Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus plébániatemplom

titulus:
Szent Kereszt felmagasztalása
azonosító:
6441
törzsszám:
2438
szélesség (lat):
N 47° 38,581'
hosszúság (lon):
E 18° 18,866'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
1628, 1
település KSH kódja:
20127
földhivatal:
Tata Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Emelkedőn, szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, a szentély felé kontyolt nyeregtetős épület. A szentély két oldalához csatlakozó emeletes sekrestyével és oratóriummal, Ny-i főhomlokzata elé rizalitszerűen kilépő két toronnyal. Főhomlokzatához széles, teraszosan kiképzett lépcsősor vezet, kapuja felett márványtáblán építési felirat, 1784-es dátummal, felette Esterházy-címer. Csehsüveg boltozatú hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán falazott karzat. Falképek: 1972 (Nemcsics Antal). Berendezés: főoltár, 1788 körül (terv: Grossmann József és Gött Antal, feszület: Schweiger Antal); szószék: 1790 (terv: Gött Antal, kivitel: Vathner Mátyás). A mellékoltárokat 1854-ben alakították át mai formájukra, új oltárképekkel (J. Hermann bécsi festő); diadalíven festmény: 1797 (Hubert Maurer); gyóntatószékek és padok: 18. század vége; vörös márvány lavabo és Majkról származó sekrestyeszekrények; oratóriumban tabernákulum (Billegpuszta?). Orgona: 1904 (Rieger-testvérek). Építtette az Esterházy család. A templom alapkövét 1751-ben tették le (építész: Franz Anton Pilgram), több évi szünet után az építkezés csak 1770-es években folytatódott az eredeti tervek átalakításával (építész: Fellner Jakab). 1784-ben szentelték fel. 1854-ben, 1885-ben 1910-ben tatarozták. A főhomlokzat előtti teret Wälder Gyula tervei szerint rendezték. Fellner Jakab szobra, 1940 (Ungvári Lajos).
külső leírás:
Domboldalban álló, egyhajós épület, egyenes záródású, megközelítően keletelt szentéllyel. Az épületen erőteljes kiülésű, vörösmészkő lábazat fut körbe. Az épület főhomlokzatához, széles, teraszosan kiképzett lépcsősor vezet a Kossuth-tér felől. A nyugati (fő)homlokzat földszinti részének közepét a nagy méretű, aedikulás kiképzésű kapuépítmény uralja. A pilaszterek által közrefogott kétszárnyú kapu félkörívvel záródik. A képszékben felirat látható. A kapuépítmény tetején elmosódott (Esterházy-) címerábrázolás látható. A kapu fölött nagy, félköríves záródású, kőkeretes ablak látható, felette timpanon. E fölött egy egyenes záródású, fekvőtéglány alakú ablak következik, a homlokzaton végigfutó szemöldökpárkánnyal. A homlokzatot háromrészes főpárkány, a középrészt törtívű oromzat zárja, utóbbi közepén kereszt, sarkain vázák láthatók. A középrésztől jobbra és balra egy-egy, a homlokzat síkjából kiugró torony emelkedik. Földszintjükön egy-egy nagyméretű, szegmensíves záródású, vasrácsos ablak nyílik, fölöttük párkány fut végig a tornyok szélességében. Ezek fölött - mindkét tornyon - oszlopok közé foglalva, törtívű párkány alatt, egy kosáríves záródású ablak, még feljebb, a szemöldökpárkány alatt, egy-egy kisebb, szegmensíves ablak jelenik meg, A tornyok oldalain kosáríves, kőkeretes ablakok nyílnak, felettük órapárkány, és az összetett toronysisak következik.
Az északi homlokzat nyugati (torony)szakaszán egy szegmensíves, kőkeretes ablak nyílik a földszinten, felette egy kisebb, szintén szegmensíves ablak látható. Ezt a párkány, illetve a már leírt torony követi. A hajószakasz nyugati oldalán nagy vaskapu látható, melyhez négy vörösmészkő lépcső vezet fel, felette fekvőtéglány ablak. Tőle balra széles, kettős lizéna fut a párkányig, mellette emléktábla. Tőle balra nyílik a kripta kosáríves záródású lejárati ajtaja. Felette nagy szegmensíves ablak látható, majd kettős lizéna, egy újabb ablak, majd egy szintén kettős saroklizéna következik. Ettől balra, a szentélyen, két, kosáríves ablak látható egymás felett. Ezeket egy újabb lizéna követi, majd - egymás felett - újabb két kosáríves nyílás nyílik.
A szentély keleti homlokzatát két oldalt egy-egy széles lizéna zárja, A jobbról és balról csatlakozó sekrestyéken két szinten, egy-egy az előzőekkel megegyező ablak, illetve alul ajtó nyílik. A déli homlokzat megegyezik az északival, azzal a különbséggel, hogy itt a lábazatban két kosáríves ablak nyílik a kriptába, közülük a jobb oldali elfalazott. A délnyugati torony déli falában - hét lépcsőfok magasságban - kőkeretes, egyenes záródású ajtó vezet a toronyba.

Állapotjelentések

2021.06.07 20:04 nviktor állapot: 5 - pont: 25

szépen felujitott templom a belseje is szép lett

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.