Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
477
törzsszám:
15310
szélesség (lat):
N 47° 30,084'
hosszúság (lon):
E 19° 3,171'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
24630
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Háromemeletes, romantikus sarokház, Wieser Ferenc, 1855-1857.
:
Háromemeletes, belsőudvaros romantikus bérház a Hercegprímás és a Szent István tér sarkán. A háromemeletes épület homlokzata a földszinten mindkét oldalon 1-5-1, az első emeleten 3-6*2-3, a második és harmadik emeleten pedig a Szent István téri főhomlokzaton 2-3+4+3-2, a Hercegprímás utcai oldalhomlokzaton 2-3*3-2 ablaktengely-osztású. Az épület homlokzatát a második emeleten övpárkány és keskeny könyöklő-szalag által közrefogott mellvédsáv, a harmadik emeleten az előbbihez hasonló, de kettős sáv tagolja és a harmadik emelet fölött - két, szalagokkal közrefogott sáv közé illesztett - moreszk-gótizáló vakárkádsorral díszített magas térdfal zárja le, amelyet csekély kiülésű egytagú, pártasorral ellátott párkány koronáz. Az épület hangsúlyosan falsávozott földszinti és - alárendelt - első emeleti egységes tömbjén árkádsorokkal áttört két magas emeleti szint ül. A homlokzatokat a sarokrizalitok - a második és harmadik emeleten sík falmezőkkel keretezett - tömbjei fogják közre. A földszinti csúcsíves záródású falnyílásokat ékmezős, tükörrusztikázott kvádersávozású záradékkeretekkel látták el. Az első emeleten kettesével, illetve hármasával kapcsolt ablakok arab patkóalakú íveit hasonló záradékkeretekkel látták el; e nyílások egyes elemeit vakolt törpeoszlopok választják el egymástól. A második és harmadik emeleti háromkaréjos, arab csúcsíves záradékú ablakok romantikus indafejezetű féloszlopok között helyezkednek el. Az ablakhármasokat kettőzött féloszlopok fogják közre, illetőleg vakfülkék kapcsolják egymáshoz. Az ablakkönyöklők alatt törpe-árkádokkal díszített mellvédek kaptak helyet. Az ablakok záródásai felett tagozott, arab csúcsíves szakaszokból összeállított és csúcsívvel lezárt feltétek emelkednek. Ezek vonalában a kettőzött féloszlopok közét csúcsívvel képezték ki, úgy, hogy a két oszlop együttesen csúcsívre ültetett leveles fejezetet alkot. Felettük rövid, kannelurázott fél-nyolcszög alaprajzú rövid pillérszakaszok helyezkednek el. A második és harmadik emeleti ablakok felső keretezései és feltétei romantikus fogsor-, tojássor-, illetve indadísz-betétesek. A harmadik emeleti ablakhármasok középső feltétein négykaréjos gótizáló vakablakok helyezkednek. A magas mellvédfal felső, mintegy képszékként kiképzett sávjában indaornamenssel ellátott romantikus tárcsadíszek láthatók.

Állapotjelentések

2020.05.10 10:47 Acageo állapot: 4 - pont: 30

Az utcának talán a legimpozánsabb lakóháza, ám az állapota távolról sem tökéletes.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.021 km)
Lakóépület (0.055 km)
Lakóház (0.068 km)
Lakóépület (0.072 km)
Lakóépület (0.072 km)
Lakóház (0.084 km)
Lakóház (0.084 km)
Lakóház (0.087 km)