Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
12120
törzsszám:
16219
szélesség (lat):
N 47° 30,306'
hosszúság (lon):
E 19° 4,429'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
eredeti altípus:
bérház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
többlakásos lakóház
jelenlegi altípus:
bérház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
33825 (környezet: 33824, 33826, 33828, 33966, 33967, 33917)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
"U" alaprajzú, kétemeletes, héttengelyes épület zártsorú beépítésben. A baloldali első tengelyben kovácsoltvas kapu nyílik, a pinceszint ablakai felett félköríves nyílású földszinti ablakok sorakoznak, az első és második emelet díszes figurális és építészeti tagozatokkal díszített. A kapubejárat donga és élkeresztboltozattal fedett. A belső ajtó felett figurális stukkó csoportkompozíciót alakítottak ki. A lakások az udvarról, illetve a két szinten végigfutó körfolyosón érhetők el. A bejárati lépcsőházzal szemközt a hátsó traktusban toronyszerű lezárás látható.
külső leírás:
ÉNY-DK tájolású, héttengelyes, kétemeletes épület. Az épület két oldalához épületek jelenleg nem csatlakoznak, a csupasz tűzfal látszik. A jobb oldalon bontási munkálatok folynak, illetve baloldalán az egykori Erzsébet Leányárvaház, ma az Állatorvosi Egyetem karának kertje húzódik. A földszint és az emeleti szintek karakteresen elkülönülnek egymástól. A pinceszint szellőző nyílásai a padka szintjével azonos magasságban kezdődnek. Balról a hatodik tengelynyílásban rozsdás bádog ajtó jelzi, hogy ott valaha műhely, vagy bolthelyiség volt, mellette befalazott nyílás.
A földszint bal első tengelye a félköríves bejáratnak, majd a további hat szintén félköríves nyílású, erősen kiugrasztott könyöklőpárkánnyal ellátott ablaknyílásnak ad helyet. A földszinten vakolat armírozás dominál. Az első szintet párkányzat választja el a földszinttől. Ez a szint a legdíszesebb: ablakainak keretezése tagoltabb, kifinomultabb. Az ablakok alatt szalagszerű köténydíszek, a fogrovatos szemöldökpárkány feletti mezőben a párkányzaton ülő, kisméretű gömbre támaszkodó sisakos alakok kerültek. A párkányzat két oldalon herma alakos pilaszterekre támaszkodik.
A második emelet ablakai szintén köténydísszel ellátottak, ám szemöldökpárkánya egyszerűbb, konzolos - architrávos lezárást kapott. A koronázópárkányon pajzsot tartó sellők sora, felettük fogrovatos sáv, majd rozetta díszes konzolsor fut végig.
A bejárati ajtó szép kovácsoltvas kidolgozást kapott. Az ajtó mögött három szakaszos, sárgára festett bejárati csarnok kapott helyet, melyet rozetta díszes hevederek választanak el. A két szélső dongaboltozatos, míg a középső élkeresztboltozatos lefedésű. A három szakaszt követően ajtónyílás látható, mely felett a boltmezőben alakos kompozíciót mintázó gipszstukkó dísz került. A figurák erősen sérültek, így témája bizonytalan. A hevedereket, a falpillérek fejezeteit és a figurális díszítményt vörösre festették.
állapot leírása:
Az ingatlan állapota eléggé leromlott. A vakolat sok helyen lehullott, folyamatosan potyog, a falak nedvesek. A lépcsőház és az udvar elhanyagolt képet mutat.

Állapotjelentések

2010.11.01 13:18 rlevente állapot: 4 - pont: 5

Kisebb hibák, falfirkák, felületi javítások láthatók.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.