Megújulásunk támogatója:  

Reáliskola (Megyei Levéltár)

azonosító:
6180
törzsszám:
2318
szélesség (lat):
N 47° 47,496'
hosszúság (lon):
E 18° 44,349'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
gimnázium
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
jelenlegi típus:
levéltár
jelenlegi altípus:
állami levéltár
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
17356
település KSH kódja:
25131
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Zártsorú beépítésben álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős épület, amely a Széchenyi tér 1. sz. alatt álló Vak Bottyán-palota (Városháza, trsz.: 2352) U alakú épülettömbjét zárja le a Deák Ferenc u. felől. Utcai homlokzata enyhe kiülésű, attikával lezárt középrizalit, az attika párkányán Esztergom város címere. A homlokzat két szélső tengelyében egy-egy vízszintes záradékú bejárati kapu. Belső terei jórészt boltozottak, részben 19. század végi nyílászárók. Építtette a "nemzeti oskola alapítvány" közadakozásból, 1853-1854 között (építész: Hild József, kivitelező: Prokopp János). 1857-1911 között reáliskola, 1911-től főreáliskola volt. Átalakítva 1964-1965-ben.
külső leírás:
Szabálytalan alaprajzú egyemeletes épület, a Széchenyi tér 1. szám alatt álló városháza U-alakú épülettömbjét zárja le a Deák Ferenc utca felől. Az utca hosszával párhuzamosan elnyúló téglalap alaprajzból az udvar felé középen szélesebb és rövidebb, jobb oldalon keskenyebb és hosszabb épületszárny ugrik ki.
Deák Ferenc utcára 10 tengelyes, szimmetrikus elrendezésű, középrizalitos főhomlokzat. Széles, sima, enyhén kiugró lábazat. Magasabb középrizalit lábazat felett függőleges, a két szint ablakait befoglaló, enyhén kiülő falmezőkkel tagolt. Tagozott profilú, a szélső homlokzatrészek kapui felett golyvázott osztópárkány. Osztópárkány a középrizaliton csak az ablakkeretelések fölött, azok szélességének megfelelően jelentkezik.
Alsó szinten lábazat felett teljes homlokzaton egyforma keretelésű ablakok: kissé bemélyített félköríves faltükörbe helyezett egyenes záródású ablak. Félköríves mező íves részén levéldíszes konzolokon nyugvó, lépcsőződő, félköríves szemöldök. Két szélső tengelyben falsíkból enyhén kilépő egyenes zárású, övpárkányig felnyúló pilaszterekkel keretezett kapuk. Kaput keretező pilaszter fejezete négyzet alakú, mélyebb mezőt lapos négyzetes keret fog közre, rajta lemeztag. Kapu ajtószárnyai felett összetett felülvilágító ablak.
Középrizalit második szintjén félköríves, szélső homlokzatrészeken egyenes záródású ablakok. Középrizalit ablakai földszinti ablakokkal azonos keretben, konzolain női fejek; félköríves szemöldök felett lábazattól induló faltükröt egyenes, tagozott párkány zárja. Szélső homlokzatrészeken ablakok négyzetes fejezetű lizénákkal keretelve, szemöldökként fekvő téglány alakú tagozott faltükör. Szélső homlokzatrészeken tagozott főpárkány. Középrizaliton levéldíszes konzolokon nyugvó, falsíkból kiugró törpegaléria, az ívek közt levéldíszes tondókkal; felette tagolt főpárkány; sima, tagolatlan, középen magasabb attika; kiugró középrészen Esztergom város címere.
Udvari homlokzaton a jobb oldali kiugró épületrész a városháza épületéhez csatlakozik, homlokzatuk egybefüggő, közös függőfolyosóval. Városháza épületéhez kapcsolódó homlokzaton földszinten három egyenes záródású ablak; emeleten függőfolyosó, három egyenes záródású ablak. Mellette utcai szárny udvari homlokzatán földszinten félköríves záródású, összetett ablak, emeleten egyenes záródású ajtó és félköríves záródású, összetett ablak. Középen kiugró épületrész homlokzata háromszögű oromzatos, széleken végigfutó sima falsávok. Végigfutó kőlábazat, földszinten két egyenes zárású kőkeretes ajtó; emeleten négy félköríves, osztott ablak; oromzaton középen kör alakú szellőző; szellőző két oldalán egy-egy kis méretű, négyzetes szellőzőnyílás. Kiugró épülettömb jobb oldalhomlokzatán egyenes záródású nyílások; földszinten négy kis ablak, emeleten két ablak. Telek bal oldala felé néző oldalhomlokzatán földszinten jobbra ajtó. Épület utcai szárnyának jobb oldali udvari homlokzatszakasza két szélen végigfutó sima falsáv, földszinten középen félköríves keretben egyenes záródású kapu, kétoldalt félköríves összetett ablakok; emeleten három félköríves összetett ablak. Cserépborítású nyeregtető.
állapot leírása:
Felújítás alatt (2002.05.23.)

Állapotjelentések

2011.02.05 13:07 Bamby állapot: 3 - koordináta: N 47° 47,496' E 18° 44,348' - pont: 6

Állapota közepesnek mondható, komoly vakolat- és festékhibák láthatók rajta.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Együttes (0.015 km)
Lakóépület (0.021 km)
Brunner-ház (0.033 km)
Lieb-ház (0.035 km)
Niedermann-ház (0.043 km)
Etter-ház (0.058 km)
Együttes (0.076 km)