Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus plébániatemplom

azonosító:
5725
törzsszám:
2193
szélesség (lat):
N 47° 48,856'
hosszúság (lon):
E 19° 47,368'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Heves
helység:
cím:
helyrajzi szám:
347
település KSH kódja:
8323
földhivatal:
Gyöngyös Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Háromhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású templom. A hajóhoz D-en előcsarnok, a szentélyhez É-on sekrestye csatlakozik. A szentély és a torony sarkain támpillérek állnak. A templom két gótikus bejárata a toronyba és a D-i előcsarnokba nyílik. A szentélyen négy, a D-i mellékhajón három kétosztatú valamint egy kör alakú gótikus ablak van. A sekrestye és az É-i mellékhajó két-két ablaka barokk. A torony hat szintes, melyekből az alsó négyzetes alaprajzú, míg a többi nyolcszögletű. Falait lőrés- és osztott csúcsíves ablakok törik át. Toronyalja ülőfülkés. A főhajó csillagboltozatos, a D-i mellékhajó hálóboltozatos, míg az É-i barokk mellékhajót élkeresztboltozat fedi. A hajók Ny-i oldalán karzat. A két boltszakaszos szentély keresztboltozatos. Az élkeresztboltozatos sekrestye barokk ajtaja a szentélyből nyílik. Falképek: a szentélyben és a főhajóban középkori falfestménytöredékek. Berendezés: 17-18. század; főoltára és mellékoltár: 17. századi; keresztelőkút, 18. század; É-i mellékhajóban Szentsír, 1839 és Lourdes-i barlang. A mai templom fő tömegében a 15. században épült. 1748-1751 között építették É-i mellékhajóját, a karzatot, és újjáépítették a sekrestyét. 1829-ben, 1887-ben és 1946-ban tatarozták. Helyreállítva: 1976 (építész: Koppány Tibor).
külső leírás:
A falu közepén levő kis dombon álló keletelt háromhajós templom a homlokzat síkja előtt emelkedő négyzetes toronnyal, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, négyzet alaprajzú déli előcsarnokkal, az északi mellékhajó folytatásaként a szentély É-i oldalához kapcsolodó sekrestyével. Szentélye, tornya támpilléres, héjazata műemléki pala. Az épületen lábazat és a főhajó eresze alatt festett párkány fut körbe. Kőből rakott kőrítőfal veszi körbe.
A templom Ny-i homlokzatát a torony határozza meg. Sarkain támpillérekkel erősített, négyzetes földszinti tömbjének középtengelyében nyílik a gazdagon tagolva, lépcsőzetesen kialakított kőkeretes kapu. A szintet osztópárkány választja el a következőtől: ez már nyolcszög alaprajzú. Újabb osztópárkány, majd a következő szint következik; ezt követi az órák szintje, s közvetlenűl efölött a toronysisak alatt levő, faszerkezetű körfolyosó alépítménye, melyet konzolok tartanak és a főpárkány zárja le. Az első két szintet lőrés-ablakok, a harmadikat váltakozva lőrés- és osztott csúcsíves ablakok tagolják.
A D-i homlokzat előcsarnoka harántirányú nyeregetetővel fedett, kapunyílása félköríves záródású. A D-i mellékhajó és a szentély ablakai csúcsíves mérműves ablakok. E mellékhajó K-i falában gótikus körablak.
Az É-i, barokk mellékhajó falát két ablak tagolja.
állapot leírása:
A toronynál külső vízfolyások.

Állapotjelentések

2019.01.03 16:02 carmin állapot: 5 - pont: 16

Változatlanul nagyon jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.