Megújulásunk támogatója:  

Új zsinagóga

azonosító:
11982
törzsszám:
11306
szélesség (lat):
N 46° 15,246'
hosszúság (lon):
E 20° 8,531'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
zsinagóga
eredeti típus:
neológ zsinagóga
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
zsinagóga
jelenlegi típus:
neológ zsinagóga
megye:
Csongrád
helység:
helyrajzi szám:
3222/1 (környezet: 3222/2, 3215, 3216, 3217, 3218, 3221, 3227, 3228, 3229, 3245, 3258, 3268, 3220, 3223, 3231, 3246, 3259)
település KSH kódja:
33367
földhivatal:
Szeged Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A telek közepén elhelyezkedő, kerttel körülvett épület alaprajza centrális elrendezésű: görögkeresztre szerkesztett tömegének uralkodó eleme a kiemelkedő csegelyes kupola. Homlokzatai egyforma kialakításúak, nyugaton előcsarnok, keleten az oltárfal mögötti rész nyújtja meg kissé az épületet, s ad hosszanti hangsúlyt a belső térnek. A gazdag díszítésű homlokzatokon és templomtérben az eklektikára jellemző, de rendkívüli egységben tartott stíluskeveredéssel találkozhatunk: barokkos kupolaformálás, gótikus ill. mór nyíláskeretelések, kőrácsok, boltozási megoldások, román ill. bizáncias stílusú oszlopfejezetek, szecessziós ívű ornamensek jellemzik az épületet. A belső tér kiemelten hangsúlyos részei a kupolabelső és a keleti oltárfal. Figyelemreméltóak a zsinagóga építésze által tervezett felszerelési tárgyak, bútorzatok. (Tervezte: Baumhorn Lipót.)
külső leírás:
A telek közepén elhelyezkedő épület alaprajza centrális elrendezésű: görögkeresztre szerkesztett tömegének uralkodó eleme a kiemelkedő csegelyes kupola. Homlokzatai egyforma kialakításúak, nyugaton előcsarnok, keleten az oltárfal mögötti rész nyújtja meg kissé az épületet, s ad hosszanti hangsúlyt a belső térnek. A gazdag díszítésű homlokzatokon az eklektikára jellemző, de rendkívüli egységben tartott stíluskeveredéssel találkozhatunk: barokkos kupolaformálás, gótikus ill. mór nyíláskeretelések, kőrácsok, román ill. bizáncias stílusú oszlopfejezetek, szecessziós ívű ornamensek teszik még dekoratívabbá az amúgy is mozgalmas kontúrú épületet.
A főbejárat a Jósika utca felőli homlokzaton nyílik. A hármas kapuzat valamennyi nyílása - melyek közül a középső a legszélesebb - háromkaréjosan záródik, felettük egy-egy háromszögű orom látható, az ajtónyílásokat egymástól bizáncias fejezetű oszlopok választják el. A kapuzat fölött hatalmas, három részre osztott, szintén háromkaréjos záródású ablak, mely az előcsarnok megvilágítását biztosítja. Az ablakok felső részét ívekből szerkesztett kőrácsok tagolják, a színes ablaküvegek a régi és az új zsinagóga képét, valamint szimbolikus növényi motívumokat ábrázolnak. Az ablakot közrefogó és a homlokzatot lezáró háromszögű oromfal vízszintes párkányokkal, törpeoszlopokkal, vakárkádsorral gazdagon tagolt, csúcsán kőkeretbe foglalva a tízparancsolatot hordozó két törvénytábla látható. Az oromzatot egy-egy kis - lanternaszerűen kiképzett - tornyocska fogja közre.
A főhomlokzat bejáratot magába foglaló középső tömbjét két oldalon egy-egy négyzetes alapú, a tető kezdetének vonalában nyolcszög keresztmetszetűvé változó saroktorony fogja közre. A nyolcszög minden oldala háromkaréjos nyílással áttört, a toronyokat gazdagon faragott, csúcsdísszel ellátott kupola fedi.
Az épület mind a négy homlokzata megegyezik a fent leírt tagolással, különbség annyi van, hogy az oldalhomlokzatok bejáratai csak egy nyílásúak, s mellettük az oldalhajók megvilágítását biztosító négyes ablakcsoportok nyílnak, melyeket háromszögű oromzat koronáz és egymástól kis bizáncias fejezetű oszlopok választanak el.
Az épület tömegét uraló, csegelyes szerkezetű kupola nyolcszögletű kupoladobbal magasodik a tető fölé. A nyolcszög sarkait kis fiatornyok hangsúlyozzák, oldalait félköríves záródású hármas ikerablakok törik át, melyeket háromszögű oromfal zár le. A vasszerkezetű kettős kupola külső, palával fedett héjazatát két sorban 24 borda osztja, tetején még egyszer megismétlődik kicsiben a a nyolcszögről indított kupolaforma, melyet karcsú, csúcsdíszes lanterna tesz teljessé.
Az épület külső megjelenéséhez szervesen hozzátartozik (olykor teljesen el is takarja azt) a Löw Immánuel által tudományos válogatással telepített kert, melyben a zsidóság számára szimbolikus jelentéssel bíró növények is jelen vannak. A kertet és az épületet az őt körölvevő három utcától kőtalapzatú, kovácsoltvas rácsú kerítés választja el.
állapot leírása:
A zsinagóga homlokzatain szabad szemmel is számos károsodás - levált téglák, díszítő tagozatok, vakolatomlás, -repedés - látható. Folyamatos gondot okoz a beázások következtében károsodó falfestés is.
Jelenleg az északnyugati torony megújítása zajlik.
átfedő műemlék:
Lakóépület (2010.03.06 21:27 Várhelyi)

Állapotjelentések

2010.07.02 12:00 ngabi állapot: 4 - egyéb

Kis hibákat találtam.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Középület (0.057 km)
Zsinagóga (0.120 km)
Középület (0.126 km)
Lakóépület (0.127 km)
Zákány-ház (0.139 km)
Lakóépület (0.146 km)