Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Nagyboldogasszony
azonosító:
6366
törzsszám:
2573
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
cím:
helyrajzi szám:
263
település KSH kódja:
31990
földhivatal:
Komárom Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Dombtetőn, szabadon álló, egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos, a szentély felett kontyolt nyeregtetős templom, a szentélyhez kétoldalt kapcsolódó, négyzet alaprajzú mellékterekkel. Főhomlokzat főpárkánya fölött timpanon. Síkmennyezetes hajó, szentély és mellékterek, a hajó bejárati oldalán két oszlop tartotta karzat. Toronyalj boltozata közepén 1785-ös évszám. Falképek: historizáló, 1942. Berendezés: historizáló: 1892-1895. Orgona: 1903 (Swoboda & Brauner). Építtette Zichy Miklós a 18. század végén, tornya 1798-ra készült el. 1892-1895 között hajóját meghosszabbították, mai szentélye is ekkor készült. A 20. század első felében a szerviták használatában volt.
külső leírás:
Dombtetőn szabadonálló templom, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, szegmentíves záródású, a hajónál keskenyebb és alacsonyabb szentéllyel, a szentélyhez kétoldalt kapcsolódó, négyzet alaprajzú mellékterekkel. A templomtestet és a melléktereket lekontyolt nyeregtető fedi, előbbi héjazata cserép(?), utóbbiaké fémlemez, a toronysisaké szintén.
Az épületen egyszerű lábazat és - a melléktereket kivéve - egyrészes főpárkány fut körbe. A falfelületeket bemélyedő faltükrök tagolják: a főhomlokzatot három, a hajófalakat hat szakaszra; a mellékterek és a torony oldalain egy-egy tükör.
A főhomlokzat főpárkánya fölött háromszögoromzat emelkedik, fölötte attikafal-szerű felmagasítás vezet át a toronyhoz, melyet a a templomtestéhez hasonló párkány zár le. A bejárat a főhomlokzat középtengelyében nyílik, tagolt szalagkeretes, kissé megemelt, egyenes szemöldökgerendával. A szélső tengelyekben egy-egy szegmentíves záródású, szalgkeretes ablak, zárókővel, a középtengely karzatszintjén hasonló, könyöklővel. Az emeleti szélső tengelyekben félköríves záródású fülkék, keretelésük mint előbb, a torony négy oldalán ablakok, kialakításuk mint a fülkéké. A timpanonban körablak, szalagkerettel, négy zárókővel.
A hajófalak négy-négy ablakának kialakítása a karzatablakéval egyezik, de könyöklő nélküli, a mellékterek ablakai mint a főhomlokzati földszinti ablakai. A szentélyzáródás két ablaka kosáríves záródású, keretelésük mint a többié.
A sekrestyeajtó - kisebb méretben - a főkapuval egyezik.
A templomkertben két kőfeszület, fémkorpusszal, az egyik tövében Mária-alakkal; talapzatuk előlapján felirat, ld. alább.
állapot leírása:
Kívül belül felújításra szolgál.

Állapotjelentések

2011.05.15 10:15 Patikus állapot: 5 - pont: 22

Nagyon szépen felújított, kitünő állapotú, gyönyörű templom.
Vasárnap délelőtt voltunk ott, de sajnos zárt ajtók vártak.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.