Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Kereszt felmagasztalása
azonosító:
12098
törzsszám:
11293
szélesség (lat):
N 47° 31,306'
hosszúság (lon):
E 17° 9,907'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Győr-Moson-Sopron
helység:
helyrajzi szám:
164 (környezet: 74/1, 100, 167/1, 54, 55/1, 56, 74/2, 163/2, 163/1, 165/1, 165/3, 165/4, 167/2, 167/3)
település KSH kódja:
13912
földhivatal:
Csorna Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A fésűs beépítésű település északi oldalán, háromszög alakban kiszélesedő téren emelkedő, támpillérekkel megerősített, egyhajós templom poligonális szentéllyel, nyugati homlokzati toronnyal. A hajót és a szentélyt fiókos dongaboltozat fedi, az oldalfalakat egyszerű alakítású pilaszterek tagolják, a szentélyt a hajótól vaskosabb hevederív választja el, a bővítmények síkmennyezetesek. A hajó nyugati végében fa karzat, orgona (XIX. sz.), faragott padok XVIII-XIX. század. Faragott szobordíszes, festett barokk főoltár (XVIII. század közepe, második fele) és egykorú szószékének töredékei (Szent Mihály szobor, Csodálatos halászat). A templom kifestése XX. századi.
külső leírás:
A római katolikus templom a fésűs beépítésű falu középrészén, a település főutcájának északi oldalán, ék alakban kiszélesedő téren fekszik. Kisméretű, longitudinális elrendezésű, egyhajós épület nyugati oldalát toronnyal, keleti végén a nyolcszög három oldalával záruló apszissal. A szentély két oldalán négyzetes alaprajzú, sátortetővel fedett tér bővíti. A téglából falazott, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel fedett épület hosszházát két-két vaskos, lépcsőzetes elrendezésű támpillér, nyugati homlokzatának középrésze felett emelkedő torony alsó szintjét pedig rézsűs kiülésű támfal támasztja. A poligonális szentély keleti falát két karcsúbb, lépcsőzetes elrendezésű támpillér tagolja. A karcsú, négyzetes alaprajzú tornyot gúla alakú sisak koronázza, a sarkokon egy-egy díszítménnyel. A torony homlokoldalán mély szegmensíves lezárású kapu és felette kisméretű, tompaszögű oromzattal zárt ablak található. A torony felső szintjén oldalanként egy-egy félköríves lezárású ablak látható. Az északi hajófal ablaktalan, a délit két, félköríves lezárású ablak tagolja. A szentély két oldalán szélesebb, de alacsonyabb félköríves ablakok láthatók. Az északi, sekrestyeként funkcionáló bővítmény keleti falán utólagosan kialakított egyenes lezárású ajtó látható. A déli (ma oratórium) bővítmény déli falát két félköríves lezárású ablak töri át, a nyugati és a keleti falon egy-egy vaknyílás látható. A nyugati félköríves lezárású ablakot, a keleti egyenes lezárású ajtót imitál. A templomot kívülről sötétsárga színű kőporos vakolat borítja, a nyílásokat világosszürke színű szalagkeret övezi.
állapot leírása:
Az épület állapota rossz, mielőbbi felülvizsgálatot és műemléki helyreállítást igényelne. A külsőn a vakolat mállik, a lábazati zónában és a falkorona sávjában, valamint a támpilléreken a vakolat összefüggő felületeken lekopott levált, a falkorona körüli és a támpilléreken látható kopásokat részben a csatorna rossz állapota is okozhatja (a templom külső, kőporos- /lábazati zónában és nyíláskeretek körül/cementes vakolata elég régi ).
A falak láthatóan kívül, belül vizesednek. A belsőben, a karzataljban, a hajófalak mentén és a szentélyt a hajótól elválasztó pilaszterek lábazatánál a kifestés és a vakolat is nagyobb összefüggő felületeken levált. A belsőben a falak felső részein is vizesedés nyomai láthatók.
Komoly problémára utalhatnak a szentély déli oldala mellett álló bővítmény külső és belső falán egyaránt látható, hosszan futó vastag repedések és a toronybelső oldalfalain látható (részint talán falelválásokat jelző) nagyjából függőleges repedések. A déli melléktér esetében a repedés a keleti fal és a szentély csatlakozása illetve a falkorona mentén, a déli falon a falkorona mentén fut, majd az ablakzáradék felett függőlegesen befordul. A toronybelső vakolatlan, az egyes szinteket elválasztó gerendák, deszkák sérültek, korhadtak. A berendezési tárgyak közül a padok kopottak, a fakarzat egyes gerendái, deszkái sérültek. A főoltár és a szószék maradványai fehérre, ornamenseik, tagozataik aranyszínűre vannak festve, a festmények és szobrok állapota kisebb sérülésektől, repedésektől eltekintve jó, de valószínűleg szakértői vizsgálatot, beavatkozást igényelnek. A templom környezete ápolt, rendezett. Öntött műkő elemekből álló (áttört, díszített), részben téglából falazott kerítése helyenként sérült, felületei kopottak, ez is felújítást igényelne.

Állapotjelentések

2010.06.12 12:52 carmin állapot: 3 - pont: 12

Változás nem történt az utolsó jelentés óta.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.