Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Péter és Pál apostolok
azonosító:
2308
törzsszám:
605
szélesség (lat):
N 46° 25,607'
hosszúság (lon):
E 19° 29,004'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
4580
település KSH kódja:
32434
földhivatal:
Kiskunhalas Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, kereszthajós, íves szentélyzáródású, DNy-i homlokzati tornyos, a szentély és keresztszárnyak fölött kontyolt nyeregtetős, a négyzet fölött kúptetős templom. Szentélyének mindkét oldalához alacsonyabb mellékterek kapcsolódnak. DNy-i homlokzata középtengelyében kapu, zárókövében évszám: 1770, fölötte a falon ország címeres építési emléktábla: 1770. A két szélső tengelyben félköríves szoborfülkék, Szent Péter és Szent Pál szobraival. Csehsüveg boltozatos hosszhajó, dongaboltozatos kereszthajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Az előcsarnokban két építési és kifestési emléktábla: 1944. Falképek: 1944 (Karol Malczyk és Pawlik Milada lengyel menekültek). Festett üvegablakok: 1927, 1942. Berendezés: jellemzően 19. század; fő- és két mellékoltárkép: 18. század második fele. 1766-ban Mária Terézia parancsára a város telket ajándékozott a katolikus egyháznak templom, paplak és iskola céljára. A templom a Királyi Vallásalap költségén 1769-1770 között épült (építész: Gföller Jakab). 1937-1940 között bővítették (építész: Fábián Gáspár, kivitelező: Kapuvári Gusztáv, Menczer Henrik, Tóth Lajos). A templom előtt: Mária a gyermek Jézussal szobor; feszület, a kereszt tövében Máriával, hiányos; Szentháromság-szobor, 1910; Kálvária-szoborcsoport, 19. század eleje (trsz.: 6673).
külső leírás:
Kereszt alaprajzú, szegmentíves szentélyzáródású, szabadonálló templom a szentélyszakaszhoz kétoldalt szimmetrikusan csatlakozó mellékterekkel, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal. A templomtest palával, a torony fémlemezzel fedett. A négyzet fölött kupoladob emelkedik, kúptetővel, fémlemez-fedéssel.
Az épületen lábazat és egyrészes párkány fut körbe. Főhomlokzata kétszintes, a párkány fölött még két toronyszinttel, melyeket egyrészes osztópárkány választ el egymástól. A torony főpárkánya háromrészes, képszékekben mind a négy oldalon óra helyezkedik el. A főhomlokzat nyílásai kettősen, a többi homlokzatéi egyszeresen befelé lépcsőződő faltükrökben foglalnak helyet, a főhomlokzat középtengelyét rizalit hangsúlyozza. A főkapu szegmentíves záródású, tagozott, füles, szalagkeretes, lábazatos kőkerettel. Zárókövében évszám: 1770, fölötte címeres, faragott kőtábla, szintén felirattal (ld. alább). A kapu fölött félköríves záródású, tagozott szalagkeretes, vállköves-záróköves, könyöklővel ellátott ablak nyílik, két oldalán - a szélső faltükörben - egy-egy megegyező méretű szoborfülke, bennük az odaillőnél kisebb barokk szobrok: Szt. Péter és Szt. Pál.
A főpárkány fölött az átvezetést a toronyhoz voluták biztosítják, rajtuk kővázák, az első toronyszintet szemöldökgyámos, a másodikat mind a négy oldalán a főhomlokzatéval megegyező ablakok nyitják meg. A torony négy sarkát kettős lizénák hangsúlyozzák.
Az oldalhomlokzatok ablakai szegmentíves záródásúak, tagozott szalagkerettel, zárókővel.

Állapotjelentések

2010.12.05 12:25 carmin állapot: 5 - pont: 4

Változatlanul jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Együttes (0.010 km)
iskola (0.049 km)
Lakóépület (0.059 km)
Lakóépület (0.061 km)
Lakóépület (0.067 km)
Lakóépület (0.067 km)
Lakóépület (0.080 km)
Krammer ház (0.080 km)
Lakóépület (0.083 km)