Megújulásunk támogatója:  

Református templom

azonosító:
2300
törzsszám:
601
szélesség (lat):
N 46° 20,700'
hosszúság (lon):
E 19° 22,950'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
2244
település KSH kódja:
32434
földhivatal:
Kiskunhalas Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, egyenes záródású, K-i homlokzati tornyos templom, a záródás fölött kontyolt nyeregtetővel. A K-i homlokzatot pilaszterek tagolják, a főpárkány fölötti középső szakaszban timpanon, mögötte attika, szélein vázákkal. Kapu a középső szakaszban. Oldalhomlokzatain, falpillérek között mélyített, félköríves záródású falfülkék. Csehsüveg boltozatos belső tér, három oldalon falazott karzat. Berendezés: jellemzően 19. század első fele: három tölgyfaajtó: 1821 (Tomo Imre asztalos); szószék: 1821 (Jaquitz pesti asztalos terve alapján: Oberfrank Antal asztalos, Molnár Mihály képfaragó, Lieb Antal egri aranyozó); márvány úrasztala: 1883. Orgona: 1848 (Bárány Lajos). A reformátusok első temploma 1667-ben épült, melyet 1702-ben és 1772-ben bővítettek. 1813-ban a templom átépítését határozta el a gyülekezet. Az addig Ny-i oldalon lévő tornyot lebontották és a K-i homlokzaton építették föl 1816-ban (építész: Schwörtz János). Az épületet megnagyobbították 1816-1823 között (építész: Schwörtz Frigyes, kivitelezők: Branstädter János ácsmester, Lechner János). 1903-1904-ben új, magasabb toronyfedés készült (kivitelezők: Gál Sándor és Gyugel Kálmán). A külső hajófalon: Csokonai Vitéz Mihály emléktáblája, 1995; szégyenkő, 1872 előtt.
külső leírás:
Református templom, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, hajója fölött cserépfedésű tetővel.
Lábazata, triglifes, háromrészes főpárkánya körbefut az épületen, főhomlokzatának középtengelyében a párkány fölött timpanon emelkedik (mögötte attika, szélein 1-1 vázával), benne napmotívum. Széleit dór pilaszterek zárják le (1-1), hasonlóképpen a középrizalitéit (2-2).
Tornya a párkánytól még két szint, a másodikat mind a négy oldalon óra zárja le. A két toronyszint között erőteljes, kétrészes osztópárkány huzódik. A főhomlokzat és a torony nyílásai félköríves záródásúak - az első toronyszint kivételével - vállköves, záróköves szalagkeretelésűek. Könyöklővel és szemöldökkel vannak ellátva, a toronyablakok bojtos köténydísszel is.
Az oldalhomlokzatok kialakítása fülkés: a boltozatot hordó pillérek nem lépnek a falsík elé, hanem maga a fal lép vissza közöttük félméternyit, így alakulnak ki a félköríves lezárású fülkék. A pilléreket dór pilaszterek hangsúlyozzák, a fülkék keretelése ívesen mélyül befelé, az ívben tükrökkel. Vállpárkány tagolja, fölötte zárókő. A középtengelyükben elhelyezkedő ablakok kosáríves záródásúak, tagolt szalagkerettel, könyöklővel, köténydísszel.

Állapotjelentések

2010.12.05 11:26 carmin állapot: 5 - pont: 4

Változatlanul jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Szélmalom (6.159 km)
Orczy-kastély (6.519 km)
Lakóépület (7.052 km)
Lakóépület (7.145 km)
Lakóépület (7.146 km)
Hengermalom (7.301 km)