rozettával díszített köténydísz húzódik.
Az ablakzáradék félhengerekkel tagolt záradéka fölött félköríves vakolatkeretben egy ugyancsak keretelt fekvő ovális ablak nyílik, stukkó kartusokkal, virágfüzérekkel, növényi girlandokkal és volutákkal, alul Bacchus maszkkal záródva.
A lábazatban három szegmentíves, profilált keretelésű szuterén ablak nyílik a lábazati mezőben, további nyílások a rizalit oldalhomlokzatainál is vannak.
Kartusokkal díszített, üres, álló ovális alakú címerpajzs látható kétoldalt virágfüzérrel övezve. Alul a lábazatban két szuterén ablak helyezkedik el.

Állapotjelentések

2018.07.19 11:30 ngabi állapot: 5 - pont: 108

Felújítva, kifogástalan állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.