Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Anna
azonosító:
2366
törzsszám:
6828
szélesség (lat):
N 46° 10,964'
hosszúság (lon):
E 19° 32,032'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
0290/16
település KSH kódja:
28486
földhivatal:
Kiskunhalas Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A Redl-kastély (trsz.: 692) É-i bástyája helyén épült, kereszthajós, nyeregtetős templom, színes mázas, Zsolnay-féle kerámiacserép héjalással. Szentélye, a kereszthajó szárai és a DK-i hajófalhoz kapcsolódó kápolna poligonális záródású, a szentély DK-i falához a kereszthajószár másik oldalán kétszakaszos, emeletes oratórium kapcsolódik. A földszintes sekrestye és előtere a kereszthajó és az oratórium elé épült. Támpillérekkel tagolt homlokzatain csúcsíves nyílások, az ablakok mérművesek. A templom homlokzatain díszítőfaragványok, szobrok, domborművek. A főbejárat fölött angyal, feliratszalaggal: 1905. A belső bordás boltozatos, bimbós fejezetű, karcsú pillérekkel, a hajó bejárati oldalán kőkonzolokra ültetett, áttört kőrácsos karzattal, a szentélyben faragott mellvédes oratóriummal. Berendezés: jellemzően 19. század vége, korábbi darabokkal kiegészítve. Báró Redl Béla 1861-1863 építtette a jelenlegi kastélyt és É-i bástyájában kápolnát alakított ki. 1893-ban a kápolna azonban már kicsinek bizonyult, mivel a környékbeli nép plébániatemplomául is szolgált. Az új templom építését határozta el, az építkezés 1905-ben fejeződött be (építész: Wágner Károly?). A kastély részét képező templom plébániatemplomi rangot kapott.
külső leírás:
A Redl-kastély É-i bástyája helyén épült, eredetileg a kastéllyal összeépített templom. Homlokzati középtornyos, szentélye a nyolcszög öt oldalával záródik, kereszthajója a főhajónál alacsonyabb. A hajó D-i oldalához alacsonyabb, szintén poligonális záródású kápolna csatlakozik, a D-i szentélyfalhoz kétszakaszos oratórium; a sekrestye és előtere a D-i kereszthajószár, az oratórium és a D-i szentélyfal elé épült. A kastéllyal egykor az összeköttetést a sekrestye előtere és a K-i kastélyszárny közötti üvegfolyosó biztosította; ma csak tetőjének fémváza van meg.
Az épület körben lépcsős támpilléres, körbefutó lábazattal és a hajón, a szentélyen és a kápolnákon ívsoros főpárkánnyal. Az oratórium-szakaszok vimpergásak. A sekrestye és a kereszthajó-szárak főpárkányáról áttört kőkorlát, ill. pártázat emelkedik. A hajó, szentély, kereszthajó-szárak, oratórium tetője és a kúszóleveles toronysisak színes, mázas cseréppel fedett, a sekrestye lapos tetője fémlemezzel borított. A hajó tetőgerincén a diadalív vonalát huszártorony jelzi, a szerkezetileg exponált helyeken (támpillérek) fiatornyok vannak. Az ablakok csúcsívesek; a torony karzatszintjén és az É-i kereszthajó-szár zárófalán körablak van.
A főhomlokzatot a torony uralja; két oldalához csak egy-egy alacsonyabb, áttört attikás toldaléktér kapcsolódik. Földszintjének középtengelyében csúcsíves, bélletes kapu nyílik, ívmezejében a keresztrefeszítés domborműves jelenetével, a kapunyílás előtt alacsony díszrács van. A földszintet lezáró párkány fölött van a karzatszint a már említett körablakkal; alatta kúszóleveles vimperga alatt majolika dombormű nyolcszögű keretben (Mária a gyermek Jézussal); ez alatt angyal, írásszalaggal (rajta 1905-ös évszám). A körablak fölött domborművű, leveles szárvégződésű kereszt van. A karzat párkánya fülütt még két toronyszint emelkedik, egymástól szintén párkánnyal elválasztva; a felső zárópárkányán ablakai túlnőnek, ezzel és a párkány alatt és fölött megjelenő díszítőfaragványokkal, a párkány fölött négyszögűből nyolcszögűbe alakítva "növekszik át" a felső szint a toronysisakba. A tornyon a templom egészére jellemző gazdag ornamentális faragás figurális elemekkel bővül: a már említett homlokzati domborművek mellett a támpilléreken hat szobor (Szent Máté, Márk, János evangélista, Szent Péter, Pál és András apostol - a Historia Domus szerint "Hiroszek magyar szobrász" művei) áll.
állapot leírása:
Veszélyeztetett, mert nem nagyon használják. 1998-ban pl. a sekrestyében egy nagy fagyásos beázás volt, amit a használat hiánya miatt nem is rögtön vettek észre.

Állapotjelentések

2010.10.31 16:35 carmin állapot: 3 - pont: 18

Sajnos semmi nem változott, tovább romlik a templom állapota.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Redl-kastély (0.074 km)
pörkölő üzem (13.751 km)
Lakóépület (13.788 km)
Lakóépület (13.832 km)
Lakóépület (13.844 km)
Lakóépület (13.855 km)
Lakóépület (13.863 km)